temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fugleobservasjoner i Østensjøområdet miljøpark i 2006

Fugler sett ved Østensjøvannet i Oslo, inkludert faste tellinger (annenhver uke mars-oktober) og tilfeldige observasjoner. Noen forklaringer: STORE bokstaver = årets første observasjon, M=hann og F=hunn, NB: Hos sangfuglene vil tallene som oftest reflektere antall syngende hanner. Noen observasjoner er 2. og 3. håndsopplysninger og må godkjennes av LRSK før de kan siteres andre steder!

Antall arter sett hittil i år: 135

31.12.2006 Svein Rustadgrågås5
kanadagås4
hvitkinngås4
stokkand260
sothøne9
gråmåke65
bydue35
flaggspett1
svarttrost1(hann)
kjøttmeis4
blåmeis6
skjære13
kråke3
gråspurv1
pilfink3
gråsisik2
grønnfink7
grønnsisik2
gulspurv4
27.12.2006 Paul Shimmingshønsehauk1bestem til 1K
26.12.2006 Svein Dalestjertmeis5
24.12.2006 Carsten Lomegrågås4
kanadagås5
hvitkinngås4
stokkand300
spurvehauk1
sothøne11
gråmåke135
kaie2
kråke60
gråsisik50
21.12.2006 Ketil Knudsenhvitkinngås4
gråmåke153
kaie3
kråke12
20.12.2006 Jonas Langbråtenvintererle1sett bed Bøler senter, forsvant mot nord
18.12.2006 Ketil Knudsensvartspett1
17.12.2006 Svein Rustadgrågås3
kanadagås1
hvitkinngås4
stokkand100(+)
toppand2
sothøne6
gråmåke25(+)
bydue2
flaggspett1
kjøttmeis9
blåmeis7
skjære5
kråke1
gråspurv1
pilfink5
grønnfink15
grønnsisik6
dompap42M/2F
11.12.2006 Jan Olav Nybotoppdykker1juv
kvinand1M
laksand148M/6F
09.12.2006 Audun Brekke Skrindolaksand2017F/3M
svarttrost3
kjøttmeis2
blåmeis2
spettmeis1
25.11.2006 Tore Nesbakkenlaksand27lå i nordenden
04.11.2006 Leif-Dan Birkemoetoppdykker1juv
30.10.2006 Tove H. Andersenstorskarv1satt å "påskeøya" i sørenden
07.10.2006 Audun Brekke Skrindohvitkinngås214
kvinand17
nøtteskrike4
04.10.2006 Audun Brekke Skrindotoppdykker24
storskarv1
knoppsvane3juv
snøgås3hvorav den ene var mørk, spettet
grågås38
kanadagås4
stokkand105
toppand6
kvinand4
laksand2
sivhøne6der 5 var ad og 1 var juv
sothøne23
hettemåke4juv
fiskemåke80
gråmåke247
bydue157
ringdue209
flaggspett1
vintererle2
gjerdesmett1
rødstrupe2
gråtrost70
svarttrost6
løvsanger2
fuglekonge2
kjøttmeis12
blåmeis8
spettmeis2
skjære36
nøtteskrike1
nøttekråke1
kaie1
kråke66
gråspurv4
pilfink10
bokfink20
stillits17
grønnfink200
grønnsisik20
27.09.2006 Geir E. Fugelsøstorskarv2
linerle1
gråtrost100
nøtteskrike2
lavskrike1
nøttekråke1
26.09.2006 Geir E. Fugelsøtoppdykker15
storskarv1
knoppsvane4(1 Ad 3 1K)
grågås440
kanadagås7
hvitkinngås36
stokkand150
bergand1Ad M eklips
toppand9
kvinand5
sivhøne7(fortsatt med 3 pull)
sothøne16
hettemåke11K
fiskemåke26(19stk Ad og 7stk 1K)
gråmåke150
bydue80
ringdue40
flaggspett2
heipiplerke25
linerle1
vintererle1
rødvingetrost10
gråtrost40
svarttrost1
munk1
kjøttmeis6
blåmeis15
spettmeis3
skjære20
nøtteskrike3
nøttekråke1
kråke10
gråspurv10
pilfink60
bokfink10
bjørkefink5
stillits2
grønnfink5
grønnsisik7
sivspurv2
gulspurv2
25.09.2006 Geir E. Fugelsøgrågås65
spurvehauk1
nøtteskrike2
24.09.2006 Geir E. Fugelsøtoppdykker20
storskarv2
knoppsvane4(1 Ad og 3 1K)
grågås25
kanadagås5
hvitkinngås1
stokkand120
krikkand2
toppand10
kvinand10
hønsehauk1M
sivhøne10
sothøne6
enkeltbekkasin3
hettemåke1Ad
fiskemåke31(17 Ad og 14 1K)
gråmåke60
sildemåke1Ad
bydue30
ringdue100
svartspett1
grønnspett1
flaggspett2
heipiplerke55
linerle7
rødstrupe1
måltrost1
rødvingetrost40
gråtrost300
svarttrost1
munk2
gransanger2sy
kjøttmeis15
svartmeis3sy
blåmeis30
spettmeis5
skjære30
nøttekråke2
kråke12
stær30
gråspurv5
pilfink20
bokfink75
bjørkefink75
stillits1
grønnfink10
grønnsisik20
sivspurv5
23.09.2006 Geir E. Fugelsøtoppdykker20
storskarv4
knoppsvane4(1 Ad 3 1K)
grågås40
kanadagås5
hvitkinngås35
stokkand120
krikkand1
toppand12
kvinand8
spurvehauk2(MF)
sivhøne10
sothøne20
enkeltbekkasin1
hettemåke51K
fiskemåke121K (!)
gråmåke80
sildemåke1Ad
bydue30
ringdue200
flaggspett2
sanglerke1
heipiplerke35
trepiplerke2
linerle20
vintererle2
rødstrupe3
måltrost1sy
rødvingetrost75
gråtrost1500
svarttrost1
munk1
gransanger1
kjøttmeis20
blåmeis40
spettmeis3
skjære40
nøtteskrike4
nøttekråke5
kråke15
stær100
gråspurv25
pilfink30
bokfink250
bjørkefink200
stillits28
grønnfink15
grønnsisik500
sivspurv4
gulspurv9
22.09.2006 Geir E. Fugelsøtoppdykker37
storskarv5(3 ptnv)
gråhegre1
knoppsvane2
grågås30
kanadagås5
hvitkinngås1
stokkand180
brunnakke1Ad M
toppand16
kvinand20
spurvehauk2
sivhøne13(9 Ad, 4 1K og 3 Pull)
sothøne27
hettemåke21K
fiskemåke5
gråmåke100
bydue30
ringdue60
grønnspett1
flaggspett1
låvesvale90
heipiplerke10
linerle4
rødstrupe4(1 sy)
rødvingetrost4(2 sy)
gråtrost100
svarttrost3
munk2
gransanger1
kjøttmeis25
blåmeis30
spettmeis8
skjære40
nøtteskrike2
nøttekråke1
kaie1
kråke20
stær10
gråspurv5
pilfink70
bokfink65
bjørkefink5
gråsisik20
stillits1
grønnfink2
grønnsisik30
sivspurv1
21.09.2006 Geir E. Fugelsøspurvehauk1
linerle2
20.09.2006 Geir E. Fugelsøflaggspett1
linerle3
nøttekråke1
19.09.2006 Geir E. Fugelsøstorskarv1
spurvehauk1ad M
flaggspett1
linerle6
nøtteskrike2
18.09.2006 Audun Brekke Skrindotoppdykker54
knoppsvane2
snøgås3merkinger; 275376/3A02506/3A02508
grågås40
stokkand75
toppand24
kvinand18
spurvehauk1
sivhøne6
sothøne1
hettemåke3
fiskemåke26
gråmåke17
sildemåke3
ringdue150
flaggspett1
linerle1
gjerdesmett2
rødstrupe2
kjøttmeis25
blåmeis10
spettmeis2
skjære15
nøttekråke2
kaie2
kråke65
stær20
gråspurv12
pilfink110
bokfink4
stillits3
grønnfink65
grønnsisik3
sivspurv8
18.09.2006 Geir E. Fugelsøgrågås200
spurvehauk1
flaggspett1
linerle2
nøttekråke1
17.09.2006 Finn Arnt Gulbrandsenheipiplerke10
pilfink100
17.09.2006 Geir E. Fugelsøtoppdykker50
storskarv3
knoppsvane4(1 ad og 3 juv)
grågås30
kanadagås6
hvitkinngås50
stokkand80
toppand23
kvinand17
spurvehauk3(M,F,F)
sivhøne8(6 ad 2 juv 2 pull)
sothøne25
hettemåke4juv
fiskemåke10
gråmåke60
bydue20
ringdue60
flaggspett1
heipiplerke14
linerle4
rødstrupe4(1 sy)
rødvingetrost5(2 sy)
gråtrost300
svarttrost1
munk2
kjøttmeis30
blåmeis35
spettmeis5
skjære30
nøtteskrike2
nøttekråke2
