temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fugleobservasjoner ved Østensjøvannet gjennom 2005

Fugler sett ved Østensjøvannet i Oslo, inkludert faste tellinger (annenhver uke mars-oktober) og tilfeldige observasjoner. Noen forklaringer: STORE bokstaver = årets første observasjon, M=hann og F=hunn, pt=på trekk, ptN=på trekk nordover osv. NB: Hos sangfuglene vil tallene som oftest reflektere antall syngende hanner. Noen observasjoner er 2. og 3. håndsopplysninger og må godkjennes av LRSK før de kan siteres andre steder!

140 arter hittil i år


Geir Fugelsø31.12.2005Sidensvans100
Kråke94

Geir Fugelsø28.12.2005Fiskemåke1

Mitka Engebretsen24.12.2005Grågås3én av dem var hybrid med kanadagås
Kanadagås3
Hvitkinngås1
Stokkand150+
Sothøne3
Gråmåke150+
Bydue25+
Flaggspett1
Sidensvans25+
Gjerdesmett2
Gråtrost2
Blåmeis23+
Kjøttmeis80+
Spettmeis2
Skjære80
Kråke100+
Grønnfink30
Stillits4+
Grønnsisik14
Gråsisik15+
Dompap1
Gulspurv8

Geir Fugelsø22.12.2005Kanadagås8
Grågås9hvorav én var hybrid med kanadagås
Sothøne12
Flaggspett1
Stillits2
Sidensvans11Tallberget

Finn Gulbrandsen18.12.2005Flaggspett1
Svarttrost2
Rødstrupe1
Dompap2

Finn Gulbrandsen17.12.2005Svartspett1
Bokfink1F
Gråsisik40

Finn Gulbrandsen18.12.2005Flaggspett1
Svarttrost2
Rødstrupe1
Dompap2

Audun Brekke Skrindo12.12.2005Spettmeis2
Rødstrupe1
Gjerdesmett1

Geir Fugelsø14.12.2005Kattugle1

Geir Fugelsø12.12.2005Spurvehauk1
Flaggspett1

Geir Fugelsø11.12.2005Spurvehauk1
Gråmåke425

Geir Fugelsø09.12.2005Bydue75
Gråtrost9
Granskorsnebb1

Geir Fugelsø28.11.2005Sidensvans7

Geir Fugelsø27.11.2005Sidensvans15

Mitka Engebretsen27.11.2005Grågås3
Kanadagås2
Hvitkinngås1
Stokkand150+
Toppand1
Laksand7
Sothøne4
Gråmåke300+
Bydue20+
Gråtrost3fly over vannet
Blåmeis4+
Kjøttmeis6+
Spettmeis2
Skjære16
Kråke30+
Grønnfink15
Stillits25
Gråsisik6

Geir Fugelsø26.11.2005Toppdykker1(1K)
Flaggspett1
Grankorsnebb8
Kråke50på transportetappe gjennom området

Mitka Engebretsen23.11.2005Grågås4
Kanadagås3
Hvitkinngås1
Stokkand150+
Sothøne3
Hettemåke1Juv
Sildemåke5+
Gråmåke30+
Bydue50+
Blåmeis7+
Kjøttmeis8+
Spettmeis2
Skjære5
Kaie5
Kråke13
Grønnfink15
Stillits10

Audun Brekke Skrindo22.11.2005Toppdykker1
Stokkand300
Kvinand4hvorav 3 M og 1 F
Svarttrost1
Skjære11
Kråke8
Grågås4
Gråmåke78
Sothøne35

