temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fugleobservasjoner i Østensjøområdet miljøpark i 2007

Fugler sett ved Østensjøvannet i Oslo, inkludert faste tellinger (annenhver uke mars-oktober) og tilfeldige observasjoner. Noen forklaringer: STORE bokstaver = årets første observasjon, M=hann og F=hunn, NB: Hos sangfuglene vil tallene som oftest reflektere antall syngende hanner. Noen observasjoner er 2. og 3. håndsopplysninger og må godkjennes av LRSK før de kan siteres andre steder!

Antall arter sett hittil i år: 122

30.12.2007 Audun Brekke Skrindospurvehauk1
stjertmeis10
28.12.2007 Tore Nesbakkengrågås3
kanadagås2
hvitkinngås3
stokkand220
sothøne3
gråmåke78
bydue50
svarttrost1
kjøttmeis10
skjære12
kråke45
25.12.2007 Håkan Billinggrågås4
kanadagås4hvorav 1 hybrid med grågås
hvitkinngås4
stokkand400hvorav 5 var partielt albino
sothøne3
fiskemåke5
gråmåke200
bydue2
gjerdesmett2
gråtrost5
svarttrost1
fuglekonge10
kjøttmeis2
blåmeis20
skjære100
kråke20
pilfink10
stillits5
grønnfink20
24.12.2007 Carsten Lomegrågås5
hvitkinngås4
stokkand270
sothøne3
gråmåke65
bydue62
skjære5
kaie2
kråke40
18.12.2007 Nicholas Clarkegrågås4
kanadagås1
hvitkinngås4
sothøne6
06.12.2007 Ottar Osalandskjeggmeis1Utløpet av Smedbergbekken
02.12.2007 Tore Nesbakkengrågås3
kanadagås2
hvitkinngås4
stokkand180
sothøne4
gråmåke65
bydue50
kjøttmeis10
svartmeis1
blåmeis8
toppmeis1
stjertmeis3
spettmeis2
skjære7
kråke12
pilfink4
stillits2
grønnfink8
dompap7
27.11.2007 Audun Brekke Skrindohønsehauk1
hønsehauk1
sothøne5
skjære14
kaie9
kråke22
grønnfink25
25.11.2007 Audun Brekke Skrindostokkand350
sothøne8
gråmåke70
gjerdesmett1
grønnfink45
17.11.2007 John Sandøyskjære39
kråke83
11.11.2007 Tore Nesbakkenspurvehauk1Bjørnsenskogen
svarttrost1Bjørnsenskogen
kjøttmeis10Bjørnsenskogen
blåmeis6Bjørnsenskogen
toppmeis2Bjørnsenskogen
stjertmeis8Bjørnsenskogen
spettmeis1Bjørnsenskogen
skjære4Bjørnsenskogen
kråke2Bjørnsenskogen
stillits4Bjørnsenskogen
grønnfink6Bjørnsenskogen
10.11.2007 Tore Nesbakkentoppdykker1juv
knoppsvane1
grågås2
kanadagås2
hvitkinngås4
toppand63M og 3F
kvinand2919M og 10F
laksand179M og 8F
stær2
stillits6
04.11.2007 Tore Nesbakkenfuglekonge4Bjørnsenskogen
kjøttmeis5Bjørnsenskogen
blåmeis2Bjørnsenskogen
granmeis1Bjørnsenskogen
stjertmeis3Bjørnsenskogen
03.11.2007 Finn Arnt Gulbrandsenspurvehauk1ved Bakkehavn
03.11.2007 Tore Nesbakkenstorskarv1
knoppsvane1
grågås3
kanadagås2
hvitkinngås4
stokkand180
toppand20
kvinand10
laksand1
sivhøne1
sothøne20
gråmåke130
bydue50
svarttrost1
kjøttmeis1
blåmeis2
stjertmeis9
spettmeis2
skjære20
kråke6
01.11.2007 Carsten Lometoppdykker1
hvitkinngås6hvorav 1 var juv
27.10.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker1juv
storskarv1juv
knoppsvane1
grågås7
kanadagås3
hvitkinngås360
stokkand90
toppand21
kvinand16
laksand41M og 3F
hønsehauk1
sivhøne3
sothøne14
hettemåke8
fiskemåke3
gråmåke140
bydue34
gråtrost11
kjøttmeis10
blåmeis5
skjære8
kråke32
grønnfink7
27.10.2007 Finn Arnt Gulbrandsenspurvehauk1
flaggspett1Bakkehavn
27.10.2007 Tore Nesbakkenstjertmeis5
19.10.2007 Ketil Knudsentoppdykker1
storskarv3
hvitkinngås400
laksand8
kvartbekkasin1
gjerdesmett1
stjertmeis10
18.10.2007 Carsten Lomegrågås4
kanadagås25
hvitkinngås700
14.10.2007 Kjetil Sjølingstadtoppdykker1
storskarv7
knoppsvane1
grågås8
hvitkinngås300
stokkand30
krikkand1
toppand10
kvinand6
laksand8
sivhøne2
sothøne15
enkeltbekkasin3
hettemåke5
fiskemåke5
gråmåke30
bydue40
ringdue2
gjøk1
grønnspett1
flaggspett2
jernspurv1
rødstrupe1
måltrost1
rødvingetrost2
gråtrost30
svarttrost4
fuglekonge1
kjøttmeis10
blåmeis4
spettmeis3
skjære10
