temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fugleobservasjoner i Østensjøområdet miljøpark i 2008

Fugler sett ved Østensjøvannet i Oslo, inkludert faste tellinger (annenhver uke mars-oktober) og tilfeldige observasjoner. Noen forklaringer: STORE bokstaver = årets første observasjon, M=hann og F=hunn, NB: Hos sangfuglene vil tallene som oftest reflektere antall syngende hanner. Noen observasjoner er 2. og 3. håndsopplysninger og må godkjennes av LRSK før de kan siteres andre steder!

Antall arter sett hittil i år: 117

13.06.2008 Johan Mollattknoppsvane1i Vadedammen
09.06.2008 Audun Brekke Skrindotoppdykker30
knoppsvane8der paret har fått 6 unger på vannet
grågås437
kanadagås49hvorav 4 kull på hhv 4,4,4 og 2 unger
hvitkinngås9
stokkand139hvorav 2 i vadedammen
toppand25hvorav 18M og 7F
kvinand4hvorav 3F og 1M
sivhøne2hvorav 1 i vadedammen
sothøne16
hettemåke96
fiskemåke12
gråmåke1
sildemåke6
makrellterne7
bydue10
ringdue14
gjøk1sang i Tallberget
tårnseiler139
flaggspett4
taksvale2
linerle8
gjerdesmett2
jernspurv2begge i Bogerudmyra
rødstrupe2
rødvingetrost9
gråtrost109
svarttrost5M
hagesanger4M
munk6
møller1i Bogerudmyra
tornsanger1
myrsanger2hvorav én i Bogerudmyra og én ved Ulsrudbekken
rørsanger8hvorav én i vadedammen
løvsanger17
gransanger1
kjøttmeis20mye foring av unger
blåmeis17mye foring av unger
spettmeis1
trekryper2
skjære47
kaie5
kråke31
stær93
gråspurv13
pilfink14
bokfink5
stillits2
grønnfink7
grønnsisik3
sivspurv8hvorav én sang i vadedammen
08.06.2008 Johan Mollattsothøne7som var et par med 5 unger i Vadedammen
05.06.2008 Svein Rustadmyrsanger1syd for Rustad skole
04.06.2008 Jan Olav Nybomyrsanger1
02.06.2008 Jan Olav Nybomyrsanger1syngende hann
rørsanger1syngende hann
01.06.2008 Jo Bergenetoppdykker17
knoppsvane8hvorav 1 par med 4 unger
grågås266
kanadagås49hvorav 3 par med 10 unger
stokkand124F19 og M105
toppand26F7 og M19
kvinand2F1 og 1M
sivhøne1
sothøne16hvorav 3 par med 5 unger
hettemåke100
fiskemåke9
gråmåke6
sildemåke26
makrellterne2
bydue39
ringdue21
tårnseiler2
grønnspett1
flaggspett2
låvesvale1
taksvale7
linerle20hvorav 1 par med 1 unge
vintererle1F
gjerdesmett1
fossekall1
rødstrupe1
nattergal1
måltrost1
rødvingetrost2
gråtrost62hvorav 5 unger
svarttrost5M
hagesanger7
munk6F1 og 5M
tornsanger2
myrsanger1i kratt ved veien opp mot Bølerfossen
rørsanger1
løvsanger14
gransanger1
svarthvit fluesnapper21F og 1M
kjøttmeis16
blåmeis6
spettmeis8
skjære55
kaie6
kråke18
stær15hvorav 1 par med reir på Østensjø gård
gråspurvM2F3 samt 1 unge
pilfink5
bokfink16M
grønnfink12F2 og M10
hybrid kanadagås/grågås 1
hybrid kvinand/lappfiskand1
28.05.2008 Johan Mollattgrågås2
sothøne3ungene følger nå med dette paret
25.05.2008 Audun Brekke Skrindotoppdykker18hvorav alle er var i par
knoppsvane2
grågås262
kanadagås54hvorav 17 unger fordelt på kull med hhv 3,4,5 og 5 unger