Anne-Charlotte Braastad22.11.2005Knoppsvane1

Geir Fugelsø20.11.2005Spurvehauk1M

Finn Arnt Gulbrandsen20.11.2005Kaie4

Finn Arnt Gulbrandsen19.11.2005Knoppsvane1

Geir Fugelsø19.11.2005Rødvingetrost1
Grønnspett1
Gråtrost3
Grankorsnebb2

>
Finn Gulbrandsen18.11.2005Knoppsvane1
Stillits2

Geir Fugelsø18.11.2005Spurvehauk1M
Flaggspett1
Gråtrost6

Geir Fugelsø17.11.2005Toppdykker2
Laksand1M
Flaggspett1
Gråtrost7

Mitka Engebretsen17.11.2005Lappfiskand1F
Dvergdykker1
Dompap1

Odd Bruce Hansen16.11.2005Dvergdykker1
Toppdykker2
Grågås2
Stokkand80+
Toppand5+
Kvinand10+
Laksand30+
Lappfiskand1F
Sothøne10+
Fiskemåke1
Gråmåke50+
Bydue50+
Flaggspett1
Gjerdesmett1
Svarttrost1
Fuglekonge3
Blåmeis2+
Kjøttmeis2+
Spettmeis1
Skjære10
Kråke10
Grønnfink5
Gråsisik15

Geir Fugelsø15.11.2005Spurvehauk1F

Jan Olav Nybo15.11.2005Laksand11hvorav 7M og 4F
Lappfiskand1hunnfarget
Krikkand1F
Toppand1
Kvinand2F
Toppdykker3
Storskarv2

Jan Olav Nybo13.11.2005Lomvi1

Geir Fugelsø12.11.2005Storskarv1

Geir Fugelsø11.11.2005Grønnspett1

Mitka Engebretsen11.11.2005Toppdykker3
Grågås5+
Kanadagås4
Hvitkinngås1
Stokkand50+
Toppand10+
Kvinand15+
Laksand10+
Sivhøne1ungfugl
Sothøne10
Gråmåke50+
Bydue30
Gjerdesmett4+
Svarttrost1
Gråtrost1
Fuglekonge2
Blåmeis10+
Kjøttmeis5+
Spettmeis5+
Skjære10+
Nøttekråke1
Kråke20+
Pilfink1
Grønnfink20+
Stillits5+
Gråsisik40+
Dompap8

Geir Fugelsø09.11.2005Toppdykker4
Grågås5
Kanadagås2
Stokkand90
Toppand12
Kvinand8
Laksand18
Sivhøne11K
Sothøne15
Hettemåke11K
Gråmåke200
Bydue30
Flaggspett2
Gjerdesmett3
Rødstrupe2
Svarttrost2
Gråtrost100
Rødvingetrost3
Fuglekonge2
Granmeis1
Blåmeis15
Kjøttmeis5
Spettmeis3
Skjære4
Kråke15
Gråspurv5
Pilfink110
Grønnfink2
Stillits6
Grønnsisik2
Grankorsnebb15
Dompap10
Gulspurv1

Geir Fugelsø08.11.2005Laksand7hvorav 6 M og 1 F
Hønsehauk1

Geir Fugelsø07.11.2005Hvitkinngås370

Finn Arnt Gulbrandsen06.11.2005Toppdykker8
Storskarv1
Knoppsvane6(2 ad og 4 juv)
Bergand1F
Laksand32
Lappfiskand1hunnfarget
Sivhøne1
Sothøne21
Rødstrupe3

Geir Fugelsø05.11.2005Flaggspett1

Audun Brekke Skrindo05.11.2005Spurvehauk1som slo etter fugl i nordenden av Tallberget

Finn Arnt Gulbrandsen05.11.2005Sidensvans100

Odd Bruce Hansen05.11.2005Toppdykker7
Storskarv2
Grågås2+
Kanadagås2+
Stokkand100+
Toppand10+
Bergand1F
Kvinand20+
Laksand30+
Lappfiskand1F
Sivhøne2juv
Sothøne20+
Hettemåke1
Fiskemåke5+
Gråmåke100+
Bydue50+
Grønnspett1
Gjerdesmett2+
Rødstrupe4
Gråtrost250+
Rødvingetrost40+
Fuglekonge5+
Blåmeis10+
Kjøttmeis5+
Spettmeis1
Trekryper2
Nøtteskrike1
Skjære10+
Nøttekråke1
Kråke10+
Stær20+
Bokfink1
Grønnfink5+
Stillits20+
Gulspurv3