kråke10
gråspurv5
pilfink4
grønnfink5
dompap2
02.10.2007 Rune Christensentoppdykker1
storskarv4
knoppsvane7
snøgås1
grågås3
kanadagås4
hvitkinngås7
stokkand200
toppand20
kvinand4
laksand6
hettemåke5
fiskemåke3
gråmåke50
svartbak1
bydue100
gråtrost2
skjære10
kråke3
gråspurv20
pilfink3
grønnfink20
30.09.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker7hvorav 3juv
storskarv3
knoppsvane4
kortnebbgås1
grågås12
kanadagås8
hvitkinngås4
stokkand135
toppand18
kvinand14
sivhøne4
sothøne20
hettemåke8
fiskemåke12
gråmåke67
bydue28
ringdue2
flaggspett2
linerle2
gråtrost4
løvsanger2
kjøttmeis7
blåmeis2
spettmeis1
skjære22
kråke12
pilfink34
grønnfink2
29.09.2007 Finn Arnt Gulbrandsensvartspett1ved Bakkehavn
29.09.2007 Jan Olav Nybosnøgås1nordenden
grågås6nordenden
hvitkinngås45nordenden
28.09.2007 Trond Aspelundalke1død
27.09.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker3ungfugler
storskarv3
knoppsvane3
hvitkinngås4
toppand17
kvinand35
laksand2F
sivhøne6
linerle2
27.09.2007 Kjetil Moesnøgås1
26.09.2007 Kjetil Moemandarinand1ved brua i sørenden av vannet
26.09.2007 Thomas Grønndvergdykker1
alke1
26.09.2007 Tore Nesbakkenstorskarv4
knoppsvane4
brunnakke1
krikkand4
laksand1
alke1
25.09.2007 Carsten Lomekortnebbgås1
grågås250
kanadagås3
hvitkinngås4
mandarinand1
gransanger2syngende
24.09.2007 Audun Brekke Skrindostær850
22.09.2007 Tore Nesbakkenstorskarv3
krikkand4Langerudbekken
lomvi1i Nordenden
heipiplerke5ved Bakkehavn
nøtteskrike1ved Bakkehavn
21.09.2007 Svein Rustadtaffeland1F
20.09.2007 John Sandøymandarinand1
19.09.2007 Svein Dalestær1500
16.09.2007 Svein Rustadtoppdykker6
storskarv1
knoppsvane3
grågås101
kanadagås3
hvitkinngås4
stokkand340
toppand30
kvinand3
siland1
sivhøne8
sothøne20
hettemåke2
fiskemåke1
gråmåke75
sildemåke1
bydue56
linerle3
rødstrupe1
gråtrost17
svarttrost1
kjøttmeis3
blåmeis2
skjære15
nøtteskrike1
kråke2
pilfink16
bokfink1
15.09.2007 Audun Brekke Skrindostorskarv2F
knoppsvane3
brunnakke3F
sivhøne5
taksvale2
stær27
15.09.2007 Christoffer Mikalsennøttekråke1på trekk sammen med noen kråker
12.09.2007 Aslak Trondrudmandarinand1hunnfarget
06.09.2007 Kjetil Moesnøgås1
04.09.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker2
storskarv1
knoppsvane3
grågås315
kanadagås15
hvitkinngås8
stokkand16012 av dem i vadedammen
krikkand1hunn
toppand61hvorav 1F med 4 unger
kvinand37F
sivhøne7hvorav 1F i vadedammen
sothøne47
hettemåke2
fiskemåke19
gråmåke142
sildemåke10
bydue33
ringdue9
låvesvale2
linerle1
gjerdesmett1
buskskvett4
gråtrost18
rørsanger2
løvsanger2
kjøttmeis4
blåmeis4
skjære20
kråke23
pilfink70veldig rastløs på bakken
stillits5
grønnfink3
grønnsisik7
04.09.2007 Bård Bredesensivhøne1i Vadedammen
enkeltbekkasin1i Vadedammen
sivspurv1i Vadedammen
26.08.2007 Finn Arnt Gulbrandsenstorskarv4
spurvehauk1
22.08.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker30som er 12 par med 6 unger
knoppsvane2
grågås205
kanadagås85
hvitkinngås103
stokkand144hvorav 1F/4M i vadedammen
krikkand3hvorav 1F i vadedammen
toppand53
kvinand35
sivhøne19
sothøne4hvorav 1 i vadedammen
hettemåke3hvorav 1juv
fiskemåke32
gråmåke8
sildemåke18
bydue6
ringdue52
låvesvale7
linerle8
gjerdesmett1
rødstrupe3
buskskvett5
gråtrost21
rørsanger3hvorav 1 i vadedammen
løvsanger2
kjøttmeis6
blåmeis7
spettmeis4
skjære48
nøttekråke6
kråke9
pilfink65
bokfink8
stillits3
grønnfink1
grønnsisik2
sivspurv1
18.08.2007 Tore Nesbakkenkrikkand2
spurvehauk1i Rognerudskogen
sivhøne3hvorav 2 juv
strandsnipe2
kjøttmeis1
04.08.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker3512 par med 11 unger
storskarv7
grågås145
kanadagås30