hvitkinngås2
stokkand102
toppand32hvorav 4M/4F i vadedammen
kvinand9hvorav 5M/4F i vadedammen
sivhøne2
sothøne11
vipe1
hettemåke170
gråmåke1
sildemåke12
makrellterne6
bydue7
ringdue60
tårnseiler7
grønnspett1
flaggspett2
taksvale2
linerle3
gjerdesmett3
rødstrupe6
rødvingetrost3
gråtrost59
svarttrost3hvorav 2M og 1F
hagesanger8
munk6
tornsanger4
rørsanger5
løvsanger16
bøksanger3
fuglekonge2
kjøttmeis15
blåmeis8
skjære49
kaie13
kråke16
stær32
gråspurv10F
pilfink11
bokfink4
grønnfink11
grønnsisik7
sivspurv11
25.05.2008 Johan Mollattstokkand1vadedammen
sothøne6et par med 4 unger i vadedammen
24.05.2008 Jan Olav Nybonattergal1nord for Ulsrudbekken
23.05.2008 Ketil Knudsenbergand2hvorav 1F og 1M
22.05.2008 Håkan Billingtoppdykker6
knoppsvane1
grågås4
kanadagås4
stokkand6
bergand2(1M og 1F)
toppand20
kvinand10
sivhøne1
sothøne6(4 unger)
hettemåke100
fiskemåke5
gråmåke10
sildemåke10
bydue30
ringdue10
tyrkerdue1
tårnseiler20
låvesvale10
taksvale35
linerle2
rødstrupe1
rødvingetrost1
gråtrost10
svarttrost4
hagesanger1
munk1
tornsanger1
løvsanger3
kjøttmeis1
skjære2
kaie15
kråke4
stær2
pilfink15
bokfink2
stillits2
grønnfink10
sivspurv3
21.05.2008 Johan Mollattgrågås2Vadedammen
sothøne1Vadedammen
21.05.2008 Karsten Molværsmyrnattergal2synger ved utløpet av Ulsrudbekken og ca 150 m lenger nord
20.05.2008 Audun Brekke Skrindoringdue80på jordene til Abildsø gård
20.05.2008 Morten Hagenattergal2syngende hanner
19.05.2008 Finn Arnt Gulbrandsenbergand4hvorav 3F og 1M
19.05.2008 Johan Mollattgrågås3Vadedammen
stokkand1Vadedammen
sothøne1Vadedammen
19.05.2008 Svein Rustadnattergal1syngende ved Ulsrudbekken
18.05.2008 Audun Brekke Skrindotoppdykker30
knoppsvane4
grågås14
kanadagås8
hvitkinngås4
stokkand75
bergand4hvorav 3F og 1M
bergand4(1M og 3F)
toppand18
kvinand7
sivhøne7
sothøne15
strandsnipe1
hettemåke250
fiskemåke8
gråmåke13
sildemåke15
makrellterne4
bydue26
ringdue45
tårnseiler64
flaggspett2
sandsvale14
låvesvale140
taksvale70
linerle7
gjerdesmett2
rødstrupe3
nattergal1syngende ved Ulsrudbekkens utløp 32VPM024406, sang både klokka 10 og 14
nattergal2
steinskvett3
rødvingetrost5
gråtrost60
svarttrost4
munk4
tornsanger4
rørsanger3
løvsanger12
bøksanger3
gransanger1
fuglekonge2
gråfluesnapper3
kjøttmeis10
blåmeis14
trekryper1
skjære31
kaie3
kråke24
stær7
gråspurv5
pilfink2
bokfink18
grønnfink5
sivspurv6
gulspurv2
18.05.2008 Finn Arnt Gulbrandsenbergand4(1M og 3F)
grønnstilk1
grønnstilk2Langerudbekken
strandsnipe3Langerudbekken
steinskvett2Østensjø gård
buskskvett1Bakkehavn
hagesanger1terassehuset nord
munk1Østensjø gård
tornsanger1Bakkehavn
strandssnipe1
18.05.2008 Johan Mollattstokkand1Vadedammen
17.05.2008 Finn Arnt Gulbrandsenbergand4hvorav 3F og 1M
ringdue150på Nordjordet og på jordene til Abildsø gård
13.05.2008 Amund Kveimgravand2Langerudbekken
12.05.2008 Jan Olav Nybosvartkråke2debattert i etterkant om det var kornkråke