Geir Fugelsø04.11.2005Nøttekråke1

Audun Brekke Skrindo04.11.2005Toppdykker12
Storskarv4
Kanadagås4
Hvitkinngås1
Krikkand1
Stokkand140
Toppand22
Bergand1F
Kvinand14
Laksand35
Lappfiskand1F
Sothøne11
Hettemåke7
Fiskemåke12
Gråmåke85
Bydue24
Sidensvans110
Gråtrost240
Rødvingetrost4
Blåmeis8
Kjøttmeis3
Skjære16
Kråke9
Grønnfink24
Stillits7

Geir Fugelsø03.11.2005Sidensvans50

Geir Fugelsø02.11.2005Toppdykker1
Storskarv1
Laksand20+
Spurvehauk2
Sidensvans20

01.11.2005Sidensvans85

Bård Bredesen30.10.2005Toppdykker10
Storskarv2
Hvitkinngås80
Brunnakke1(Langerudbekken)
Toppand10
Kvinand10
Laksand15
VANNRIKSE1
Gjerdesmett3
Rødstrupe5
Rødvingetrost15
Skjeggmeis3(2M 1F) (Smedbergbekkens utløp)
Stjertmeis5
Stillits15

Geir Fugelsø29.10.2005Hønsehauk1M
Sidensvans20
Nøttekråke1

Geir Fugelsø28.10.2005Fiskemåke2
Sidensvans70

Bård Bredesen27.10.2005Toppdykker11
Laksand15
Sothøne1
Sidensvans10
FOSSEKALL1
Gjerdesmett3
Rødstrupe1
Rødvingetrost5

Audun Brekke Skrindo26.10.2005TOPPMEIS2
Gjerdesmett3
Nøtteskrike2
Rødstrupe5ved vadedammen
Laksand13
Grønnsisik2ved vadedammen

Geir Fugelsø26.10.2005Toppdykker9(2-3 juv)
Storskarv3
Knoppsvane11k
Grågås10
Kanadagås3
Hvitkinngås420
Krikkand4
Stokkand150
Toppand6
Kvinand14
Laksand22(2 ad M)
Hønsehauk1
Sivhøne4(3 stk var 1k)
Sothøne12
Fiskemåke2
Gråmåke200
Bydue35
Flaggspett1
Heipiplerke1
Sidensvans30
Gjerdesmett5
Rødstrupe5(1 sy)
Svarttrost4
Gråtrost150
Rødvingetrost10
Fuglekonge4
Skjeggmeis4
Blåmeis40
Kjøttmeis30
Spettmeis4
Trekryper1
Nøtteskrike2
Skjære40
Kaie2
Kråke20
Gråspurv1M
Pilfink4
Grønnfink15
Stillits2
Grønnsisik15
GRANKORSNEBB4

Ketil Knutsen24.10.2005Kjernebiter6
Stillits20

Audun Brekke Skrindo23.10.2005STORJO1ny art for vannet, også sett av Jan Olav Nybo

Éric Roulaet23.10.2005Toppdykker13(4 var 1K)
Storskarv6
Knoppsvane1K
Grågås6
Kanadagås4
Hvitkinngås5
Brunnakke7
Krikkand2juv
Toppand8
Kvinand15
Laksand11
Hønsehauk1
Sivhøne3
Sothøne20
KVARTBEKKASIN1nordenden av vannet
Hettemåke1K
Flaggspett1
Sidensvans35
Gjerdesmett5
Jernspurv1
Rødstrupe10
Granmeis2
Pilfink2
Grønnsisik100
Gråsisik50+
Dompap4
Kjernebiter1
Gulspurv1

Geir Fugelsø23.10.2005Gråhegre3
Hønsehauk1
Storskarv1
Laksand1M
Kaie1

Geir Fugelsø22.10.2005Hønsehauk1M

Geir Fugelsø21.10.2005Kaie43
Storskarv2
Gråtrost500
Rødvingetrost80

Geir Fugelsø20.10.2005Rødvingetrost50
Gråtrost300

Geir Fugelsø19.10.2005Rødvingetrost5
Gråtrost150

Jan Olav Nybo19.10.2005Knoppsvane4hvorav 2 voksne og 2 unger
Storskarv4
Toppdykker5
Laksand2F
Kvinand6hvorav 2M og 4F
Krikkand3F
Gjerdesmett1syngende
Rødstrupe1syngende