kaie1
kråke40
stær350
gråspurv5
pilfink50
bokfink2
stillits6
grønnfink1
grønnsisik30
sivspurv1
16.09.2006 Carsten Lomemyrsnipe1
16.09.2006 Finn Arnt Gulbrandsenstorskarv1
ringdue200
stillits6
13.09.2006 Svein Dalestær2000
09.09.2006 Finn Arnt Gulbrandsenenkeltbekkasin1
05.09.2006 Audun Brekke Skrindotoppdykker48hvorav 13juv
grågås22
hvitkinngås2
stokkand45
krikkand2(et par)
toppand54
kvinand23
spurvehauk2
sivhøne4hekket definitivt i år også
sothøne17
fiskemåke10
gråmåke57
sildemåke18
bydue40
ringdue38
linerle3
gråtrost1
løvsanger1
kjøttmeis1
blåmeis3
skjære6
nøttekråke1
kråke88
stillits3
grønnfink27
05.09.2006 Geir E. Fugelsøvandrefalk1
27.08.2006 Svein Dalegråhegre1
21.08.2006 Audun Brekke Skrindotoppdykker31hvorav 12 par og 7 unger
storskarv1
knoppsvane4hvorav 1 ad og 3 juv
snøgås2
grågås138hvorav 1 var hybrid med kanadagås
kanadagås12
hvitkinngås77
stokkand95
krikkand3hvorav 1M og 2F
toppand62
kvinand34
spurvehauk2
sivhøne3
sothøne28
strandsnipe2
hettemåke4
fiskemåke43
gråmåke99
bydue7
ringdue111
tårnseiler17
flaggspett2
sandsvale40
låvesvale100
taksvale60
linerle71
gulerle4
vintererle2
rødstrupe2
gråtrost29
svarttrost1
løvsanger2
kjøttmeis11
blåmeis8
skjære12
nøttekråke1
kråke8
stær2
pilfink150
bokfink3
stillits6
grønnfink470
sivspurv1F
19.08.2006 Finn Arnt Gulbrandsengrønnfink300
15.08.2006 Tore Nesbakkentornskate1F eller juv
14.08.2006 Jan Olav Nyboskogsnipe1nordenden (vadedammen)
12.08.2006 Tore Nesbakkensivhøne1antall ikke oppgitt
sothøne1antall ikke oppgitt
skogsnipe5
enkeltbekkasin2
rørsanger1antall ikke oppgitt
10.08.2006 Jan Olav Nybostrandsnipe1nordenden
09.08.2006 Jan Olav Nybogråhegre1nordenden
08.08.2006 Jan Olav Nybogråhegre1nordenden
skogsnipe1nordenden
gulerle1nordenden
nøttekråke1500m nord for Vadedammen
07.08.2006 Jan Olav Nybogråhegre1nordenden
strandsnipe1nordenden
05.08.2006 Odd Bruce Hansentoppdykker25+
knoppsvane5ad + 4 juv
snøgås2
grågås20+
hvitkinngås100+
stokkand50+
krikkand1
toppand40+
kvinand30+
sivhøne4
sothøne20+
skogsnipe3(vadedammen)
strandsnipe9(flokk i sør)
enkeltbekkasin2(vadedammen)
hettemåke10+
fiskemåke10+
gråmåke5+
sildemåke5+
bydue5+
ringdue20
tårnseiler40
låvesvale20+
linerle5
rødstrupe2
gråtrost30
svarttrost4
rørsanger3(vadedammen)
løvsanger5
kjøttmeis5+
blåmeis5+
spettmeis1
skjære5
nøttekråke1
kråke10+
pilfink100+
stillits1
grønnfink40+
sivspurv2
04.08.2006 Audun Brekke Skrindotoppdykker19hvorav tre par hadde to unger hver ute på vannet
knoppsvane4hvorav 1ad og 3juv
snøgås2
grågås171
kanadagås44
hvitkinngås202
stokkand27
toppand80
kvinand8
sivhøne2
sothøne9
skogsnipe1
strandsnipe5
hettemåke25
fiskemåke21
gråmåke4
sildemåke9
ringdue18
tårnseiler50
grønnspett2
flaggspett2
låvesvale1
taksvale1
linerle7
gjerdesmett1
rødstrupe3
gråtrost8
svarttrost1
tornsanger4
rørsanger1
løvsanger8
kjøttmeis8
blåmeis10
spettmeis4
skjære17
nøttekråke1
kråke6
stær140
pilfink83
bokfink2
stillits10
grønnfink203
01.08.2006 Odd Bruce Hansengråhegre2
krikkand2
makrellterne15
24.07.2006 Audun Brekke Skrindotoppdykker21
knoppsvane5hvorav 1ad og 4juv
snøgås1
grågås231hvorav én av dem var hybrid med kanadagås
kanadagås87
hvitkinngås320
stokkand84
toppand46kjønnsfordelingen var ca 50/50
kvinand24
sothøne11
skogsnipe2én i vadedammen og én i Langerudbekken
strandsnipe4
hettemåke150
fiskemåke8
gråmåke3
sildemåke3
makrellterne5
bydue3
ringdue12
tårnseiler39
flaggspett1
låvesvale3
taksvale1
linerle8
gjerdesmett1
rødstrupe5
rødvingetrost1
gråtrost10
svarttrost10
munk3
tornsanger8inkludert kull med 3 unger
rørsanger3
løvsanger3
kjøttmeis16
blåmeis25
spettmeis2
skjære34
kråke14
stær350
pilfink110
bokfink7
stillits11
grønnfink15
sivspurv5
22.07.2006 Jonas Langbråtengrågås1hybrid med kanadagås
hvitkinngås180
spurvehauk1M
makrellterne10
15.07.2006 Audun Brekke Skrindotoppdykker28
knoppsvane5hvorav 1ad og 4juv
snøgås1
grågås442
kanadagås69arten hekket (ett individ hadde to unger)
hvitkinngås162
krikkand3M
knekkand88hekking påvist
toppand4422M/22F
kvinand283M/25F
sivhøne8hekker
sothøne23hekker
strandsnipe1
hettemåke168
fiskemåke2
gråmåke1
sildemåke4
makrellterne3
bydue24
ringdue22
tårnseiler50
flaggspett1
låvesvale2
taksvale9
linerle19hekking påvist
vintererle1
rødstrupe10hvorav minst to hekkinger påvist
gråtrost13hvorav minst én hekking påvist
svarttrost4
hagesanger3
munk3
tornsanger2
rørsanger4
løvsanger11
kjøttmeis33hekking påvist
blåmeis14hekking påvist
spettmeis1
skjære39hekking påvist
kråke7
stær1
pilfink12hekking påvist
bokfink3
stillits2
grønnfink3
grønnsisik1
sivspurv10
06.07.2006 Carsten Lomeknoppsvane5en voksen med 4 årsunger
snøgås2en av dem hybrid med hvitkinngås
grågås500
hvitkinngås150
krikkand1F
11.06.2006 Audun Brekke Skrindotoppdykker30ungene ligger på ryg hos foreldre flere steder
knoppsvane1et voksent individ på reir, en make har jeg ikke sett på lenge
grågås586ett ind halsmerket (blå ring): TC(på høykant)-B
kanadagås47hvorav 9 av dem var unger
hvitkinngås10
stokkand86hvorav en tilnærmet albino hunn
toppand14hvorav 10M og 4F
kvinand1F
sivhøne3
sothøne19
hettemåke500
fiskemåke7
gråmåke4
sildemåke9
makrellterne4
bydue32
ringdue34
tårnseiler65
flaggspett5som var ett hekkende par med 3 unger
låvesvale1
taksvale2
linerle14
gjerdesmett1
rødstrupe5
rødvingetrost16
gråtrost100
svarttrost7
hagesanger4syngende hanner
munk11syngende hanner
møller1syngende hann
tornsanger4syngende hanner
myrsanger3syngende hanner
sivsanger1syngende hann ved brenneriruinen
rørsanger14syngende hanner
løvsanger15syngende hanner
bøksanger3syngende hanner
gransanger1syngende hann
fuglekonge2
svarthvit fluesnapper1
kjøttmeis40der 21 var unger i kasser
blåmeis8
spettmeis3
tornskate1
skjære33
kråke8
stær16foreldre som traffikerte mellom reirhull og enger
gråspurv2som var et hekkende par
pilfink22
bokfink25
stillits2
grønnfink7
grønnsisik1
sivspurv9syngende hanner
03.06.2006 Per Johan Nesjestær2foreldrefugl som forer unger
02.06.2006 Jan Olav Nyborosenfink1syngende hann