hvitkinngås24
stokkand148hvorav 5 v dem var delvis albino
krikkand9hvorav 2 F i Vadedammen
toppand95hvorav 1F med 5 unger
kvinand30
spurvehauk1
sivhøne7hvorav 2 i vadedammen
sothøne22
strandsnipe2hvorav 1 i vadedammen
hettemåke84hvorav 82 juvenile
fiskemåke16
gråmåke34
sildemåke37
bydue7
skogdue1
ringdue15
tårnseiler89hvorav 20 holdt seg ved vadedammen
flaggspett3
låvesvale8
taksvale7
linerle1
gjerdesmett1i vadedammen
rødstrupe4
gråtrost8
svarttrost1
tornsanger2hvorav 1 i vadedammen
løvsanger3hvorav 2 i vadedammen
fuglekonge2
kjøttmeis3
blåmeis8
spettmeis6
skjære35hvorav 5 i vadedammen
nøttekråke1
kråke9
stær130
pilfink58
bokfink1
stillits8
sivspurv1
gulspurv1
31.07.2007 Bård Bredesenvintererle1vadedammen
28.07.2007 Bård Bredesenstorskarv1
gråhegre1i vadedammen
stokkand10i vadedammen
krikkand2juv
sivhøne1i vadedammen
sothøne51 voksen med 4 unger i vadedammen
makrellterne50
pilfink100
25.07.2007 Knut A. Hansenflaggspett2
24.07.2007 Knut A. Hansenknoppsvane2
snøgås1
grågås300
kanadagås50
hvitkinngås20
stokkand300
toppand20
kvinand20
strandsnipe3
makrellterne8
ringdue20
låvesvale1antall ikke oppgitt
hagesanger1
munk3
rørsanger6
gråfluesnapper3em familie
spettmeis1
kråke4
pilfink2
bokfink10
grønnsisik2minst 1, siden antallet ikke er oppgitt, men det er meldt "common"
sivspurv8
22.07.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker30hvorav 12 par med 6 unger ute på vannet
knoppsvane3
grågås145
kanadagås41
hvitkinngås12
stokkand26
toppand38hvorav 1F med 4 unger som er klekket ved ØV
kvinand23
sivhøne11
sothøne27
strandsnipe1
hettemåke2
gråmåke23
sildemåke3
makrellterne1
bydue9
ringdue13
tårnseiler10
taksvale4
linerle6
gråtrost6
svarttrost1
rørsanger1
kjøttmeis10
skjære7
kråke12
stær7
pilfink1
bokfink1
stillits16
gulspurv1
21.07.2007 Carsten Lomesnøgås1
grågås70
kanadagås50
hvitkinngås12
skogsnipe2
21.07.2007 Svein Dalegråmåke50
sildemåke50
tårnseiler1000omfattende insektsverming over vannet
stær1000omfattende insektsverming over vannet
20.07.2007 Marius Park Pedersenknoppsvane3
snøgås1
kanadagås3eksakt antall ikke angitt av observatør, men det stod kanadagås med unger, så det må minst være 3
hvitkinngås8
toppand1antallet ikke oppgitt av observatør
sothøne2voksen med unge
19.07.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker3012 par med 6 unger
knoppsvane2
snøgås1
grågås85
kanadagås31
hvitkinngås18
stokkand34
toppand60
sivhøne4
sothøne35hvorav 9 unger
tjeld2
hettemåke100
makrellterne6
bydue28
ringdue8
tårnseiler1
låvesvale31
taksvale23
linerle5
rødstrupe2
svarttrost2
tornsanger1
rørsanger3
løvsanger1
kjøttmeis2
kråke4
stær3
pilfink36flokker som furasjerer sammen
stillits2
16.07.2007 Knut A. Hansenstorskarv1
knoppsvane2
snøgås1
grågås200
kanadagås50
stokkand300
toppand20
kvinand20
tjeld2
hettemåke30
makrellterne3
ringdue10
tårnseiler30
linerle5
rødstrupe2
gråtrost10
svarttrost4
tornsanger2
rørsanger3
løvsanger5
stær200
pilfink10
tornirisk2
stillits60
grønnfink10
sivspurv4
15.07.2007 Audun Brekke Skrindogrågås120
kanadagås26
hvitkinngås15
15.07.2007 Robert Hovdesnøgås1
14.07.2007 Tore Nesbakkenstorskarv1
stær200rastet sør før Bølerbekkens utløp
stillits20Langerudbekken
11.07.2007 Ketil Knudsensnøgås2hvorav én hybrid med snøgås
11.07.2007 Tore Nesbakkenvipe2antagelig voksen med unge på trekk sørover
07.07.2007 Ketil Knudsenrørsanger7
stillits20inkludert unger
sivspurv2
01.07.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker20
knoppsvane2
grågås84
kanadagås12
hvitkinngås18
stokkand43
toppand17hvorav 14M og 3F
kvinand8hvorav 2M og 6F
sivhøne3
sothøne12
tjeld1
strandsnipe2
hettemåke450
fiskemåke7