Geir Fugelsø18.10.2005Ravn2

Jan Olav Nybo17.10.2005Vintererle2i nordenden

Geir Fugelsø17.10.2005Sidensvans20

Geir Fugelsø13.10.2005Storskarv1
Nøttekråke1

Gudmund Sevåg16.10.2005Sangsvane1på et lite femtimersbesøk

Finn Gulbrandsen14.10.2005Toppdykker22
Storskarv6
Hvitkinngås200
Brunnakke1
Krikkand4
Laksand2

Geir Fugelsø14.10.2005Rødvingetrost20
Gråtrost150

Geir Fugelsø13.10.2005Rødvingetrost10
Nøttekråke1

Audun Brekke Skrindo13.10.2005Hvitkinngås500
Trekryper1
Rødvingetrost7

Geir Fugelsø12.10.2005Toppdykker37
Storskarv7
Knoppsvane5
Grågås170
Snøgås3hvorav 1 hybr
Kanadagås3
Hvitkinngås55510 ringmerket
Brunnakke1
Stokkand200
Toppand11
Kvinand6
Laksand2F
Spurvehauk1F
Sivhøne16
Sothøne22
Hettemåke2
Fiskemåke4
Gråmåke150
Lomvi1
Bydue160
Flaggspett2
Sanglerke2
Gjerdesmett4(2sy)
Rødstrupe4(3sy)
Svarttrost5
Gråtrost2000
Rødvingetrost50(1sy)
Gransanger1(sy)
Fuglekonge10
Blåmeis45
Kjøttmeis35
Spettmeis4
Trekryper2
Skjære43
Nøttekråke1
Kråke15
Stær10(sy)
Gråspurv3
Pilfink4
Bokfink5
Bjørkefink200
Grønnfink15
Stillits3
Grønnsisik25
Gråsisik5

Geir Fugelsø11.10.2005Hønsehauk1
Lomvi1
Flaggspett1
Stjertmeis10
Nøtteskrike1

Geir Fugelsø10.10.2005Toppdykker20hvorav 2 juv som fortsatt er svært unge
Grågås50
Hvitkinngås100
Krikkand5F
Toppand13
BERGAND1
Brunnakke2
Sivhøne5
Spettmeis3
Rødvingetrost5
Gråtrost300
Trekryper1

Geir Fugelsø09.10.2005RAVN1

Odd Bruce Hansen09.10.2005Toppdykker20+
Gråhegre1
Knoppsvane5+
Grågås30+
Hvitkinngås40+
Brunnakke1
Krikkand7+
Stokkand80+
Taffeland2M
Toppand20+
Kvinand5+
Laksand4+
Sivhøne5+
Sothøne30+
Enkeltbekkasin2
Hettemåke2+
Fiskemåke5+
Gråmåke70+
Lomvi1
Ringdue5
Rødstrupe5+
Gråtrost200+
Rødvingetrost5+
Fuglekonge2+
Blåmeis5+
Kjøttmeis5+
Spettmeis3
Skjære50+
Kaie2
Kråke20+
Stær60+
Bjørkefink200+
Grønnfink5+
Stillits1
Grønnsisik25+
Sivspurv1

Finn Gulbrandsen09.10.2005Storskarv6
Skjeand1
Taffeland1
Laksand8
Spurvehauk1
Lomvi1

Geir Fugelsø08.10.2005Rødvingetrost2syngende
Nøttekråke1

Audun Brekke Skrindo08.10.2005Toppdykker39(19 i N, 10 midtpå og 10 i S)
Storskarv4
Knoppsvane5(2+3)
Grågås75
Hvitkinngås615
Stokkand224
Toppand3hvorav 2M og 1F
Kvinand5F
Laksand9F
Sivhøne5
Sothøne16
Enkeltbekkasin3
Hettemåke4
Fiskemåke19
Gråmåke10
Lomvi1
Bydue25
Ringdue2
Grønnspett1
Linerle1
Svarttrost4
Gråtrost58
Fuglekonge3
Blåmeis5
Kjøttmeis11
Spettmeis5
Skjære10
Kråke9
Pilfink22
Grønnfink8
Stillits4
Sivspurv3

