temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Skjære reddet fra kvelning

Det var dramatisk for en skjære som skulle stjele mat fra en plastpose i Oppsalskrenten. Posen var av den typen som er nesten gjennomsiktig, har lange hanker og brukes i fruktdisker i de fleste matbutikker idag.

Fuglen hadde fått den ene hanken omkring halsen. Når det gikk opp for den at den var fanget hadde den ulykksalig flyktet opp i et tre. Der hadde posen viklet seg inn i grenene. Skjæra ble hengende etter halsen og posen var i ferd med å kvele skjæra.

To snarrådige jenter arbeidet med å få posen ut av treet når jeg kom syklende. Men å ta i selve skjæra ville de ikke siden den bet kraftig fra seg. Jeg har arbeidet mye med kråkefugler og i samarbeid fikk vi den løs fra plastikkposen.

Moralen: kast ikke plastikk, poser eller annet i naturen. Dyr og fugler kan vikle seg inn og miste livet på en meningsløs måte!

Audun Brekke, 2002-10-31