gråmåke3
sildemåke5
makrellterne4
bydue31
ringdue6
tårnseiler18
flaggspett2
låvesvale21
taksvale16
linerle11
gjerdesmett2
rødstrupe3
rødvingetrost5
gråtrost120
svarttrost2
hagesanger1
munk6
tornsanger2
rørsanger5
løvsanger6
bøksanger1
gransanger2
svarthvit fluesnapper1
kjøttmeis8
blåmeis2
skjære24
nøttekråke3
kråke14
stær27
gråspurv2
pilfink14
bokfink6
stillits2
grønnfink12
grønnsisik2
sivspurv4
28.06.2007 Audun Brekke Skrindogråhegre1Vadedammen
20.06.2007 Ketil Knudsenhvitkinngås20
tornsanger2syngende hanner
17.06.2007 Svein Rustadstillits6som var et par med 4 unger
12.06.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker20
knoppsvane1
grågås385hvorav én hybid med kanadagås
kanadagås40hvorav 3 par passet på 20 unger
hvitkinngås2
stokkand75hvorav én hunn i vadedammen
stjertand12hvorav 11M og 1F
kvinand3F
sivhøne5hvorav 1 i vadedammen
sothøne12hvorav 1F hadde 4 unger
hettemåke85
fiskemåke3
gråmåke2
sildemåke7
makrellterne9
bydue25
ringdue12
tårnseiler16
flaggspett4
låvesvale1
taksvale2
linerle12
gjerdesmett2
jernspurv1som sang i nordenden (uvanlig)
rødstrupe2
rødvingetrost2
gråtrost50
svarttrost11hvorav 1par med 3 unger og 1par med 2 unger
hagesanger1
munk9
tornsanger4
myrsanger1sang på standardplassen på østsiden
rørsanger9hvorav én sang i vadedammen
løvsanger7
bøksanger3
svarthvit fluesnapper1
kjøttmeis16
blåmeis3
spettmeis1
skjære22
stær36hvorav 4 var i vadedammen
pilfink30hvorav 1 ind. var på øyene i vadedammen
bokfink13
stillits7
grønnfink8hvorav 1 ind. var på øyene i vadedammen
grønnsisik2
sivspurv6
11.06.2007 Carsten Lomesnøgås1
grågås280hvorav 1 hybrid med kanadagås
kanadagås5332 ad 8+8+5pull
hvitkinngås2
10.06.2007 Finn Arnt Gulbrandsensnøgås1
hagesanger2
tornsanger1
bøksanger2
06.06.2007 Audun Brekke Skrindomyrsanger1sang ved Smedbergbekken rett sør for Abildsø gård
gulsanger1sang rett sør for skolebygningene til Manglerud skole
06.06.2007 Finn Arnt Gulbrandsensnøgås1
02.06.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker24(12 par)
knoppsvane3
snøgås1
grågås345
kanadagås55hvorav 13 unger
hvitkinngås2
stokkand43hvorav 1F i Vadedammen
toppand15hvorav 13M og 2F
kvinand5hvorav 3M og 2F
sivhøne3
sothøne9hvorav 4 unger
strandsnipe2
hettemåke224
fiskemåke4
sildemåke9
makrellterne2
bydue19
ringdue7
tårnseiler164
flaggspett2
sandsvale18
låvesvale34
taksvale2
gulerle2
gjerdesmett2
rødstrupe2
buskskvett1
rødvingetrost3
gråtrost108
svarttrost8
hagesanger5hvorav 4 syngende hanner og 1 hunn
munk4
møller1
tornsanger5
myrsanger1
rørsanger9
løvsanger11
bøksanger3
gråfluesnapper3hvorav ett par, som kanskje kan indikere hekking
kjøttmeis25
blåmeis8
skjære29
kaie1
kråke15
stær44
gråspurv3
pilfink12
bokfink13
grønnfink28
sivspurv7
02.06.2007 Finn Arnt Gulbrandsenstripegås1nord for Østensjø gård
28.05.2007 Paul Fekjærfossekall1hekker
27.05.2007 Finn Arnt Gulbrandsenbøksanger2syngende hanner
25.05.2007 Ketil Knudsentoppdykker4
knoppsvane1
grågås100
kanadagås5
hvitkinngås2
stokkand100
toppand5
sivhøne1
sothøne5
hettemåke400
fiskemåke20
gråmåke6
sildemåke14
makrellterne30
bydue20
ringdue1
tårnseiler30
låvesvale10
taksvale20
linerle3
gjerdesmett1
rødstrupe3
rødvingetrost1
gråtrost10
svarttrost10
hagesanger1
munk2
møller1
tornsanger1
rørsanger3
løvsanger3
bøksanger1
kjøttmeis1
blåmeis2
skjære20
kråke1
stær2
gråspurv3
pilfink10
bokfink10
grønnfink10
sivspurv1
21.05.2007 Jan Olav Nybohagesanger2syngende i nordenden
gulsanger1syngende i nordenden
17.05.2007 Odd Bruce Hansenstrandsnipe1
sandsvale3
gulerle3
steinskvett10
buskskvett12
munk5
tornsanger1
bøksanger2
16.05.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker30
