temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Hvor kan det være fint å se etter fugl?

Hvis du har teleskop med, og har litt tid, så vil du kanskje vite hvor det er best å stå langs vannet for å se etter fugler? Ta en titt på kartet nedenunder. Der finner du noen røde prikker med piler ut fra sentrum. Dette er steder hvor du har god utsikt til områder hvro det ofte blir sett mye fugl eller sjeldenheter.

God tur

steder som det er fint se etter fugl ved Østensjøvannet