12.05.2008 Jo Bergenetoppdykker24
knoppsvane42 par på reir
grågås75
kanadagås392 par på reir, 2 par med henholdsvis 4 og 5 unger
hvitkinngås3
stokkand110M92 F18
toppand33M24 F9
kvinand14M5 F9
sivhøne3
sothøne163 par med reir
strandsnipe3
hettemåke300flere på reir
fiskemåke20
gråmåke12
sildemåke47
makrellterne1
bydue45
ringdue54
grønnspett2
taksvale9
linerle10
gjerdesmett3
rødstrupe4
rødstjert1M
buskskvett1M
rødvingetrost3
gråtrost593 på reir
svarttrost5M4 F1
hagesanger1
munkM8
rørsanger4
løvsanger27
bøksanger2
gransanger4
fuglekonge3
svarthvit fluesnapper1M
kjøttmeis29
blåmeis18
spettmeis5
skjære72
kaie2
kornkråke2
kråke38
stær7
gråspurv9M4 F5
pilfink4
bokfink21M18 F3
bjørkefink2
grønnfink23
sivspurv7M
gulspurv1
hybrid kvinand/lappfiskand5
11.05.2008 Audun Brekke Skrindotoppdykker28
knoppsvane4
grågås83
kanadagås29hvorav 7 unger. Det var 5 reir ved vannet i år
hvitkinngås4
stokkand16hvorav 13M og 3F, og 1M var i vadedammen
toppand24hvorav 20M og 4F
kvinand9hvorav 6M og 3F
sivhauk1over vadedammen
sivhøne6
sothøne12hvorav 2 par i vadedammen
strandsnipe3
hettemåke140
fiskemåke2
gråmåke1
sildemåke3
bydue20
ringdue29
grønnspett1
flaggspett1
dvergspett1
linerle5
gjerdesmett2
rødstrupe6
steinskvett6
rødvingetrost5
gråtrost37
svarttrost8
munk7
møller1
tornsanger2
rørsanger4
løvsanger21
bøksanger2
gransanger3
kjøttmeis14
svartmeis1
blåmeis19
skjære29
kråke16
stær8
gråspurv7
bokfink17
grønnfink9
grønnsisik2
sivspurv15
gulspurv1
11.05.2008 Jo Bergenetoppdykker21
knoppsvane4
grågås60
kanadagås13hvorav 2 par med henholdsvis 6 og 4 unger
hvitkinngås3
stokkand22M16
toppand18M9 F9
kvinand5M2 F3
sivhøne8
sothøne9
hettemåke58
fiskemåke11
gråmåke12
sildemåke57
bydue3
ringdue25
grønnspett1
linerle2
gjerdesmett1
måltrost2
rødvingetrost2
gråtrost28
svarttrost10M8 F2
hagesanger1
munk6
møller1
rørsanger1
løvsanger20
bøksanger5
fuglekonge2
kjøttmeis16
blåmeis8
granmeis1
spettmeis8
skjære4
kråke18
stær5
gråspurv2M
bokfink18M15 F3
grønnfink17
grønnsisik1
sivspurv4M
gulspurv1
hybrid kvinand/lappfiskand3
09.05.2008 Audun Brekke Skrindovannrikse1(på vestsiden av midterste delen av vannet)
steinskvett5
hagesanger1
munk2
tornsanger2
sivsanger1
rørsanger2
04.05.2008 Jo Bergenetoppdykker24
knoppsvane4hvorav 2 par hekker
sangsvane2
grågås42
kanadagås32hvorav 4 par hekker, og én var hybrid med grågås
hvitkinngås3
stokkand101M85 F16
toppand79M57 F22
kvinand22M6 F16, og en hybrid med lappfiskand
laksand2M
fiskeørn1
tårnfalk1
sivhøne7
sothøne19
enkeltbekkasin1
hettemåke312hvorav flere par på reir
fiskemåke4
sildemåke6
bydue19
ringdue26
grønnspett1
flaggspett1M
låvesvale1
linerle7
gjerdesmett2
rødstrupe9M
rødstjert1M
rødvingetrost8
gråtrost68hvorav 4 reir
svarttrost10M
munk13M11 F2
møller1
løvsanger48
bøksanger2
gransanger9
fuglekonge3M
svarthvit fluesnapper2M1 F1
kjøttmeis48
blåmeis46
stjertmeis1
spettmeis8