Christoffer Mikalsen06.10.2005Snøgås2

Jo-Inge Vidal05.10.2005DUETROST1

Audun Brekke Skrindo05.10.2005Kortnebbgås140
Nøtteskrike1
Nøttekråke1
Svarttrost1M

Christian Hylland03.10.2005Gråhegre1

Audun Brekke Skrindo03.10.2005LOMVI2en levende og en funnet omkommet

Geir Fugelsø03.10.2005Hønsehauk1

Odd Bruce Hansen03.10.2005Toppdykker25
Storskarv1
Grågås50
Kanadagås5
Hvitkinngås150
Brunnakke1
Krikkand2F
Stokkand75
Toppand25
Kvinand10
Laksand3F
Sivhøne20
Sothøne50
Hettemåke10
Fiskemåke10
Gråmåke50
Bydue5
Ringdue5
Flaggspett1
Sanglerke1
Heipiplerke3
Linerle1
Gjerdesmett2
Svarttrost1M
Gråtrost10
SKJEGGMEIS7
Blåmeis10
Kjøttmeis10
Nøtteskrike1
Skjære20
Kråke20
Stær1
Pilfink50
Bokfink5
Bjørkefink20
Grønnfink10
Grønnsisik40
Sivspurv2

Audun Brekke Skrindo02.10.2005Spurvehauk1

Geir Fugelsø30.09.2005Måltrost1
Gråtrost150
Nøttekråke2

Carsten Lome29.09.2005Dvergdykker1
Toppdykker7Kun sørenden, hvorav 5ad. og 2juv.
Knoppsvane5den samme familien, med 3 unger
Grågås140
Snøgås3hvorav 1 er hybrid/blågås
Kanadagås15
Hvitkinngås300
Skjeand2
Stokkand80kun i sørenden
Toppand8
Kvinand8
Sivhøne12hvorav 6 juvenile
Sothøne25
Enkeltbekkasin1
Gråmåke30kun i sørenden
Sildemåke10
Hettemåke1
Gråtrost20
Skjære20
Nøttekråke2
Kaie2
Kråke10
Stær500

Geir Fugelsø28.09.2005Fiskemåke20

Geir Fugelsø27.09.2005Nøtteskrike2
Nøttekråke2

Geir Fugelsø26.09.2005Nøtteskrike2
Nøttekråke1

Audun Brekke Skrindo25.09.2005Toppdykker38(3 av de 10 observerte ungene er veldig unge)
Storskarv4
Knoppsvane5familien har nå 3 unger
Grågås230
Snøgås3
Kanadagås2
Hvitkinngås84
Krikkand4
Stokkand247
Toppand10hvorav 6F og 4M
Kvinand10F
Laksand2F
Sivhøne8
Sothøne45
Hettemåke2
Fiskemåke19
Sildemåke1
Gråmåke68
Bydue74
Ringdue776
Flaggspett1
Linerle3
Gjerdesmett2
Rødstrupe1ved Vadedammen
Svarttrost5
Gråtrost209
Rødvingetrost4
Blåmeis9
Kjøttmeis10
Nøtteskrike2
Skjære44
Nøttekråke1
Kråke31
Stær9
Pilfink85
Bokfink21
Bjørkefink6
Grønnfink165
Grønnsisik32

Geir Fugelsø25.09.2005Låvesvale1
Måltrost1
Stillits1
Nøttekråke2

Geir Fugelsø24.09.2005Grågås300
Storskarv1
Sanglerke1
Heipiplerke15
Nøttekråke2

Geir Fugelsø23.09.2005Gråtrost250
Nøtteskrike1
Nøttekråke2

Geir Fugelsø22.09.2005Nøttekråke2

Geir Fugelsø21.09.2005Linerle1

Geir Fugelsø20.09.2005Nøttekråke1

Geir Fugelsø19.09.2005Nøttekråke1

Geir Fugelsø18.09.2005Linerle2
Fiskemåke18hvorav 5juv og 13adult

Geir Fugelsø17.09.2005Svartspett1

Geir Fugelsø15.09.2005Spurvehauk1

Geir Fugelsø14.09.2005ENGHAUK1en hann passerte over vannet: NY ART for vannet
Spurvehauk1
Nøttekråke1