01.06.2006 Audun Brekke Skrindomyrsanger1syngende et par hundre meter N for Bølerbekken
31.05.2006 Audun Brekke Skrindomyrsanger1syngende et par hundre meter N for Bølerbekken
30.05.2006 Audun Brekke Skrindomyrsanger1syngende et par hundre meter N for Bølerbekken
29.05.2006 Audun Brekke Skrindotoppdykker38
knoppsvane1på reir, så ikke maken noe sted
grågås53
kanadagås37inkludert et kull på 5 unger
stokkand75
toppand9hvorav 5M og 4F
kvinand8hvorav 4M og 4F
sivhøne6
sothøne28
hettemåke520hvoranv mange av ungene er ute av reiret allerede
gråmåke3
sildemåke9
makrellterne4
bydue4
ringdue17
tårnseiler9
låvesvale1
linerle8
gjerdesmett1
rødstrupe4
rødvingetrost5
gråtrost56
svarttrost5
hagesanger2syngende hanner
munk13syngende hanner
tornsanger1syngende hann
myrsanger1syngende et par hundre meter N for Bølerbekken
rørsanger9syngende hanner
løvsanger20syngende hanner
bøksanger3syngende hanner
gråfluesnapper1
svarthvit fluesnapper1
kjøttmeis12
blåmeis5
spettmeis1
trekryper1
skjære22
kaie1
kråke12
stær
gråspurv4
pilfink16
bokfink11
stillits2
grønnfink6
grønnsisik2
sivspurv6syngende hanner
21.05.2006 Finn Arnt Gulbrandsengrågås7de var et par med 5 nyklekte unger
16.05.2006 Audun Brekke Skrindoenkeltbekkasin1"tjekka-tjekka", ikke spillflukt
14.05.2006 Finn Arnt Gulbrandsentoppdykker30
strandsnipe4
makrellterne4+
tårnseiler15+
sandsvale4
låvesvale40+
taksvale60+
gjerdesmett1
fossekall1
hagesanger2
munk6
møller1
tornsanger1
bøksanger1
14.05.2006 Håkon F. Stenersentoppdykker20
toppand10
sivhøne6
sothøne15
grønnstilk1
strandsnipe1
makrellterne10
tårnseiler40
låvesvale30
taksvale80
gulerle2
vintererle1
møller1
rørsanger1
bøksanger2
13.05.2006 Finn Arnt Gulbrandsensivhøne1hekker oppe i en busk
13.05.2006 Odd Bruce Hansenmakrellterne10+
tårnseiler25
låvesvale5
taksvale3
hagesanger1
tornsanger4+, sy
bøksanger3syngende M
gråfluesnapper1
12.05.2006 Audun Brekke Skrindotoppdykker41
storskarv1
knoppsvane2en på reir, den andre passet på
grågås8
hvitkinngås6
stokkand62
toppand22hvorav 14M og 8F
kvinand3hvorav 2M og 1F
spurvehauk1
sivhøne6
sothøne9
skogsnipe1
strandsnipe3
hettemåke600
fiskemåke2
gråmåke5
sildemåke14
makrellterne2
bydue10
ringdue38
flaggspett2
låvesvale2
taksvale2
linerle7
gjerdesmett1
rødstrupe5
rødstrupe5
steinskvett1
rødvingetrost7
gråtrost80
svarttrost7
munk3
tornsanger2
rørsanger3
løvsanger19
bøksanger3
svarthvit fluesnapper1syngende hann
kjøttmeis18
blåmeis14
skjære14
kaie4
kråke14
stær17
pilfink2
bokfink16syngende hanner
bjørkefink2
stillits1
grønnfink5
grønnsisik6
11.05.2006 Finn Arnt Gulbrandsenhvitkinngås2
låvesvale8
munk2
tornsanger1
kaie3
11.05.2006 Jan Olav Nybohvitkinngås2
laksand1M
gluttsnipe1
makrellterne1
gulerle1
10.05.2006 Carsten Lomestrandsnipe2
10.05.2006 Finn Arnt Gulbrandsenhorndykker1
tjeld4
vipe2
strandsnipe2Langerudbekken
10.05.2006 Odd Bruce Hansenhorndykker1
grønnstilk1
strandsnipe4
makrellterne1
vintererle1
steinskvett1
buskskvett1
tornsanger1M
svartkråke1ny art for vannet
09.05.2006 Finn Arnt Gulbrandsenenkeltbekkasin1syngende på kvelden
09.05.2006 Odd Bruce Hansenskogsnipe2
08.05.2006 Paul Fekjærhønsehauk1
08.05.2006 Svein Dalestjertmeis2
07.05.2006 Finn Arnt Gulbrandsentoppdykker28
knoppsvane2
grågås20+
kanadagås20+
stokkand15+
krikkand2
toppand43
kvinand7+
laksand10
sivhøne9
sothøne22+
skogsnipe4(nord for Bølerbekken, lettet og fløy østover)
strandsnipe1(Bølerbekken, Langerudbekken k)
gluttsnipe1(Langerudbekken)
hettemåke
fiskemåke9
gråmåke1nøyaktig ant. ikke gitt
sildemåke8
bydue1nøyaktig ant. ikke gitt
ringdue5
flaggspett1
låvesvale1(midt på dagen)
heipiplerke4
linerle3
fossekall1(k)
rødstrupe6
måltrost1(Bogerudmyra øst)
måltrost1(k) (Rognerudbakken)
rødvingetrost2
gråtrost1nøyaktig ant. ikke gitt
svarttrost9
munk3( + 1(k))
tornsanger1(k)
rørsanger2
løvsanger24
bøksanger1
gransanger1
kjøttmeis7
blåmeis7
spettmeis3
trekryper2
skjære12
nøttekråke1
kråke6
stær8
gråspurv1
bokfink8
grønnfink11
sivspurv4
07.05.2006 Geir E. Fugelsøknekkand1M
sivhauk1F
dverglo2
07.05.2006 Jan Olav Nybofiskeørn1
vipe1
tårnseiler2
07.05.2006 Odd Bruce Hansentoppdykker30+
knoppsvane2
grågås10+
kanadagås10+
stokkand30+
krikkand1
knekkand1M
toppand30+
kvinand15+
laksand12+
spurvehauk1
hønsehauk1juv
tårnfalk1
sivhøne10+
sothøne30+
dverglo2(trolig MF)
grønnstilk1
skogsnipe1
strandsnipe5+
gluttsnipe1
enkeltbekkasin1
brushane3(M, 2F)
hettemåke700+
fiskemåke10+
gråmåke5+
sildemåke10+
bydue5
ringdue10+
låvesvale3
heipiplerke1
linerle20+
gulerle3
vintererle1
rødstrupe10+
steinskvett1
måltrost1
rødvingetrost2
gråtrost50+
svarttrost5+
munk2
møller1
rørsanger3
gulsanger1
løvsanger50+
bøksanger5(3 syngende M)
fuglekonge1
kjøttmeis10+
blåmeis15+
spettmeis2
trekryper1
skjære10+
nøtteskrike1
nøttekråke1
kråke10+
stær20+
gråspurv1
pilfink8
bokfink50+
stillits1
grønnfink30+
grønnsisik1
sivspurv20+
06.05.2006 Odd Bruce Hansentoppdykker30+
knoppsvane2
grågås15+
kanadagås15+
stokkand40+
krikkand6
knekkand3(2M,
toppand40+
kvinand15+
laksand10+
sivhøne10+
sothøne30+
skogsnipe3
strandsnipe5
rødstilk1
gluttsnipe7+
enkeltbekkasin1(spillflukt)
hettemåke700+
fiskemåke20+
gråmåke5
sildemåke10+
bydue10+
ringdue15+
heipiplerke10+
linerle20+
gulerle12
rødstrupe10+
steinskvett1M
buskskvett1M
måltrost1
rødvingetrost3
gråtrost50+
svarttrost4
kjøttmeis10+
blåmeis10+
skjære15+
kaie1
kråke15+
pilfink5
bokfink50+
grønnfink25+
grønnsisik5
sivspurv20+
05.05.2006 Geir E. Fugelsøsvarthvit fluesnapper1M
05.05.2006 Odd Bruce Hansentoppdykker25+
gråhegre1
gråhegre1
krikkand5
kvinand10+
laksand20+
strandsnipe8
enkeltbekkasin1spillflukt over Østensjø gård
enkeltbekkasin1
munk5+
møller1syngende på "bekkasinmyra"
møller1sang på "bekkasinmyra"
rørsanger1syngende i nordøst
rørsanger1nordenden
bøksanger1
bøksanger1
04.05.2006 Jan Olav Nybosnøgås1
krikkand1M (i nord)
dvergfalk1F (jordet sør for brua i sør i rask jaktflukt like over bakken)
strandsnipe2(i nord)
gulerle5(v/fotballbanen Abildsø)
steinskvett2(same plass som dvergfalk)
svarthvit fluesnapper1syngende
04.05.2006 Odd Bruce Hansenkrikkand21M/1F