knoppsvane2
sangsvane2
snøgås1
grågås213hvorav én var hybrid med kanadagås
kanadagås17
hvitkinngås2
stokkand28hvorav 16M og 12F
toppand20hvorav 12M og 8F
kvinand4hvorav 2M og 2F
tårnfalk1
sivhøne10hvorav 1 i Vadedammen
sothøne8hvorav 1 i Vadedammen
strandsnipe3
gluttsnipe1i Vadedammen
hettemåke265
fiskemåke1
gråmåke3
sildemåke4
makrellterne5
ringdue10
tårnseiler14
sandsvale3
låvesvale95
taksvale20
linerle9
gjerdesmett1
rødstrupe3
steinskvett7
buskskvett3
rødvingetrost4
gråtrost145
svarttrost6
ringtrost1
hagesanger1i Vadedammen
munk8
tornsanger2
rørsanger3hvorav 1 i Vadedammen
løvsanger18
bøksanger3
gransanger4
svarthvit fluesnapper2
kjøttmeis18
blåmeis6
spettmeis1
skjære38
kråke69
stær21
pilfink3
bokfink8
grønnfink7
sivspurv9hvorav 1 i Vadedammen
16.05.2007 Jan Olav Nybotårnseiler5
15.05.2007 Jan Olav Nybosandsvale15
13.05.2007 Finn Arnt Gulbrandsensothøne3hunn med 2 unger
tårnseiler1
munk2
møller1
13.05.2007 Tore Nesbakkensnøgås1
kanadagås7et par med 5 unger
stokkand10et par med 8 unger
tårnseiler5
11.05.2007 Audun Brekke Skrindogrågås2i Vadedammen
sivhøne2i Vadedammen
sothøne2i Vadedammen
linerle1i Vadedammen
rødvingetrost1i Vadedammen
gråtrost1i Vadedammen
svarttrost1i Vadedammen
pilfink2i Vadedammen
sivspurv1i Vadedammen
09.05.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker14
grågås3
kanadagås2
stokkand14
toppand2
vannrikse2begge på vestsiden
sivhøne2i vadedammen
sothøne15hvorvav 2 i vadedammen
hettemåke60
fiskemåke5
gråmåke4
sildemåke3
makrellterne3
ringdue20
flaggspett2
låvesvale8
taksvale30
linerle6
jernspurv2
rødstrupe4
rødvingetrost2
gråtrost24
svarttrost2
munk4
rørsanger3
løvsanger7
bøksanger3
gransanger1
kjøttmeis4
blåmeis6
spettmeis1
skjære10
kaie1
kråke18
stær11
gråspurv2
pilfink4
bokfink17
grønnfink5
sivspurv3
09.05.2007 Knut Waaganhvitkinngås2
strandsnipe2
makrellterne2
sandsvale2
låvesvale20
taksvale3
gulerle1
09.05.2007 Tore Nesbakkenrugde1trekk over Bjørnsenskogen
08.05.2007 Jan Olav Nybomakrellterne4nordenden av vannet
rørsanger2syngende hanner i nordenden av vannet
07.05.2007 Jan Olav Nybofiskeørn1skrudde seg opp over vannet
makrellterne2
06.05.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker28
knoppsvane2
sangsvane1
grågås34
kanadagås124 synlige reir igang med hekking
hvitkinngås2
stokkand43
toppand12
kvinand9
vannrikse1hørt midt på vestsiden
sivhøne7
sothøne28
skogsnipe1
strandsnipe2
hettemåke450
fiskemåke11
gråmåke7
sildemåke9
bydue12
ringdue7
flaggspett1
låvesvale14
taksvale20
linerle10
gjerdesmett2
jernspurv3
rødstrupe3
rødvingetrost5
gråtrost33
svarttrost4
munk4
løvsanger11
bøksanger3
gransanger2
fuglekonge4
svarthvit fluesnapper1
kjøttmeis12
blåmeis8
spettmeis3
skjære18
kråke28
stær12
gråspurv2
pilfink7
bokfink15
stillits3
grønnfink12
sivspurv6
02.05.2007 Audun Brekke Skrindohvitkinngås1merket CA23184
møller1
01.05.2007 Tore Nesbakkentoppdykkerantallet ikk oppgitt av observatør
knoppsvane2
grågåsantallet ikk oppgitt av observatør
kanadagås12hvorav 4 på reir
hvitkinngås2
stokkandantallet ikk oppgitt av observatør
krikkand1F
toppandantallet ikk oppgitt av observatør
kvinand4
sivhøne6
sothøneantallet ikk oppgitt av observatør
hettemåkeantallet ikk oppgitt av observatør
fiskemåke2
sildemåke10
bydueantallet ikk oppgitt av observatør
ringdue3
flaggspett2
sanglerke1
linerle15
vintererle1(Bølerbekken/-fossen)
rødstrupe8
gråtrostantallet ikk oppgitt av observatør
svarttrost2
munk3
løvsanger2
svarthvit fluesnapper1M
kjøttmeisantallet ikk oppgitt av observatør
blåmeisantallet ikk oppgitt av observatør
stjertmeis1
trekryper1(Bølerbekken/-fossen)
skjæreantallet ikk oppgitt av observatør