Finn Gulbrandsen14.09Storskarv4
Knoppsvane5bare 3 unge ble sett
Snøgås3hvorav én er spettet (blå fase?)
Hvitkinngås300
Spurvehauk2
Låvesvale1
Taksvale2
Heipiplerke10
Vintererle1
Buskskvett4
Stær1000
Grønnfink100

Audun Brekke Skrindo12.09.2005Toppdykker27hvorav 8 unger
Storskarv5
Gråhegre2
Knoppsvane6familien mistet en unge (antagelig i uke 36)
Grågås1240
Kanadagås35
Hvitkinngås80
Krikkand4
Stokkand255
Toppand3hvorav 3F og 3M
Kvinand7F
Sivhøne3
Sothøne46
Strandsnipe1
Hettemåke3juv
Gråmåke68
Ringdue128
Grønnspett1
Flaggspett2
Linerle2
Gjerdesmett1
Svarttrost3hvorav 2F og 1M
Gråtrost155
Blåmeis22
Kjøttmeis21
Spettmeis5
Nøtteskrike1
Skjære11
Nøttekråke2
Kråke67
Pilfink2
Bokfink1M
Grønnfink15
Stillits4
Grønnsisik25

Geir Fugelsø10.09.2005Flaggspett1
Dvergspett1

Geir Fugelsø09.09.2005Flaggspett1
Nøttekråke2

Audun Brekke Skrindo07.09.2005Gråtrost80

Geir Fugelsø06.09.2005Storskarv2
Spurvehauk1F
Nøttekråke2

Geir Fugelsø05.09.2005Låvesvale2

Jan Olav Nybo01.09.2005Knoppsvane7hvorav 5 unger
Storskarv1voksen

Audun Brekke Skrindo31.08.2005Toppdykker47hvorav 15 var unger
Storskarv4
Knoppsvane7(2+5)
Grågås95
Kanadagås3
Krikkand1F
Stokkand187
Toppand23
Kvinand8
Sivhøne2
Sothøne35
Strandsnipe1
Hettemåke4juv
Fiskemåke4
Sildemåke4
Gråmåke12
Bydue98
Ringdue6
Tårnseiler15
Låvesvale1
Vintererle1
Linerle7
Buskskvett14
Løvsanger3
Blåmeis2
Kjøttmeis3
Tornskate1juv
Skjære4
Nøttekråke2
Kråke3
Pilfink70
Bokfink1
Grønnfink100

Geir Fugelsø30.08.2005Tårnseiler300

Geir Fugelsø29.08.2005Spurvehauk1
Tårnseiler15

Geir Fugelsø28.08.2005Musvåk1
Tårnseiler1
Flaggspett1
Fiskemåke15hvorav 5 var juv.

Geir Fugelsø27.08.2005Spurvehauk2som var sammen
Tårnseiler1
Låvesvale14
Nøttekråke2

Geir Fugelsø26.08.2005Musvåk1
Strandsnipe1
Tårnseiler1
Flaggspett1
Nøtteskrike1
Nøttekråke1

Svein Dale25.08.2005Stær2000
Taksvale300

Finn Gulbrandsen25.08.2005Spurvehauk1
Storskarv7trakk mot NØ
MUSVÅK1
Strandsnipe1
Stillits1
Makrellterne8+

Geir Fugelsø24.08.2005Toppdykker20(+ 5 pull)
Storskarv1
Knoppsvane7(5 juv)
Grågås80
Kanadagås4
Krikkand2
Stokkand100
Toppand20
Kvinand3
Sivhøne4(2 juv)
Sothøne25
Hettemåke2(juv)
Fiskemåke15
Sildemåke10
Gråmåke100
Svartbak1
Bydue100
Ringdue3
Flaggspett1
Låvesvale30
Taksvale100
Linerle3
Steinskvett1
Gråtrost13
Løvsanger2lokkelyd, kan ha vært gransanger
Blåmeis3
Kjøttmeis2
Skjære12
Nøttekråke1
Kråke2
Stær50
Pilfink2
Bjørkefink5
Grønnfink200
Grønnsisik1

Audun Brekke Skrindo24.08.2005Grønnspett1
Flaggspett2
Knoppsvane7hele familien (foreldre + 5 unger) er fortsatt i live
Strandsnipe2ved Langerudbekken
Enkeltbekkasin2ved Langerudbekken