skjære50
kråke24
stær5
pilfink2
bokfink50M37 F13
grønnfink26
grønnsisik1M
kjernebiter1
sivspurv8M6 F2
gulspurv2
steinskvett 1M
03.05.2008 Eric Roualettaffeland1M
vendehals1syngende
03.05.2008 Jo Bergenetoppdykker9
knoppsvane4
grågås37
kanadagås38
hvitkinngås4
stokkand109M89 F20
toppand51M32 F19
kvinand15M5 F10
laksand1M
sivhøne6
sothøne27
strandsnipe2
hettemåke321
fiskemåke2
gråmåke3
sildemåke39
bydue25
ringdue25
grønnspett1
flaggspett3M1 F2
låvesvale6
heipiplerke3
linerle10
gjerdesmett1
rødstrupe13M
måltrost2
rødvingetrost3
gråtrost68
svarttrost7M6 F1
munk7M4 F3
løvsanger39
bøksanger2
gransanger3
fuglekonge4M3 F1
svarthvit fluesnapper1M
kjøttmeis47
blåmeis39
stjertmeis4
spettmeis9
skjære59
kråke19
stær7
gråspurv2M
pilfink5
bokfink41M30 F11
bjørkefink4M
grønnfink30
grønnsisik1M
kjernebiter4
sivspurv2M1 F1
gulspurv1
02.05.2008 Tore Nesbakkenknoppsvane2
kanadagås1hybrid m grågås
grønnstilk2
strandsnipe3
heipiplerke10
ringtrost1antatt, kun sett i flukt, lyse håndsvingfjær
29.04.2008 Finn Arnt Gulbrandsenkrikkand6hvorav 3M og 3F
tafffeland1
27.04.2008 Finn Arnt Gulbrandsenstorskarv1på trekk vestover
26.04.2008 Rolf Jørgen Kullerudtaffeland1M
26.04.2008 Sindre Molværsmyrtaffeland1M
25.04.2008 Audun Brekke Skrindohorndykker1
horndykker1
toppdykker18
knoppsvane4
grågås32
kanadagås21
hvitkinngås3
stokkand250
toppand30
kvinand28
spurvehauk1
sivhøne4
sothøne17
skogsnipe3
strandsnipe1
storspove8
enkeltbekkasin1
hettemåke400
gråmåke21
sildemåke14
bydue61
ringdue18
grønnspett1
flaggspett2
dvergspett2
heipiplerke1
linerle8
gjerdesmett3
rødstrupe5
måltrost1
rødvingetrost10
gråtrost36
svarttrost4
gransanger4
fuglekonge2
kjøttmeis18
svartmeis1
blåmeis12
granmeis2
stjertmeis2
spettmeis5
trekryper1
skjære21
kaie5
kråke28
stær7
pilfink4
bokfink31
bjørkefink2
stillits2
grønnfink18
grønnsisik2
dompap2
sivspurv6
gulspurv2
25.04.2008 Sindre Molværsmyrhorndykker1
24.04.2008 Finn Arnt Gulbrandsenkrikkand4hvorav 2M og 2F
taffeland1M
24.04.2008 Michael Hundeidesnadderand2MF
21.04.2008 Finn Arnt Gulbrandsenkrikkand2
krikkand4
laksand4
skogsnipe1Langerudbekken
heipiplerke200
linerle40
måltrost1
20.04.2008 Audun Brekke Skrindostorspove51
grønnspett1
dvergspett1
jernspurv1
svartmeis1
granmeis1
trekryper1
bjørkefink2
grønnsisik1
dompap2MF
20.04.2008 Jo Bergenetoppdykker18
knoppsvane4
grågås49
kanadagås45hvorav 3 på reir
hvitkinngås3
stokkand102
taffeland1M
taffeland1M
toppand71hvorav 51M og 20F
kvinand33hvorav 13M og 20F
sivhøne5
sothøne25
hettemåke856
fiskemåke6
gråmåke12
sildemåke30
bydue30
ringdue31
grønnspett1
flaggspett2
heipiplerke5
gjerdesmett1
rødstrupe14syngende hanner
måltrost2
rødvingetrost9
gråtrost28
svarttrost10hvorav 8M og 1F
løvsanger1
løvsanger1
gransanger2
kjøttmeis30
blåmeis33
spettmeis10
skjære33
kråke41
stær1
bokfink46hvorav 28M og 18F
bjørkefink3hvorav 2M og 1F
grønnfink22
grønnsisik5hvorav 3M og 2F