kråkeantallet ikk oppgitt av observatør
pilfink6
bokfinkantallet ikk oppgitt av observatør
grønnfink1
sivspurv2
30.04.2007 Audun Brekke Skrindofiskeørn1
29.04.2007 Per Gylsethkvinand1hybrid med lappfiskand
28.04.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker28
storskarv1
knoppsvane2
grågås34
kanadagås14
hvitkinngås2
stokkand61
toppand24
kvinand11
spurvehauk1
sivhøne7
sothøne42
hettemåke630
fiskemåke4
gråmåke6
sildemåke8
bydue14
ringdue23
flaggspett1
sanglerke4
låvesvale12
taksvale63
linerle12
gjerdesmett3
rødstrupe7
rødvingetrost9
gråtrost120
svarttrost2
ringtrost1
munk4
løvsanger2
bøksanger2
kjøttmeis21
svartmeis1
blåmeis12
spettmeis4
skjære28
kråke12
stær7
pilfink3
bokfink25
grønnfink9
sivspurv6
24.04.2007 Jan Olav Nybosandsvale2
låvesvale10
taksvale3
22.04.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker11
knoppsvane2
grågås12
kanadagås7
hvitkinngås2
stokkand42
toppand6
kvinand4
sivhøne3
sothøne11
hettemåke370
fiskemåke4
gråmåke14
sildemåke3
bydue25
ringdue6
linerle5
rødvingetrost3
gråtrost32
kjøttmeis6
blåmeis4
skjære12
kråke8
stær5
pilfink2
bokfink6
grønnsisik2
sivspurv1
18.04.2007 Finn Arnt Gulbrandsengrønnspett1
17.04.2007 Øyvind Hunderekrikkand2nordenden av vannet
gransanger1nordenden av vannet
sivspurv3nordenden av vannet
16.04.2007 Jan Olav Nybokrikkand1M
laksand1M
15.04.2007 Finn Arnt Gulbrandsenstorskarv2
hvitkinngås2
kvinand1hybrid med lappfiskand (kvinfiskand)
laksand2hvorav 1F og 1M
spurvehauk1
fiskemåke20
vintererle1ved Bølerfossen
gransanger1i nordenden
kaie2
14.04.2007 Atle Helge Qvaletoppdykker20
knoppsvane2
grågås30
kanadagås10
hvitkinngås2
stokkand100
toppand30
kvinand10
sivhøne20
sothøne30
hettemåke200
fiskemåke10
gråmåke20
sildemåke5
bydue5
ringdue2
sanglerke1
heipiplerke5
linerle20
gjerdesmett1
rødstrupe10
rødvingetrost10
gråtrost30
svarttrost10
kjøttmeis5
blåmeis10
skjære5
kråke10
gråspurv5
bokfink5
grønnfink2
gulspurv2
14.04.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker34
knoppsvane2
grågås38
kanadagås15
hvitkinngås2
stokkand72hvorav 1 par i vadedammen
krikkand5hvorav 3M og 2F
toppand43hvorav 32M og 11F
kvinand19hvorav 13M og 6F
laksand7hvorav 1M og 6F
sivhøne8
sothøne23
hettemåke25
fiskemåke4
gråmåke32
sildemåke5
dvergmåke1
bydue18
ringdue19
flaggspett1
sanglerke4
linerle6
vintererle2
gjerdesmett3
jernspurv1
rødstrupe9
måltrost3
rødvingetrost25
duetrost1
gråtrost77
svarttrost3
ringtrost2MM
gransanger2
fuglekonge1
kjøttmeis18
svartmeis1
blåmeis15
stjertmeis1
spettmeis4
trekryper2
skjære14
kråke3
stær22
pilfink2
bokfink14
stillits3
grønnfink12
sivspurv9
gulspurv1
11.04.2007 Audun Brekke Skrindogrågås2et par i Vadedammen
stokkand2et par i Vadedammen
sivhøne1Vadedammen
sothøne2Vadedammen
11.04.2007 Finn Arnt Gulbrandsenskogsnipe1Langerudbekken
10.04.2007 Tore Nesbakkenkrikkand2i Vadedammen, 1M71F
sothøne2i Vadedammen
09.04.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker24
knoppsvane3hvorav én død
grågås10
kanadagås8
hvitkinngås2
krikkand4
toppand148M og 6F
kvinand12hvorav én var hybrid med lappfiskand
laksand147M og 7F
sivhøne7
sothøne28
enkeltbekkasin6
hettemåke450
fiskemåke8
gråmåke70
sildemåke12
bydue35
ringdue24
sanglerke2
linerle8
gjerdesmett2
rødstrupe4
rødvingetrost3
gråtrost36
svarttrost3
kjøttmeis18
svartmeis1
blåmeis14
spettmeis2
skjære23
kaie1
kråke24
stær6
gråspurv1
pilfink8
bokfink16
grønnfink21
sivspurv4
08.04.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker18
knoppsvane2
grågås12
kanadagås8
hvitkinngås2
stokkand80
toppand16
kvinand12hvorav én var hybrid med lappfiskand
laksand74M og3F
sivhøne4
sothøne24
hettemåke450