laksand25
strandsnipe2
måltrost1
bøksanger1
bøksanger1
03.05.2006 Audun Brekke Skrindotoppdykker54
knoppsvane2
snøgås1SA02506
grågås12
kanadagås8
stokkand300
krikkand32M/1F
toppand4430M/14F
kvinand2822M/6F
laksand1410M/4F
sivhøne12
sothøne70
strandsnipe1
hettemåke600
fiskemåke30
gråmåke15
sildemåke30
bydue25
ringdue20
flaggspett1
sanglerke1
låvesvale1
heipiplerke60
linerle40
gulerle15
vintererle2
gjerdesmett4
jernspurv1
rødstrupe24
steinskvett1
buskskvett1
måltrost1
rødvingetrost35
gråtrost450
svarttrost26
munk1
løvsanger30
gransanger7
kjøttmeis12
blåmeis20
spettmeis2
skjære18
kråke12
stær20
gråspurv1
pilfink4
bokfink32
bjørkefink4
stillits2
grønnfink60
grønnsisik4
sivspurv8syngende hanner
03.05.2006 Odd Bruce Hansentoppdykker20+
knoppsvane2
snøgås1
grågås15
kanadagås10+
stokkand50+
krikkand40(36 i flokk)
toppand30+
kvinand25+
laksand20+
sivhøne15+
sothøne35+
vipe2
skogsnipe2
strandsnipe3
enkeltbekkasin2
hettemåke750+
fiskemåke10+
gråmåke10+
sildemåke15+
bydue5
ringdue50+
grønnspett1
flaggspett1
sanglerke2
sandsvale1
låvesvale100+
taksvale5
heipiplerke200+
linerle100+
gulerle3
vintererle1
gjerdesmett1
fossekall1
jernspurv1
rødstrupe20+
rødstjert1M
buskskvett1
måltrost1
rødvingetrost3
gråtrost50+
svarttrost4
munk2(MF)
løvsanger100+
bøksanger1
gransanger5+
fuglekonge1
kjøttmeis20+
blåmeis15+
spettmeis1
trekryper1
skjære30+
nøttekråke1
kråke20+
gråspurv1
pilfink2
bokfink50+
bjørkefink50+
gråsisik2
stillits1
grønnfink25+
grønnsisik25+
sivspurv40+
02.05.2006 Finn Arnt Gulbrandsensnøgås1
krikkand5
taffeland1
laksand16
strandsnipe2(Langerudbekken)
gluttsnipe2
heipiplerke100
trepiplerke1
linerle80
gulerle1
steinskvett7
munk21m/1f
02.05.2006 Geir E. Fugelsøtoppdykker20
knoppsvane2
snøgås1
grågås1antall ikke angitt
kanadagås1antall ikke angitt
stokkand1antall ikke angitt
krikkand7
taffeland1M
toppand30
kvinand20
laksand37
fiskeørn1ptø,
hønsehauk1
sivhøne5
sothøne1antall ikke angitt
skogsnipe2
strandsnipe1
hettemåke750
fiskemåke10
gråmåke1antall ikke angitt
sildemåke10
bydue1antall ikke angitt
ringdue5
flaggspett1
sandsvale1
låvesvale15
taksvale5
heipiplerke1200
trepiplerke2
linerle300
gulerle1
vintererle1
rødstrupe5
steinskvett10
buskskvett6
rødvingetrost2
gråtrost20
svarttrost3
løvsanger40
gransanger2
fuglekonge1
kjøttmeis1antall ikke angitt
blåmeis1antall ikke angitt
spettmeis2
skjære1antall ikke angitt
kråke25
stær10
gråspurv10
pilfink5
bokfink5
bjørkefink30
stillits2
grønnfink1antall ikke angitt
grønnsisik1antall ikke angitt
sivspurv2
02.05.2006 Odd Bruce Hansentoppdykker15+
knoppsvane3
snøgås1
grågås20+
kanadagås10+
stokkand100+
krikkand2MF
taffeland1M
toppand35+
kvinand30+
laksand25+
sivhøne15+
sothøne40+
vipe2
skogsnipe3
strandsnipe8+
gluttsnipe16(i flokk)
enkeltbekkasin7+
hettemåke500+
fiskemåke25+
gråmåke5
sildemåke10+
bydue10
ringdue30
grønnspett1
sanglerke1
heipiplerke100+
linerle25+
rødstrupe20+
buskskvett4(3M/1F)
måltrost1
rødvingetrost5+
gråtrost250+
svarttrost10+
munk4(2M/2F)
løvsanger50+
gransanger5+
kjøttmeis10+
blåmeis10+
spettmeis1
trekryper1
skjære20+
kråke20+
stær50+
pilfink5
bokfink50+
bjørkefink100+
gråsisik5
stillits2
grønnfink25+
grønnsisik15
sivspurv30+
01.05.2006 Finn Arnt Gulbrandsenknoppsvane4
snøgås1
krikkand2
laksand16
låvesvale2
heipiplerke300
linerle75
vintererle1
løvsanger2
grønnsisik3
01.05.2006 Mitka Engebretsenbrunnakke1M
låvesvale7
taksvale8
munk1M
01.05.2006 Øystein Winnemsnøgås1
krikkand2(et par)
musvåk1
låvesvale4
taksvale1
varsler1
01.05.2006 Svein Dalevarsler1
30.04.2006 Audun Brekke Skrindotoppdykker30
knoppsvane2
snøgås1ringmerket: SA02506
grågås26
kanadagås22
stokkand17
brunnakke21M/1F
krikkand74M/3F
toppand2315M/8F
kvinand117M/4F
laksand1815M/2F
sivhøne7
sothøne23
strandsnipe2
gluttsnipe4
fiskemåke6
gråmåke14
sildemåke37
bydue12
ringdue28
flaggspett1
sanglerke1
sandsvale1
heipiplerke307
linerle100
gjerdesmett3
fossekall2
rødstrupe6
steinskvett2
måltrost1
rødvingetrost8
gråtrost1000
svarttrost8
løvsanger6
løvsanger9
gransanger2
svarthvit fluesnapper1m
kjøttmeis14
blåmeis13
spettmeis4
trekryper2
skjære14
kråke14
stær12
pilfink1
bokfink48
bjørkefink325
bergirisk2
gråsisik6
stillits5
grønnfink60
grønnsisik4
sivspurv3M
30.04.2006 Christoffer Mikalsenlåvesvale1
bøksanger1
30.04.2006 Odd Bruce Hansenskogsnipe2
enkeltbekkasin1ved vadedammen
28.04.2006 Håkan Billingsnøgås1ringmerket
28.04.2006 Odd Bruce Hansenkrikkand2(MF)
laksand20
spurvehauk1
skogsnipe2
strandsnipe2
heipiplerke250
trepiplerke2
linerle50
steinskvett2
gråtrost150
løvsanger5
gransanger2
svarthvit fluesnapper1M
svartmeis1
bokfink60
bjørkefink120
lappspurv1F
27.04.2006 Geir E. Fugelsøtoppdykker35
knoppsvane3
snøgås1
grågås40
krikkand5
toppand44
kvinand35
laksand29
fiskeørn1
sivhøne13
bydue30
ringdue20
flaggspett1
heipiplerke40
linerle40
gjerdesmett4
rødstrupe20sy
buskskvett1
rødvingetrost4
gråtrost60
svarttrost7
løvsanger2sy
fuglekonge2sy
svartmeis2sy
bokfink250
bjørkefink220
stillits4
grønnsisik8og
27.04.2006 Odd Bruce Hansenskogsnipe1
vintererle1
stjertmeis1
25.04.2006 Jan Olav Nyboløvsanger1
24.04.2006 Borgar Storvestretoppdykker9
knoppsvane1nøyaktig ant. ikke oppgitt
snøgås1nøyaktig ant. ikke oppgitt
grågås1nøyaktig ant. ikke oppgitt
kanadagås1nøyaktig ant. ikke oppgitt
stokkand1nøyaktig ant. ikke oppgitt
toppand17
kvinand13
laksand1F
sivhøne2
sothøne1nøyaktig ant. ikke oppgitt
hettemåke1nøyaktig ant. ikke oppgitt
fiskemåke1nøyaktig ant. ikke oppgitt
gråmåke1nøyaktig ant. ikke oppgitt
sildemåke1nøyaktig ant. ikke oppgitt
ringdue2
linerle1nøyaktig ant. ikke oppgitt
rødstrupe1nøyaktig ant. ikke oppgitt
steinskvett2
rødvingetrost2
gråtrost1nøyaktig ant. ikke oppgitt
svarttrost3(3m)
kjøttmeis6
blåmeis3
skjære6
kråke5
bokfink30
24.04.2006 Jan Olav Nybohønsehauk1
23.04.2006 Finn Arnt Gulbrandsentoppdykker16
knoppsvane4
krikkand2
skogsnipe2
ringtrost1
gransanger1
23.04.2006 Geir E. Fugelsøtoppdykker21
snøgås1
grågås31
hvitkinngås2
krikkand4
toppand33
kvinand24
laksand15
sivhøne4
skogsnipe1
fiskemåke23