sivspurv6hvorav 5M og 1F
20.04.2008 Tore Nesbakkentaffeland1M
dvergspett1
19.04.2008 Finn Arnt Gulbrandsenkrikkand10
18.04.2008 Audun Brekke Skrindosildemåke9
måltrost1
gransanger1
svartmeis1
trekryper1
bjørkefink5
dompap2MF
18.04.2008 Finn Arnt Gulbrandsenkrikkand4
laksand1
heipiplerke50
linerle30
måltrost1
gransanger1
17.04.2008 Audun Brekke Skrindomåltrost1
gransanger6
17.04.2008 Svein Rustadtrelerke1sang sørøst for skolen i skråningen mot T-banentunnelen mellom Bogerud og Skullerud
16.04.2008 Audun Brekke Skrindostorspove24
måltrost1
16.04.2008 Finn Arnt Gulbrandsenstorskarv1
13.04.2008 Audun Brekke Skrindotoppdykker24
grågås25
kanadagås44
hvitkinngås4
stokkand35
krikkand21M og 1F
toppand31hvorav 19M og 12F
kvinand52hvorav 27M og 25F
laksand7hvorav 6M og 1F
spurvehauk1
sivhøne11hvorav 5 i vadedammen
sothøne17hvorav 3 i vadedammen
vipe1
storspove2
hettemåke60
fiskemåke3
gråmåke1
sildemåke6
bydue12
ringdue85
grønnspett1
flaggspett3
heipiplerke3
linerle36
vintererle2
gjerdesmett4hvorav 1 i vadedammen
rødstrupe7
måltrost1
rødvingetrost13hvorav 2 i vadedammen
gråtrost23
svarttrost4
gransanger1
fuglekonge4
kjøttmeis25
blåmeis19
spettmeis6
skjære14hvorav 1 i vannkanten i vadedammen
kråke7hvorav 1 i vannkanten i vadedammen
stær12
bokfink13
stillits8
grønnfink7
sivspurv2hvorav 1 i vadedammen
10.04.2008 Jan Olav Nybolaksand6hvorav 3M og 3F
vintererle1
rødvingetrost1syngende
sivspurv1syngende
10.04.2008 Ketil Knudsentoppdykker14
knoppsvane2
hvitkinngås4
mandarinand2hvorav 1M og 1F
sivhøne4
grønnspett1
heipiplerke1
linerle50
08.04.2008 Odd Audun Granaastoppdykker14
knoppsvane4
gravand4
toppand20
kvinand20
laksand2hvorav 1M og 1F
sivhøne1
sothøne15eksakt antall ikke oppgitt
06.04.2008 Amund Kveimlaksand10
06.04.2008 Finn Arnt Gulbrandsenhvitkinngås4
krikkand6
laksand7
fiskemåke4
sildemåke15
linerle21
06.04.2008 Jo Bergenegrågås1hybrid med kanadagås
05.04.2008 Audun Brekke Skrindotoppdykker14
knoppsvane6
grågås23
kanadagås57
hvitkinngås4
stokkand35hvorav 25M og 10F
toppand17hvorav 15M og 2F
kvinand38hvorav 21M og 17F
laksand17hvorav 12M og 5F
sivhøne1
sothøne23
hettemåke223
gråmåke4
sildemåke5
ringdue27
grønnspett4
flaggspett4
dvergspett2
sanglerke3
linerle2
vintererle2
gjerdesmett4
rødstrupe10
rødvingetrost6
gråtrost14
svarttrost5
fuglekonge4
kjøttmeis19
blåmeis26
granmeis1
stjertmeis2
spettmeis8
skjære92
kråke17
stær13
pilfink3
bokfink16
stillits2
grønnfink3
dompap1
sivspurv5
gulspurv2
05.04.2008 Finn Arnt Gulbrandsenstorskarv1
storspove1
linerle30
bergirisk7
05.04.2008 Jo Bergenetoppdykker22
knoppsvane4
grågås23
kanadagås42
hvitkinngås4
stokkand210
toppand16hvorav 11M og F5
kvinand47hvorav M28 og F19
laksand14hvorav M8 og F6
sivhøne4
sothøne35
hettemåke465
fiskemåke6
gråmåke42
sildemåke14
bydue40
ringdue11
grønnspett1
flaggspett1
linerle2
fossekall1
rødstrupe3M
rødvingetrost5
gråtrost2