fiskemåke5
gråmåke120
sildemåke8
bydue45
ringdue21
sanglerke2
linerle5
gjerdesmett1
gråtrost21
svarttrost2
kjøttmeis22
svartmeis1
blåmeis14
spettmeis2
skjære28
kaie2
kråke30
stær9
pilfink4
bokfink12
tornirisk1M
grønnfink24
sivspurv5
08.04.2007 Øyvind Hunderefjellvåk1
03.04.2007 Atle Helge Qvaleknoppsvane2
grågås20
hvitkinngås2
stokkand100
toppand10
kvinand10
laksand2
sivhøne2
sothøne20
hettemåke300
sildemåke2
01.04.2007 Finn Arnt Gulbrandsenknoppsvane4
hvitkinngås2
knekkand21F og 1M
laksand26
bergirisk2
01.04.2007 Jan Olav Nybotoppdykker14(+)
knoppsvane2
hvitkinngås2
laksand14(+)
fiskemåke5
grønnspett1(Bogerudmyra)
flaggspett2
sanglerke1(Fotballbanene i vest
linerle2
gjerdesmett1
fuglekonge4
svartmeis1(Tallberget)
spettmeis3
stillits2(Abildsø gård, Tallberget
sivspurv8
01.04.2007 Paul Fekjærstjertmeis1på vestsiden av vannet
31.03.2007 Audun Brekke Skrindotoppdykker17
knoppsvane2
grågås18hvorav 2 i Vadedammen
kanadagås34
hvitkinngås2
stokkand82
toppand19hvorav 14M og 1G
kvinand8hvorav 6F og 2 U
laksand11hvorav 4M og 6F
sivhøne1
sothøne22
vipe1
hettemåke320
fiskemåke2
gråmåke27
sildemåke2
ringdue25
flaggspett3
sanglerke3
linerle2
vintererle2
gjerdesmett1
jernspurv2
rødvingetrost9
gråtrost25
svarttrost3
fuglekonge6
kjøttmeis17
svartmeis1
blåmeis13
spettmeis7
skjære34
kaie1
kråke12
stær3
pilfink5
bokfink32
bergirisk12
stillits12
grønnfink9
sivspurv9hvorav én var hunn
31.03.2007 Finn Arnt Gulbrandsentoppdykker18
knoppsvane3
hvitkinngås2
krikkand7
krikkand7
laksand22
sivhøne1
vipe1
flaggspett2
linerle1
stjertmeis2
bergirisk12
sivspurv5
31.03.2007 Jostein Vattøysanglerke30
stjertmeis2
30.03.2007 Finn Arnt Gulbrandsentoppdykker2
26.03.2007 Audun Brekke Skrindoknoppsvane4
grågås8
kanadagås12
stokkand175
toppand11
kvinand7
fjellvåk1
sothøne17
trane2
vipe2
hettemåke220
fiskemåke6
gråmåke160
sildemåke2
bydue34
ringdue18
sanglerke4
gjerdesmett2
rødstrupe4
rødvingetrost2
gråtrost30
svarttrost1
fuglekonge5
kjøttmeis21
blåmeis14
spettmeis2
skjære18
kaie2
kråke37
stær25
pilfink7
bokfink12
bergirisk25
stillits7
grønnfink45
grønnsisik1
sivspurv8
gulspurv3
26.03.2007 Jan Olav Nyboknoppsvane3samt én død
25.03.2007 Audun Brekke Skrindoknoppsvane4
grågås25
kanadagås18
stokkand30
toppand18hvorav 14 er hanner og 4 hunner
kvinand14hvorav 10H og 4M
laksand6hvorav 2 par og en enslig
sothøne33
vipe2
fiskemåke150
gråmåke125
bydue16
ringdue8
flaggspett1
sanglerke8
gjerdesmett4
sidensvans1
rødstrupe5
rødvingetrost2
gråtrost12
svarttrost1
fuglekonge3
kjøttmeis13
blåmeis11
spettmeis3
skjære24
kaie2
kråke16
stær49
pilfink14
bokfink19
stillits5
grønnfink22
grønnsisik3
sivspurv11hvorav 1F og 10M
gulspurv4
25.03.2007 Bård Bredesenringdue25
sanglerke2
24.03.2007 Eyvind Ruglandknoppsvane4
grågås15
kanadagås30
hvitkinngås2
stokkand100
toppand25
kvinand20
laksand5
sothøne30
vipe7
hettemåke120
fiskemåke5
gråmåke20
sildemåke10
ringdue5
sanglerke2
heipiplerke1
vintererle2
sidensvans50
kjøttmeis5
blåmeis4
kaie7
stær5
bokfink2
stillits1
grønnfink4
sivspurv5
23.03.2007 Svein Rustadknoppsvane4
grågås36
kanadagås9
hvitkinngås2
stokkand170
toppand22
kvinand3
laksand2
sothøne26
bydue2
skogdue1
ringdue5
grønnspett1
svarttrost7
kjøttmeis15
blåmeis8
skjære20
kaie1
kråke46
grønnfink3
20.03.2007 Ketil Knudsenknoppsvane4
grågås6
kanadagås2
stokkand200
toppand2
kvinand6
laksand1
sothøne10
hettemåke3
fiskemåke3
gråmåke100
sildemåke3
bydue60
ringdue2
kjøttmeis1
blåmeis1
skjære10
kaie1
kråke10
pilfink3
stillits4
grønnfink6
dompap2
17.03.2007 Audun Brekke Skrindogråhegre1
grågås29
kanadagås12
hvitkinngås2
stokkand177
toppand8hvorav 6M og 2F
kvinand24hvorav 15M og 9F