svartbak1
flaggspett1
sanglerke1
vintererle2
gjerdesmett2sy
fossekall1
gråtrost70
svarttrost5
fuglekonge3sy
stillits2
22.04.2006 Audun Brekke Skrindotoppdykker14
knoppsvane2ny reirplass
snøgås1ring: SA02506
grågås9
kanadagås10
toppand2115M/6F
kvinand84M/4F
laksand1F
sivhøne2
sothøne25
skogsnipe2
hettemåke570
fiskemåke17
sildemåke5
bydue25
ringdue4
flaggspett2
linerle1
rødstrupe8
gråtrost12
svarttrost1
gransanger1
kjøttmeis7
blåmeis3
skjære2
kaie2
bokfink1
stillits3
grønnfink1
sivspurv2
22.04.2006 Finn Arnt Gulbrandsentoppdykker14
knoppsvane2
snøgås1
grågås1antall ikke oppgitt
kanadagås1antall ikke oppgitt
stokkand11antall ikke oppgitt
krikkand6
toppand44
kvinand15
laksand2
vandrefalk1
sivhøne6
sothøne47
fiskemåke7
gråmåke1antall ikke oppgitt
sildemåke14
bydue1antall ikke oppgitt
ringdue12
grønnspett1
heipiplerke17
linerle3
gjerdesmett2
fossekall2
rødstrupe8
måltrost1
rødvingetrost11
duetrost1
gråtrost100
svarttrost4
ringtrost4
gransanger1
kjøttmeis7
blåmeis8
spettmeis5
skjære14
kråke7
stær14
gråspurv2
bokfink20
bjørkefink4
stillits2
grønnfink15
sivspurv4
22.04.2006 Svein Dalefossekall1
21.04.2006 Audun Brekke Skrindosteinskvett2
21.04.2006 Finn Arnt Gulbrandsentoppdykker14
knoppsvane2
snøgås1
grågås1antall ikke angitt
kanadagås1antall ikke angitt
stokkand1antall ikke angitt
krikkand6
toppand44
kvinand15
laksand2
vandrefalk1
sivhøne6
sothøne47
fiskemåke7
gråmåke1antall ikke angitt
sildemåke14
bydue1antall ikke angitt
ringdue12
grønnspett1
heipiplerke17
linerle3
gjerdesmett2
fossekall2et par som oppholdt seg i Bølerfossen
fossekall2
rødstrupe8
måltrost1
rødvingetrost11
duetrost1
gråtrost100+
svarttrost4
ringtrost4
gransanger1
kjøttmeis7
blåmeis8
spettmeis5
skjære1antall ikke angitt
kråke1antall ikke angitt
stær14
gråspurv2
bokfink20
bjørkefink4
stillits2
grønnfink15
sivspurv4
21.04.2006 Geir E. Fugelsøsangsvane2
kortnebbgås610
spurvehauk1
21.04.2006 Jan Olav Nybokrikkand2M, i vadedammen
21.04.2006 Odd Bruce Hansentoppdykker12
knoppsvane3
snøgås1
grågås40+
kanadagås15+
hvitkinngås2
stokkand100+
krikkand4
toppand30+
kvinand15+
laksand5
sivhøne10+
sothøne50+
skogsnipe1
hettemåke1000+
fiskemåke10+
gråmåke25+
sildemåke10+
bydue20+
ringdue25+
flaggspett1
sanglerke8
heipiplerke100+
linerle30+
gjerdesmett1
fossekall1
rødstrupe25+
måltrost3
rødvingetrost25+
gråtrost100+
svarttrost10+
ringtrost2M
gransanger3
kjøttmeis25+
blåmeis25+
spettmeis4
skjære20+
kråke10+
stær30+
pilfink5
bokfink100+
bjørkefink10+
grønnfink50+
grønnsisik2
sivspurv15+
20.04.2006 Geir E. Fugelsøtoppdykker12
knoppsvane2
snøgås1
grågås53
kanadagås19
hvitkinngås2
krikkand2
toppand31
kvinand17
laksand7
spurvehauk1ad F
fiskemåke10
sanglerke1
gjerdesmett2
måltrost6
ringtrost3
stær3
bokfink50
stillits2
20.04.2006 Odd Bruce Hansentoppdykker10
snøgås1
hvitkinngås2
krikkand3
laksand8
skogsnipe1
ringtrost1M på Bogerudmyra
19.04.2006 Audun Brekke Skrindotoppdykker2
knoppsvane2
grågås7
toppand2717M/10F
kvinand2412M/12F
sivhøne6
vipe5
fiskemåke6
sildemåke12
ringdue4
jernspurv1
måltrost1
nøttekråke1
kaie2
bjørkefink2
19.04.2006 Finn Arnt Gulbrandsentoppdykker2
laksand7
vipe1
heipiplerke13
linerle7
gransanger1
19.04.2006 Geir E. Fugelsøtoppdykker2
grågås20Bogerudmyra
kanadagås3Bogerudmyra
krikkand4(2M/2F)
kvinand4Bogerudmyra
spurvehauk1
vipe5
grønnspett1sy
flaggspett2
fossekall1(Bølerfossen)
måltrost1
gransanger1sy
stjertmeis2
spettmeis4
kaie5
19.04.2006 Odd Bruce Hansenknoppsvane4(2 par)
sangsvane11(pt Ø)
grågås30+
kanadagås10+
stokkand100+
krikkand4
toppand30+
kvinand25+
laksand8
sivhøne15+
sothøne50+
vipe3
skogsnipe1
ringdue50+
grønnspett1
flaggspett1
sanglerke15+
heipiplerke50+
linerle30+
vintererle2
jernspurv1
rødstrupe25+
steinskvett2
måltrost5
rødvingetrost15+
gråtrost100+
svarttrost5+
ringtrost1F, (Østensjø gård)
gransanger1
stjertmeis2
kaie1
stær30+
pilfink10+
bokfink100+
bjørkefink10+
stillits5+
grønnfink50+
grønnsisik1
sivspurv15+
18.04.2006 Geir E. Fugelsøtoppdykker2
grågås50
krikkand4
toppand30
kvinand26
laksand9
sivhøne4
sildemåke57
heipiplerke100
linerle50
steinskvett2
stjertmeis1
18.04.2006 Odd Bruce Hansenkrikkand4
laksand10
gransanger1
tornirisk2
bergirisk1
17.04.2006 Amund Kveimtoppdykker1
knoppsvane2
laksand6
sivhøne2
linerle1
17.04.2006 Finn Arnt Gulbrandsentundragås1
laksand10
heipiplerke20
linerle40
17.04.2006 Geir E. Fugelsøtoppdykker1
knoppsvane2
sangsvane2
tundragås11K
kortnebbgås650ptn
grågås441 var hybrid med kanadagås
kanadagås31
stokkand300
toppand23
kvinand15
laksand13(+1k ad)
spurvehauk1F
sivhøne7
sothøne47
skogsnipe2
storspove4
hettemåke1000
fiskemåke10
gråmåke50
sildemåke20
bydue50
ringdue35
svartspett1
flaggspett2
dvergspett1sy
sanglerke10
heipiplerke181
linerle202
vintererle2
gjerdesmett2sy
fossekall1
rødstrupe16sy
måltrost1
rødvingetrost150
duetrost1
gråtrost250
svarttrost8
fuglekonge2sy
kjøttmeis40
svartmeis1sy
blåmeis40
spettmeis10
skjære30
kråke10
stær10
pilfink5
bokfink110
bjørkefink2
tornirisk1F
bergirisk3
grønnfink60
grønnsisik10
dompap3
sivspurv6
gulspurv3
17.04.2006 Jan Olav Nybogrønnspett1syngende i nordenden
gransanger1syngende
stillits3ved Manglerudhallen, Abildsø gård og Bogerudmyra
17.04.2006 Tore Nesbakkentoppdykker1
skogsnipe1
linerle2
gulerle2
bjørkefink4
16.04.2006 Audun Brekke Skrindoknoppsvane2
kortnebbgås160passerte lavt over vannet i en liten sving mot sør
grågås33
kanadagås4
krikkand21F/1M
toppand1712M/5F
kvinand2514M/11F
laksand107M/3F
sothøne54
vipe1
skogsnipe1
hettemåke49
fiskemåke16
gråmåke11
sildemåke11
bydue45
ringdue33
flaggspett3
sanglerke1
linerle42
vintererle1
rødstrupe13
måltrost1
rødvingetrost18
gråtrost1030
svarttrost3
fuglekonge4
kjøttmeis11
blåmeis12
spettmeis3
skjære26
kråke8
stær21
gråspurv1
bokfink550
bjørkefink20
grønnfink24
grønnsisik3
sivspurv4
15.04.2006 Amund Kveimknoppsvane2
laksand2M
sivhøne2
15.04.2006 Audun Brekke Skrindosangsvane2
grågås14
kanadagås12
stokkand290
toppand42M/2F
kvinand116M/5F
laksand2M
sothøne19
hettemåke639
fiskemåke3
gråmåke17
sildemåke12