svarttrost3M
fuglekonge3
kjøttmeis21
blåmeis10
stjertmeis2
spettmeis7
skjære24
kråke18
stær2
pilfink5
bokfink31M
stillits4
grønnfink31
grønnsisik1
dompap1
04.04.2008 Amund Kveimtoppdykker8
03.04.2008 Amund Kveimtoppdykker1
03.04.2008 John Sandøygråhegre1
grågås4
kanadagås8
hvitkinngås4
stokkand50
toppand1
kvinand2
hettemåke50
gråmåke1
linerle1
skjære10
kråke2
03.04.2008 Tore Nesbakkentoppdykker3
knoppsvane6
vintererle2
02.04.2008 Carsten Lometoppdykker5
linerle26
rødvingetrost1syngende
02.04.2008 Finn Arnt Gulbrandsentoppdykker3
knoppsvane5
30.03.2008 føres inn seinereknoppsvane2
grågås8
kanadagås6
hvitkinngås4
stokkand50
toppand20
kvinand10
sothøne20
vipe5
hettemåke30
fiskemåke2
gråmåke50
sildemåke3
bydue10
ringdue4
gjerdesmett1
rødstrupe2
svarttrost2
kjøttmeis3
blåmeis2
skjære10
kråke4
stær6
gråspurv2
pilfink2
bokfink1
stillits1
grønnfink4
grønnsisik1
sivspurv1
gulspurv1
30.03.2008 Jo Bergeneknoppsvane4
grågås39
kanadagås49
hvitkinngås4
stokkand266
toppand22hvorav 19M og 3F
kvinand26hvorav 14M og 12F
sivhøne1
sothøne34
vipe7
hettemåke182
fiskemåke10
gråmåke109
sildemåke11
bydue37
ringdue10
grønnspett1
flaggspett1
sanglerke22
rødstrupe1M
svarttrost9hvorav 5M og 4F
fuglekonge2
kjøttmeis30
blåmeis20
spettmeis4
skjære27
kråke32
pilfink8
bokfink5M
grønnfink34
dompap3
29.03.2008 Finn Arnt Gulbrandsenringdue3
bokfink3
23.03.2008 Finn Arnt Gulbrandsenknoppsvane4
hvitkinngås4
dompap3
23.03.2008 Jo Bergeneknoppsvane4
sothøne25
22.03.2008 Finn Arnt Gulbrandsenlaksand4
20.03.2008 Jo Bergeneknoppsvane4
grågås73
kanadagås47
hvitkinngås4
stokkand424
toppand20hvorav 14M og 6F
kvinand24hvorav 15M og 9F
laksand4hvorav 2M og 2F
sothøne28
hettemåke2
fiskemåke7
gråmåke100
sildemåke3
bydue14
ringdue1
flaggspett1
gråtrost4
svarttrost4hvorav 3M og 1F
fuglekonge1
kjøttmeis24
blåmeis8
stjertmeis2
spettmeis2
skjære18
kråke20
pilfink11
stillits2
grønnfink24
dompap3
19.03.2008 Kjetil Johannessenknoppsvane4
grågås30
kanadagås14
hvitkinngås6
stokkand500
toppand10
kvinand20
laksand5
sothøne17
gråmåke30
sildemåke1
bydue100
ringdue2
grønnspett1
flaggspett4
vintererle1
gjerdesmett1
svarttrost1
fuglekonge1
kjøttmeis5
svartmeis1
blåmeis5
spettmeis5
skjære100
kråke10
gråspurv10
bokfink1
gråsisik2underarten flammea
stillits3
grønnfink10
grønnsisik5
dompap1
gulspurv1
17.03.2008 Finn Arnt Gulbrandsenknoppsvane4
hvitkinngås4
laksand3hvorav 2M og 1F
17.03.2008 Tore Nesbakkenknoppsvane2
stær1
16.03.2008 Finn Arnt Gulbrandsenhvitkinngås4
kvinand21
vipe3
ringdue1
grønnspett1
sanglerke1
16.03.2008 Jo Bergenegrågås58
kanadagås40
hvitkinngås4
stokkand249
toppand11hvorav 9M og 2F
kvinand23hvorav 15M og 8F
sivhøne1
sothøne27
hettemåke20
gråmåke84
bydue37
ringdue3
svartspett1
grønnspett1
flaggspett1
gjerdesmett1
fossekall1
svarttrost3M
fuglekonge2
kjøttmeis42
blåmeis16
spettmeis1
skjære33
kråke52
pilfink2
bokfink1M
grønnfink33