laksand1M
sothøne13
hettemåke14
fiskemåke4
gråmåke83
bydue34
ringdue6
flaggspett5
sanglerke21
gjerdesmett5hvorav én i Vadedammen
rødstrupe7hvorav én i Vadedammen
gråtrost15
svarttrost4
kjøttmeis35
blåmeis19
stjertmeis5
spettmeis6
skjære33
kaie2
kråke53
stær8
pilfink8
bokfink25hvorav 4F
bjørkefink4
tornirisk3
bergirisk45
stillits8
grønnfink19
grønnsisik2
sivspurv2
15.03.2007 John Sandøytoppand2
kvinand5hvorav 4M og 1F
sothøne20
vipe1
14.03.2007 Carsten Lomegrågås11hvorav 1 var hybrid med kanadagås
kanadagås4
hvitkinngås2
toppand4hvorav 3M og 1F
sothøne22
13.03.2007 Finn Arnt Gulbrandsentoppand3M
13.03.2007 Jan Olav Nyboknoppsvane2
hvitkinngås2
toppand3M
kvinand6hvorav 4M og 2F
laksand1M
sothøne15
hettemåke1med hette
bjørkefink2M, ved Oppsal terrasse
12.03.2007 Finn Arnt Gulbrandsenfossekall1i Bølerbekken, på østsiden av Eterveien
12.03.2007 Svein Rustadgråmåke15
kjøttmeis5
blåmeis8
skjære4
kråke5
bokfink1M
bjørkefink5
gråsisik30
grønnfink4
grønnsisik25
11.03.2007 Finn Arnt Gulbrandsenkråke84samlet på "nordjordet" på Østensjø gård
bjørkefink6
stillits1
grønnfink70
grønnsisik6
11.03.2007 Jan Olav Nybogrågås4
kanadagås3
hvitkinngås2
stokkand50
kvinand1M
sothøne7
sanglerke1
svarttrost1
10.03.2007 John Sandøyknoppsvane2kurtise og parring
sothøne8
skjære14
kaie1
kråke50
09.03.2007 Finn Arnt Gulbrandsenknoppsvane2råk i sørenden
09.03.2007 Svein Rustadgråmåke8Skullerudveien
flaggspett1Skullerudveien
svarttrost2Skullerudveien
kjøttmeis12Skullerudveien
svartmeis1Skullerudveien
blåmeis9Skullerudveien
spettmeis2Skullerudveien
skjære2Skullerudveien
kråke3Skullerudveien
pilfink4Skullerudveien
bjørkefink15Skullerudveien
gråsisik61Skullerudveien (ett ind var brunsisik)
grønnsisik20Skullerudveien
08.03.2007 Bård Bredesenrødstrupe1Vadedammen
stær2Abildsø gård
stillits5Abildsø gård
06.03.2007 Audun Brekke Skrindostillits3Abildsø gård
06.03.2007 Finn Arnt Gulbrandsenringdue2Oppsal terrasse i nordenden
04.03.2007 Audun Brekke Skrindogrågås4hvorav én var hybrid med kanadagås
kanadagås6
hvitkinngås2
stokkand195
sothøne17
bydue34
ringdue2
flaggspett2
svarttrost1
fuglekonge1
kjøttmeis9
svartmeis1
blåmeis34
spettmeis3
skjære28
kaie5
kråke57
ravn1
pilfink5
bjørkefink4
gråsisik2
stillits12
grønnfink31
grønnsisik2
dompap1M
04.03.2007 Finn Arnt Gulbrandsenrødstrupe1syngende
18.02.2007 Espen Støtterud Christensengrågås4
kanadagås4
hvitkinngås2
stokkand100(+)
sothøne20(+)
gråmåke100(+)
gjerdesmett1
skjære25(+)
14.02.2007 Audun Brekke Skrindonøttekråke1
13.02.2007 Carsten Lomegrågås4
kanadagås4
hvitkinngås2
stokkand250(+)
sothøne17
skjære40(+)
kråke45(+)
12.02.2007 Audun Brekke Skrindospurvehauk1
08.02.2007 Svein Dalespurvehauk1
bydue2
svarttrost2
bjørkefink50
gråsisik2
polarsisik1(M)
stillits1
grønnfink50
grønnsisik5
dompap5
kjernebiter3
30.01.2007 Svein Rustadgråmåke5
gråtrost1
svarttrost3(2 hanner, 1 hunn.)
kjøttmeis7
blåmeis5
skjære8
kråke3
pilfink3
bjørkefink45(+, 1 hann hadde hvite tegninger fra nebbrota og bakover i underkant av øyet og til øredekkerne ellers normalt farget fjærdrakt)
gråsisik50(+)
grønnfink14
grønnsisik4
dompap2(hanner)
27.01.2007 Audun Brekke Skrindogrågås4
kanadagås6
hvitkinngås2
hønsehauk1
sothøne16
gråmåke1
bydue57
gråtrost3
svarttrost1
kjøttmeis7
blåmeis6
spettmeis1
skjære12
kråke22
grønnfink13
dompap4hvorav 2M og 2F
20.01.2007 Ken Adelsten Jensengrågås5
grågås1hybrid med kanadagås
kanadagås4
hvitkinngås4
sothøne18
stillits1
19.01.2007 Svein Rustadgråmåke3
flaggspett2
svarttrost2(hanner)
kjøttmeis10(+)
blåmeis7(+)
spettmeis1
skjære2
kråke3
gråspurv1
pilfink2
gråsisik7
gråsisik2
polarsisik1
grønnfink25(+)
grønnsisik2