ringdue12
flaggspett2
sanglerke3
linerle14
rødstrupe6
rødvingetrost7
gråtrost80
svarttrost3
kjøttmeis16
blåmeis10
spettmeis3
trekryper1
skjære24
kråke24
stær4
bokfink34
stillits2
grønnfink26
grønnsisik4
sivspurv6M
15.04.2006 Odd Bruce Hansenstorskarv200ptN
knoppsvane2
kortnebbgås700(to flokker ca 400 og ca 300 ptN)
grågås1eksakt ant ikke angitt
kanadagås1eksakt ant ikke angitt
stokkand1eksakt ant ikke angitt
toppand10
kvinand12
laksand7(4M3F)
sivhøne15
sothøne60
trane13ptN
vipe2
skogsnipe1
hettemåke1eksakt ant ikke angitt
fiskemåke1eksakt ant ikke angitt
gråmåke1eksakt ant ikke angitt
sildemåke20
bydue1eksakt ant ikke angitt
ringdue50
flaggspett3
sanglerke25
heipiplerke20
linerle20
vintererle2
gjerdesmett1
rødstrupe25
måltrost5
rødvingetrost50
duetrost3
gråtrost100
svarttrost20
fuglekonge2
kjøttmeis1eksakt ant ikke angitt
blåmeis1eksakt ant ikke angitt
stjertmeis1
spettmeis1
skjære1eksakt ant ikke angitt
kaie1
kråke1eksakt ant ikke angitt
ravn1
stær30
gråspurv3
pilfink20
bokfink60
bjørkefink10
stillits5
grønnfink50
grønnsisik10
dompap2(MF)
sivspurv15
gulspurv1
14.04.2006 Amund Kveimknoppsvane2
sivhøne2
vipe7
14.04.2006 Geir E. Fugelsøspurvehauk2ptø
flaggspett1
grankorsnebb2
14.04.2006 Odd Bruce Hansenknoppsvane2
toppand9
kvinand10
laksand2M/F
spurvehauk1
vipe7
sanglerke2
jernspurv1
måltrost10
varsler1
14.04.2006 Tore Nesbakkensanglerke1
13.04.2006 Carsten Lomeknoppsvane2
toppand7
kvinand13
laksand2
sivhøne8
sothøne72
fiskemåke9
linerle20
vintererle2
gråtrost5
stær30
stillits2sy
gulspurv1sy
13.04.2006 Odd Bruce Hansenstjertand1F
toppand9
kvinand12
laksand5
sivhøne10
måltrost1
12.04.2006 Tore Nesbakkenknoppsvane2
grågås1ant ikke oppgitt
kanadagås1ant ikke oppgitt
stokkand
toppand10
kvinand10
laksand4
sivhøne1ant ikke oppgitt
sothøne1ant ikke oppgitt
hettemåke100
fiskemåke4
gråmåke1ant ikke oppgitt
sildemåke10
bydue1ant ikke oppgitt
gråtrost10
skjære1ant ikke oppgitt
kråke1ant ikke oppgitt
stær20
bokfink30
11.04.2006 Odd Bruce Hansenknoppsvane2
toppand5
kvinand19
sivhøne9
sanglerke10
heipiplerke1(jordet ved Abildsø gård)
linerle25
rødvingetrost25(flokk på 20 rastet i furuer ved Bogerudmyra)
duetrost2(ptNV)
gråtrost10
stjertmeis3
tornirisk2(MF) over jordet ved Abildsø gård)
snøspurv1
10.04.2006 Geir E. Fugelsøknoppsvane2
grågås24
toppand4
kvinand8
laksand2(1 par)
spurvehauk2
sivhøne1
hettemåke1300
fiskemåke5
sildemåke43ad
bydue50
ringdue20
flaggspett1
sanglerke1
linerle3
måltrost1
gråtrost2
svarttrost3
stjertmeis2
skjære40
kråke5
pilfink4
bokfink20
stillits4
grønnfink15
grønnsisik6
10.04.2006 Odd Bruce Hansenstorskarv5(ptNØ 0730)
knoppsvane2
grågås1ant ikke rapportert
kanadagås1ant ikke rapportert
stokkand1ant ikke rapportert
toppand5(3M2F)
kvinand15(9M6F)
laksand5(2M1F, ptN 0700)
sivhøne6(inkl. 1 ex i nordenden og 1 ex i sørenden av Bogerudmyra)
sothøne70
vipe3(ptN 1100)
hettemåke1ant ikke rapportert
fiskemåke1ant ikke rapportert
gråmåke1ant ikke rapportert
sildemåke1ant ikke rapportert
bydue1ant ikke rapportert
skogdue1
ringdue20
grønnspett1
flaggspett2(1 ex hissig angrepet av pilfinkpar)
sanglerke5
linerle10
vintererle2
rødstrupe10
duetrost1(ptN 0730)
gråtrost5
svarttrost15
fuglekonge2
kjøttmeis1ant ikke rapportert
blåmeis1ant ikke rapportert
stjertmeis2
spettmeis2
skjære1ant ikke rapportert
kaie3
kråke1ant ikke rapportert
stær20
pilfink5
bokfink20
stillits5
grønnfink25
grønnsisik5
dompap3
sivspurv15
snøspurv1F
gulspurv1
10.04.2006 Tore Nesbakkentoppand6
kvinand10
laksand54m/1f
sivhøne4
sildemåke4
09.04.2006 Audun Brekke Skrindokattugle1hann, hørt syngende fra Tallberget på kvelden
06.04.2006 Odd Bruce Hansenknoppsvane1(Bølerbekkråken)
grågås1ant. ikke angitt
kanadagås1ant. ikke angitt
stokkand1ant. ikke angitt
toppand3M
kvinand96M,3F
laksand1M (Bølerbekkråken 0730-0750)
sivhøne1
sothøne60+
vipe2
hettemåke1ant. ikke angitt
fiskemåke1ant. ikke angitt
gråmåke10+
sildemåke10
bydue1ant. ikke angitt
ringdue5
flaggspett1
sanglerke1
linerle1
vintererle2
gjerdesmett1
rødstrupe3+
gråtrost2
svarttrost5+
kjøttmeis1ant. ikke angitt
blåmeis1ant. ikke angitt
spettmeis1
skjære1ant. ikke angitt
kråke1ant. ikke angitt
stær15+
pilfink5
bokfink25
stillits15
grønnfink30+
grønnsisik10+
dompap1M
sivspurv3M
gulspurv1
05.04.2006 Geir E. Fugelsøringdue30
05.04.2006 Odd Bruce Hansenknoppsvane1(Bølerbekkråken)
grågås1ant. ikke angitt
kanadagås1ant. ikke angitt
stokkand1ant. ikke angitt
toppand3M
kvinand96M,3F
laksand1M (Bølerbekkråken 0730-0750)
sivhøne5
sothøne60+
vipe2
hettemåke1ant. ikke angitt
fiskemåke1ant. ikke angitt
gråmåke20+
sildemåke10+
bydue1ant. ikke angitt
ringdue30(10 ptn)
flaggspett1
sanglerke11
linerle11
vintererle11
gjerdesmett1
rødstrupe8+
gråtrost55
svarttrost10+
kjøttmeis1ant. ikke angitt
blåmeis1ant. ikke angitt
spettmeis2
skjære1ant. ikke angitt
kråke1ant. ikke angitt
stær15(5 ptn)
pilfink10+
bokfink40(15 ptn)
stillits1ant. ikke angitt
grønnfink30+
grønnsisik1ant. ikke angitt
dompap1
sivspurv3M
gulspurv1
04.04.2006 Audun Brekke Skrindokanadagås6
toppand2M
kvinand118M/311
sivhøne2
trane6
hettemåke80
gråmåke20
sildemåke1
sanglerke2
sivspurv3
04.04.2006 Borgar Storvestresivhøne1
04.04.2006 Geir E. Fugelsøsangsvane3
grågås43hvorav 3 hybrid med kanadagås
kanadagås21
stokkand258
toppand2M
kvinand9(5 M/4 F)
hønsehauk11Y F
sothøne59
trane6ptn
vipe2
storspove1
hettemåke150
fiskemåke5
gråmåke50
sildemåke6
bydue40
ringdue125ptn
grønnspett2sy
flaggspett2
sanglerke1
linerle2
vintererle3
gjerdesmett2
rødstrupe2sy
gråtrost13
svarttrost4
fuglekonge3
kjøttmeis15
blåmeis13
stjertmeis6(2 ptn)
spettmeis7
trekryper1
skjære35
kaie10ptn
kråke50
stær3
gråspurv1
pilfink10
bokfink20sy
stillits11
grønnfink37sy
grønnsisik7
dompap1
kjernebiter1
sivspurv1M
snøspurv3
gulspurv1
03.04.2006 Geir E. Fugelsøringdue44
ringdue44
gråtrost13
gråtrost13
dompap3
dompap3
03.04.2006 Odd Bruce Hansengrågås1ant. ikke angitt
kanadagås1ant. ikke angitt
stokkand1ant. ikke angitt
toppand1M
kvinand96M,3F
hettemåke60+
gråmåke50+
sildemåke15+