grønnsisik3M
dompap4
15.03.2008 Audun Brekke Skrindogrågås40
kanadagås8
hvitkinngås4
stokkand62
toppand3hvorav 2M og 1F
kvinand14hvorav 9M og 5F
laksand2hvorav 1M og 1F
sothøne20
hettemåke4
gråmåke60
bydue30
ringdue2
grønnspett1nede på bekkasinmyra
flaggspett1
sanglerke1
linerle1hørt, og litt usikker
gjerdesmett2
svarttrost2
kjøttmeis42
blåmeis19
spettmeis5
trekryper2
skjære45
kråke18
stær4
pilfink3
grønnfink16
grønnsisik4
dompap4
sivspurv2
15.03.2008 Jo Bergenegrågås56
kanadagås33
hvitkinngås4
stokkand340
toppand6hvorav 4M og 2F
kvinand20hvorav 10m og 10F
laksand2hvorav 1F og 1M
hønsehauk1
sothøne19
hettemåke2
gråmåke81
bydue50
flaggspett4
dvergspett1
gjerdesmett1
gråtrost1
svarttrost2M
fuglekonge7
kjøttmeis54
svartmeis1
blåmeis27
spettmeis6
skjære53
kråke35
stær2
pilfink1
grønnfink44
grønnsisik4
dompap1F
15.03.2008 Tore Nesbakkenkvinand12
laksand2hvorav 1M og 1F
hettemåke1sommerdrakt
14.03.2008 Audun Brekke Skrindoknoppsvane2
14.03.2008 Finn Arnt Gulbrandsengrønnspett1
13.03.2008 Finn Arnt Gulbrandsengrønnspett1
09.03.2008 Jo Bergenegrågås34
kanadagås19
hvitkinngås4
stokkand487
toppand6hvorav 4M og 2F
kvinand4hvorav 2M g 2F
spurvehauk1
sothøne14
hettemåke9
gråmåke50
bydue50
svartspett1
flaggspett1
fossekall1
gråtrost21
kjøttmeis16
blåmeis13
skjære24
kråke19
stillits11
grønnfink31
dompap10hvorav 5M og 5F
08.03.2008 Tore Nesbakkentoppand2hvorav 1M og 1F
kvinand2hvorav 1M og 1F
04.03.2008 Audun Brekke Skrindogrågås4
kanadagås4
hvitkinngås4
stokkand485
toppand2hvorav 1M og 1F
sothøne13
gråmåke48
bydue3
ringdue1
flaggspett2
gjerdesmett1
rødstrupe1
svarttrost5Hvorav 2par og 1F
fuglekonge1
kjøttmeis21
blåmeis16
stjertmeis3
spettmeis1
trekryper1
skjære52
kråke36
pilfink18
stillits4
grønnfink40
grønnsisik14
dompap6hvorav 2 par og 2M
29.02.2008 Trond Aspelundhvitkinngås4
hønsehauk1
24.02.2008 Jo Bergenegrågås6hvorav en var hybrid med kanadagås
kanadagås3
hvitkinngås4
stokkand420
toppand1F
sothøne8
gråmåke136
bydue47
gjerdesmett1
svarttrost1M
fuglekonge3
kjøttmeis28
blåmeis28
spettmeis2
trekryper2
skjære66
kaie4
kråke56
pilfink10
stillits2
grønnfink29
grønnsisik3hvorav 2M og 1F
dompap2hvorav 1M og 1F
23.02.2008 Tore Nesbakkentoppand1M
22.02.2008 Audun Brekke Skrindogrågås3hvorav 1 hybrid med kanadagås
kanadagås4
hvitkinngås4
stokkand250
toppand1M
hønsehauk1
sothøne5
gråmåke160en hadde gule bein med forsvant i mengden før jeg fikk sett nøyere på den
bydue43
flaggspett1
gjerdesmett1
rødstrupe1
kjøttmeis7
blåmeis5
spettmeis3
skjære24
kråke18
pilfink6
grønnfink12
grønnsisik1
dompap2hvorav 1M og 1F
21.02.2008 Svein Daleskjære250på overnatting i Bogerudmyra
17.02.2008 Audun Brekke Skrindogrågås5hvorav 1 var hybrid med kanadagås
kanadagås3
stokkand320
spurvehauk1
sothøne7
gråmåke160
bydue68
kjøttmeis38
blåmeis13
skjære33
kråke60
pilfink2
stillits9
grønnfink69
dompap1M
17.02.2008 Jo Bergenegrågås5hvorav 1 var hybrid med grågås