bydue1ant. ikke angitt
ringdue10+
grønnspett1
flaggspett2
sanglerke1
vintererle1
rødstrupe10+
rødvingetrost1
gråtrost3
svarttrost10+
fuglekonge2
kjøttmeis1ant. ikke angitt
blåmeis1ant. ikke angitt
spettmeis2
skjære1ant. ikke angitt
kråke1ant. ikke angitt
stær5+
pilfink10+
bokfink30+
stillits15+
grønnfink40+
grønnsisik2
sivspurv3M
03.04.2006 Svein Dalehønsehauk1
02.04.2006 Audun Brekke Skrindosangsvane2
grågås25
kanadagås5
stokkand390
toppand1M
kvinand21F/1M
spurvehauk1
sothøne39
hettemåke33
fiskemåke1
gråmåke61
sildemåke5
bydue7
ringdue3
flaggspett2
vintererle2
svarttrost1M
fuglekonge1
kjøttmeis6
blåmeis4
spettmeis2
skjære29
kaie1
kråke50
grønnfink13
grønnsisik1
02.04.2006 Geir E. Fugelsøhettemåke50
sildemåke10
ringdue4
svarttrost2
02.04.2006 Jan Olav Nybosivspurv1
02.04.2006 Mitka Engebretsenrugde1
kattugle1
snøspurv2
01.04.2006 Audun Brekke Skrindogrågås45inkl 2 hybrider med kanadagås
kanadagås9
toppand1M
kvinand21F/1M
sothøne16
hettemåke9
fiskemåke4
gråmåke76
sildemåke2
bydue16
skjære6
kaie7
kråke25
grønnfink5
sivspurv1M
gulspurv1
01.04.2006 Geir E. Fugelsømusvåk1pts
spurvehauk1M
hettemåke7
fiskemåke1
sildemåke2
svarttrost1
kaie2
01.04.2006 Jan Olav Nyboknoppsvane1
toppand1M
kvinand21M/1F
01.04.2006 Odd Bruce Hansengrågås20+
kanadagås1ant. ikke angitt
stokkand1ant. ikke angitt
toppand1M
kvinand5+
sothøne35+
vipe3(satt en stund på isen midt på vannet)
rugde1(fløy over vannet i nordenden øst-vest)
hettemåke75+
fiskemåke1ant. ikke angitt
gråmåke1ant. ikke angitt
sildemåke20+
bydue1ant. ikke angitt
ringdue15+
svartspett1
grønnspett1
flaggspett2
dvergspett1M (nordenden ved utløpet)
sanglerke1
vintererle1(nordenden ved utløpet)
gjerdesmett1
fossekall1(Bogerudmyra)
rødstrupe3M syngende
gråtrost2
svarttrost10+
fuglekonge1
kjøttmeis1ant. ikke angitt
blåmeis1ant. ikke angitt
stjertmeis2(Bogerudmyra)
spettmeis3
skjære1ant. ikke angitt
kaie5
kråke1ant. ikke angitt
stær10
gråspurv1+
pilfink10+
bokfink15+
stillits10+
grønnfink50+
grønnsisik15+
dompap10+
sivspurv2M syngende
gulspurv2
01.04.2006 Tore Nesbakkenkvinand21M/1F
spurvehauk1Tallberget
hettemåke10
bokfink1Tallberget
31.03.2006 Geir E. Fugelsømusvåk1
spurvehauk1
hettemåke7
fiskemåke1
sildemåke2
flaggspett1
svarttrost1
kaie2
30.03.2006 Geir E. Fugelsøgrågås48hvorav 2 hybrid med kanadagås
kanadagås15
stokkand271
toppand1M
kvinand1M
sothøne29
vipe3pts
hettemåke8
gråmåke40
sildemåke5
bydue15
ringdue4(1 sy)
flaggspett1
sanglerke2
vintererle2
rødstrupe1sy
svarttrost7(2 sy)
fuglekonge3(1 sy)
kjøttmeis21
blåmeis19
spettmeis4
skjære35
kaie1
kråke63
stær1ptn
gråspurv2
pilfink3
bokfink1
stillits3(1 sy)
grønnfink30og
grønnsisik8(1 sy)
30.03.2006 Odd Bruce Hansengrågås1
kanadagås1ant. ikke angitt
stokkand1ant. ikke angitt
toppand1M
kvinand1M
sothøne24+
vipe5
hettemåke25
gråmåke30
bydue1ant. ikke angitt
ringdue10+
grønnspett1
flaggspett2
sanglerke2
vintererle1M (Almedalen)
rødstrupe1(syngende Bogerud)
gråtrost3
svarttrost5
kjøttmeis1ant. ikke angitt
blåmeis1ant. ikke angitt
spettmeis2
skjære1ant. ikke angitt
kråke1ant. ikke angitt
stær3
gråspurv3
pilfink5
bokfink1(syngende Bogerud)
grønnfink30+
grønnsisik5
dompap2
snøspurv1(fløy over Østensjø gård)
28.03.2006 Geir E. Fugelsøkattugle1hørt
kattugle1
28.03.2006 Jan Olav Nybotoppand1M
kvinand1M
28.03.2006 Odd Bruce Hansengrågås1ant. ikke angitt
kanadagås1ant. ikke angitt
stokkand1ant. ikke angitt
toppand1M
kvinand1M
sothøne23+
gråmåke25
bydue20
ringdue2
grønnspett1
flaggspett3
gråtrost3
svarttrost3
fuglekonge2
kjøttmeis1ant. ikke angitt
blåmeis1ant. ikke angitt
spettmeis1
skjære1ant. ikke angitt
kråke1ant. ikke angitt
gråspurv1
pilfink2
grønnfink30+
grønnsisik2
dompap5
26.03.2006 Geir E. Fugelsøringdue1
flaggspett1
skjære20
25.03.2006 Christoffer Mikalsenvipe1
25.03.2006 Odd Bruce Hansengrågås1
kanadagås1ant. ikke angitt
stokkand1ant. ikke angitt
toppand1M
sothøne13
gråmåke40
bydue1ant. ikke angitt
ringdue1
flaggspett5
rødstrupe1syngende M i Almedalen
gråtrost1
svarttrost4(1 syngende M)
fuglekonge3
kjøttmeis1ant. ikke angitt
blåmeis1ant. ikke angitt
spettmeis3
trekryper2
skjære30+
kaie1
kråke50+
pilfink5
bokfink2(begge syngende M)
grønnfink50+
grønnsisik10+
dompap3
24.03.2006 Geir E. Fugelsøfiskemåke1
23.03.2006 Geir E. Fugelsøkaie1
23.03.2006 Odd Bruce Hansensangsvane7fløy over vannet 10.30
grågås10+
kanadagås10+
stokkand250+
toppand1M
kvinand1M, råken i sør
spurvehauk1
sothøne8+
gråmåke50+
bydue1antallet ikke angitt, men arten var tilstede
ringdue3på ledninger, Bogerudmyra
flaggspett5
gjerdesmett2
svarttrost1
fuglekonge2
kjøttmeis20+
blåmeis15+
stjertmeis4Bogerudmyra sør
spettmeis4
skjære50+
kråke50+
gråspurv1
pilfink15+
grønnfink30+
grønnsisik5+
dompap8+
21.03.2006 Geir E. Fugelsøgrågås10
kanadagås10
stokkand310
toppand1
spurvehauk1
sothøne9
gråmåke13
bydue50
flaggspett3
gjerdesmett2
svarttrost3
fuglekonge3
kjøttmeis10
blåmeis20
stjertmeis2
spettmeis3
trekryper2
skjære20
kråke28
pilfink1
stillits4
grønnfink17
grønnsisik2
dompap5
20.03.2006 Geir E. Fugelsøflaggspett1
19.03.2006 Audun Brekke Skrindogrågås10inkludert 2 hybrider med kanadagås
kanadagås14
stokkand510
sothøne14
bydue26
kjøttmeis9
svartmeis2
blåmeis3
spettmeis2
skjære16
kråke9
grønnfink16
18.03.2006 John Sandøyspurvehauk1
17.03.2006 Geir E. Fugelsøspurvehauk1
spurvehauk1
vandrefalk1
vandrefalk1
nøttekråke1
nøttekråke1
17.03.2006 Mitka Engebretsengrågås6
kanadagås6
stokkand120
vandrefalk1
sothøne6
gråmåke45
bydue35
gjerdesmett2
fossekall2
svarttrost1M
fuglekonge4
kjøttmeis50
blåmeis25
spettmeis2
trekryper2
skjære30
kråke50
stillits1
grønnfink30
16.03.2006 Geir E. Fugelsøgrågås10
kanadagås10
stokkand390
toppand1
spurvehauk1
sothøne13
gråmåke10
bydue90
kjøttmeis25
blåmeis10
skjære20
kråke110
pilfink3
grønnfink15
dompap3
14.03.2006 Geir E. Fugelsøspurvehauk1F
spurvehauk1
12.03.2006 Audun Brekke Skrindostokkand289Avleste ringer: 386013 (hann)
12.03.2006 Carsten Lomegrågås9Avleste ringer: BA 18703. Hybrider med kanadagås: BA 18637, BA 18938. Høyrefot på alle 3 fugler.