kanadagås3
hvitkinngås4
stokkand235
hønsehauk1ungfugl
sothøne5
gråmåke150en av dem hadde gule bein, men er ikke bestemt (hold utkikk)
bydue30
ringdue1
flaggspett2
gråtrost3
fuglekonge1
kjøttmeis27
blåmeis23
spettmeis6
skjære24
kråke62
pilfink8
stillits2
grønnfink43
grønnsisik3
dompap13hvorav 7M og 6F
gulspurv1
17.02.2008 Svein Rustadstokkand300
bydue35
svarttrost3
pilfink9
16.02.2008 Audun Brekke Skrindokaie22
10.02.2008 Jo Bergenegrågås5hvorav én var hybrid med kanadagås
kanadagås3
hvitkinngås4
stokkand150
sothøne6
gråmåke100
dvergspett1
gråtrost5
kjøttmeis8
blåmeis8
kråke6
stillits3
grønnfink4
dompap5M
kjernebiter2
09.02.2008 Jo Bergenegrågås7hvorav én var hybrid med kanadagås
kanadagås3
hvitkinngås4
stokkand150
sothøne6
gråmåke5
bydue77
kjøttmeis12
blåmeis10
skjære15
kråke40
grønnfink5
dompap3hvorav 2M og 1F
gulspurv4
07.02.2008 Tor Mauritzhubro1
04.02.2008 Per Kaarmohubro1
03.02.2008 Jo Bergenegrågås4
kanadagås3hvorav 1 var hybrid med grågås
hvitkinngås4
stokkand220
spurvehauk1
sothøne7
fiskemåke4
gråmåke60
bydue78
kjøttmeis7
blåmeis6
skjære8
kråke11
stillits3
stillits3
03.02.2008 Tor Mauritzhubro1
01.02.2008 Nicholas Clarkegrågås3
kanadagås3hvorav en var hybrid med grågås
hvitkinngås4
sothøne4
kaie2
27.01.2008 Jo Bergenehvitkinngås4
26.01.2008 Rune Christensengrågås8hvorav én av dem var hybrid med kanadagås
kanadagås4
hvitkinngås4
stokkand300
fiskemåke5
gråmåke50
svartbak10
gråtrost1
kjøttmeis10
blåmeis10
skjære30
kråke30
grønnfink5
22.01.2008 Svein Dalekattugle1
20.01.2008 Audun Brekke Skrindogrågås6
kanadagås2
hvitkinngås2
stokkand350
sothøne7
gråmåke180
bydue65
gråtrost3
fuglekonge2
kjøttmeis8
blåmeis2
spettmeis1
skjære12
kråke77
pilfink28
grønnfink54
20.01.2008 Tore Nesbakkenflaggspett1Bjørnsenskogen
svarttrost1Bjørnsenskogen
kjøttmeis12Bjørnsenskogen
blåmeis8Bjørnsenskogen
toppmeis1Bjørnsenskogen
spettmeis2Bjørnsenskogen
skjære3Bjørnsenskogen
kråke2Bjørnsenskogen
stillits14Bjørnsenskogen
grønnfink4Bjørnsenskogen
grønnsisik2Bjørnsenskogen
dompap10Bjørnsenskogen
19.01.2008 Tore Nesbakkengrågås4
kanadagås3hvorav 1 var hybrid med grågås
hvitkinngås4
stokkand275
sothøne7
gråmåke155
bydue55
gråtrost2
kjøttmeis15
blåmeis2
spettmeis1
skjære20
kråke82
grønnfink4
dompap6
13.01.2008 Finn Arnt Gulbrandsenflaggspett1
dvergspett1
rødstrupe1
gulspurv1
01.01.2008 Carsten Lomegrågås6hvorav 1 er hybrid med kanadagås
kanadagås2
hvitkinngås4
sothøne2
01.01.2008 Eric Roualetgrågås3hvorav 1 hybrid med kanadagås
kanadagås2
hvitkinngås4
stokkand300
sothøne3
fiskemåke1
gråmåke50
bydue50
ringdue1
flaggspett2
gjerdesmett1
fuglekonge2
kjøttmeis30
blåmeis15
spettmeis2
skjære20
kaie2
kråke20
pilfink2
stillits1
grønnfink30
dompap2
01.01.2008 Ketil Knudsengrågås5hvorav 1 var hybrid med kanadagås
kanadagås2
hvitkinngås4
stokkand350
sothøne6
gråmåke100
bydue20
blåmeis2
skjære6
pilfink2