kanadagås12Hvorav 2 var hybrid med grågås. Avleste ringer: BA 18605 (med stort sår i bakhodet), BA 16722 (høyre), BA 18883 (høyre), TA 04786 (høyre, Tøyenring)
toppand1M
sothøne11
skjære30
11.03.2006 Geir E. Fugelsøgrankorsnebb1
09.03.2006 Geir E. Fugelsøkaie2
kråke50
08.03.2006 Geir E. Fugelsøvandrefalk1
08.03.2006 Nicholas Clarkekanadagås10
toppand1M
sothøne8
bydue1antall ikke angitt, men tilstede
kjøttmeis1antall ikke angitt, men tilstede
skjære1antall ikke angitt, men tilstede
kråke1antall ikke angitt, men tilstede
grønnfink1antall ikke angitt, men tilstede
07.03.2006 Mitka Engebretsensvartbak1adult
06.03.2006 Geir E. Fugelsøsvarttrost3
03.03.2006 Arne Mollestadrødstrupe1
26.02.2006 Geir E. Fugelsøspurvehauk1
flaggspett1
ravn1
25.02.2006 Geir E. Fugelsøgrågås6
kanadagås14hvor en var hybrid med grågås
stokkand523
sothøne11
bydue80
flaggspett1M
svarttrost1
grønnfink25
23.02.2006 Geir E. Fugelsøflaggspett1
22.02.2006 Odd Bruce Hansengrågås8
kanadagås6
stokkand100
toppand1M
spurvehauk1
hønsehauk1
fiskemåke1
gråmåke60
bydue10
spurveugle1
flaggspett3
fossekall1
svarttrost5
kjøttmeis40
svartmeis2
blåmeis25
spettmeis4
trekryper1
skjære35
kråke80
gråspurv1
pilfink3
gråsisik10
gråsisik1underart: brunsisik
stillits15
grønnfink100
dompap15
kjernebiter5
22.02.2006 Svein Dalerødstrupe1
21.02.2006 Svein Dalespurvehauk1
kjernebiter1
19.02.2006 Frode Johansendvergdykker1
14.02.2006 Geir E. Fugelsøgråtrost1
12.02.2006 Geir E. Fugelsøflaggspett1
sidensvans7
11.02.2006 Geir E. Fugelsøflaggspett1
gråtrost1
svarttrost3
gråspurv25
pilfink5
09.02.2006 Geir E. Fugelsøflaggspett1
gråtrost1
07.02.2006 Geir E. Fugelsøhønsehauk1F
05.02.2006 Geir E. Fugelsødompap3M
04.02.2006 Audun Brekke Skrindogrågås7hvorav 1 var hybrid med kanadagås
kanadagås8
hvitkinngås1
stokkand350
sothøne12
fiskemåke1
gråmåke75
bydue35
kjøttmeis7
blåmeis1
skjære12
kråke39
stillits6
03.02.2006 Geir E. Fugelsødompap1M
02.02.2006 Geir E. Fugelsøkråke196
01.02.2006 Geir E. Fugelsøflaggspett1
31.01.2006 Geir E. Fugelsøflaggspett1
30.01.2006 Geir E. Fugelsøflaggspett1
29.01.2006 Christoffer og egil Mikalsenhvitkinngås1
28.01.2006 Audun Brekke Skrindogrågås7
kanadagås5hvorav én var hybrid med grågås
hvitkinngås1
stokkand370
toppand1M
sothøne12
bydue34
kjøttmeis8
blåmeis2
skjære54
kaie1
kråke12
grønnfink5
28.01.2006 Geir E. Fugelsøgråmåke160
kråke80
27.01.2006 Geir E. Fugelsøflaggspett1
26.01.2006 Geir E. Fugelsøhønsehauk1
22.01.2006 Finn Arnt Gulbrandsentoppand1
spurvehauk1
sothøne11
21.01.2006 Geir E. Fugelsøfiskemåke1
fiskemåke1
19.01.2006 Geir E. Fugelsøkråke60
17.01.2006 Geir E. Fugelsøgrågås4
kanadagås11
hvitkinngås1
stokkand450
toppand1
sothøne9
gråmåke100
bydue80
flaggspett1
gjerdesmett1
gråtrost3
kjøttmeis7
blåmeis4
spettmeis1
skjære55
kråke25
gråspurv20
gråsisik4
stillits5
grønnfink20
grønnsisik100
dompap8
gulspurv1
14.01.2006 Audun Brekke Skrindogrågås4
kanadagås8
stokkand350
sothøne5
gråmåke450
bydue2
skjære120
kråke24
14.01.2006 Geir E. Fugelsøflaggspett1
gråtrost1
13.01.2006 Geir E. Fugelsøsvarttrost2
09.01.2006 Geir E. Fugelsøgrågås4
kanadagås11hvorav 2 var hybrid med grågås
hvitkinngås1
stokkand400
toppand1M
hønsehauk1M
sothøne12
gråmåke200
bydue60
flaggspett1
gjerdesmett1
rødstrupe2
gråtrost3
svarttrost2
kjøttmeis10
blåmeis4
spettmeis1
skjære40
kaie1
kråke75
pilfink3
gråsisik2+
grønnfink35
grønnsisik100
dompap8(alle M)
08.01.2006 Finn Arnt Gulbrandsengrågås4
kanadagås6
stokkand300+
toppand1
sothøne11
gråmåke100
kaie1
kråke30
07.01.2006 Finn Arnt Gulbrandsensvarttrost2
bokfink1F
gråsisik6
stillits4
grønnfink40
dompap4
06.01.2006 Geir E. Fugelsøgråtrost1
svarttrost2
06.01.2006 Kjetil Johannessengrågås7hvorav 2 var hybrid med grågås
kanadagås12
hvitkinngås1
toppand1
spurvehauk1
sivhøne1
sothøne5+
gjerdesmett5
fossekall1
gråsisik1underart: brunsisik
05.01.2006 Svein Dalebjørkefink1
04.01.2006 Geir E. Fugelsøflaggspett1
03.01.2006 Geir E. Fugelsøgråhegre2
grågås3
kanadagås92 av dem var hybrid med grågås
hvitkinngås1
stokkand420
toppand1M
sothøne11
gråmåke80
bydue70
gjerdesmett1
gråtrost1
fuglekonge3i Tallberget
fuglekonge5
kjøttmeis6
blåmeis1
spettmeis2
skjære18
kaie4
kråke159
pilfink2
stillits16
grønnfink10
02.01.2006 Geir E. Fugelsøsvarttrost2
01.01.2006 Finn Arnt Gulbrandsengrågås4
kanadagås7hvorav én var hybrid med grågås (det ble rapportert som krysning med hvitkinngås, men antar at det var ment grågås)
kanadagås8
hvitkinngås1
stokkand250+
sothøne12
gråmåke100+
svarttrost3
kjøttmeis6
blåmeis4
skjære14
kråke26
gråspurv1
pilfink4
gråsisik5
grønnfink4
dompap9
kjernebiter1
01.01.2006 Geir E. Fugelsøspurvehauk1M
gråmåke250
gråtrost1
grønnfink50
01.01.2006 Mitka Engebretsensidensvans8
rødstrupe1
svarttrost3
kaie4
gråspurv30
pilfink10
01.01.2006 Odd Bruce Hansengrågås3
kanadagås8
hvitkinngås1
stokkand100
spurvehauk1M
hønsehauk1juv
sothøne12
gråmåke100
bydue50
flaggspett3
gjerdesmett4
fossekall1
gråtrost1
fuglekonge5+
kjøttmeis10+
blåmeis10+
spettmeis9
trekryper3
skjære20+
kråke40+
gråsisik2
stillits25+
grønnfink50+
grønnsisik2
dompap3+
grankorsnebb4
gulspurv1

Du er velkommen til å melde observasjoner til naturtips @ ostensjovannet.no