Finn Gulbrandsen22.08.2005Spurvehauk1

Audun Brekke Skrindo22.08.2005Storskarv1
Snøgås3
Hvitkinngås9
Taffeland1M

Geir Fugelsø21.08.2005Tårnseiler15
Taksvale5+

Audun Brekke Skrindo21.08.2005Spurvehauk1

Geir Fugelsø20.08.2005Storskarv1
Vepsevåk1
Tårnseiler6
Låvesvale1
Taksvale1
Svartmeis1syngende
Nøttekråke1
Stær500

Geir Fugelsø18.08.2005Hvitkinngås300

Geir Fugelsø17.08.2005VEPSEVÅK1juv, som forsvant østover
Tårnseiler25
Taksvale5

Geir Fugelsø16.08.2005Spurvehauk1

Audun Brekke Skrindo14.08.2005Toppdykker37hvorav 7 var juv
Gråhegre1
Knoppsvane7som fortsatt er familien med 5 unger
Grågås223
Kanadagås75
Hvitkinngås100
Krikkand5
Stokkand281
Taffeland1M
Toppand28hvorav 18M og 10F
Kvinand10F
Spurvehauk1
Sivhøne9hvorav 5 unger
Sothøne47hvorav 10 unger
Strandsnipe8
Hettemåke7juv
Fiskemåke22
Sildemåke41
Gråmåke53
Makrellterne3
Bydue40
Ringdue24
Tårnseiler60
Grønnspett1
Svartspett1
Flaggspett2
Låvesvale3
Taksvale41
Vintererle1
Linerle26
Gjerdesmett1
Rødstrupe2
Buskskvett6
Gråtrost90
Gransanger2
Løvsanger26
Blåmeis14
Kjøttmeis12
Spettmeis1
Skjære57
Kråke16
Stær282
Pilfink27
Grønnfink200
Stillits13
Grønnsisik3
Dompap1

Geir Fugelsø13.08.2005Svartspett1

Geir Fugelsø12.08.2005Tårnseiler75
Låvesvale4
Nøttekråke3

Jan Olav Nybo10.08.2005Taffeland1M

Geir Fugelsø09.08.2005Spurvehauk1

Geir Fugelsø08.08.2005Grønnspett1
Nøttekråke1

Jo-Inge Vidal07.08.2005TORNSKATE1juv. på østsiden av vannet

Finn Gulbrandsen05.08.2005Vipe3

Bård Bredesen04.08.2005Grønnstilk1ved Langerudbekken
Enkeltbekkasin1Langerudbekken
Vipe3Langerudbekken
Krikkand3
Sildemåke35

Jonas Langbråten02.08.2005Taffeland1M
Hvitkinngås111
Brunnakke1F
Krikkand1F
Stær300+
Stillits30+

Geir Fugelsø02.08.2005Spurvehauk1

Audun Brekke Skrindo31.07.2005Tårnfalk1passerte i nordenden

Audun Brekke Skrindo30.07.2005Toppdykker33hvorav 24 voksne og 9 unger
Storskarv1
Gråhegre4
Knoppsvane7der paret fortsatt beholder sine 5 unger
Grågås174
Kanadagås115
Hvitkinngås67
Brunnakke1F
Krikkand2et par
Stokkand245
Taffeland1M
Toppand36M
Kvinand19F
Sivhøne9
Sothøne37
Skogsnipe2
Strandsnipe3
Hettemåke10
Fiskemåke6
Sildemåke12
Gråmåke14
Bydue77
Ringdue33
Tårnseiler27
Grønnspett1
Flaggspett1
Vintererle2
Linerle3
Gjerdesmett5som antagelig var en familie
Svarttrost1
Gråtrost18
Rørsanger1ingen sang
Munk1
Løvsanger3
Blåmeis10
Kjøttmeis5
Spettmeis3
Skjære15
Kråke8
Gråspurv3
Pilfink53
Bokfink4
Grønnfink11
Stillits22
Grønnsisik2
Sivspurv1

Audun Brekke Skrindo29.07.2005Ringgås1
Strandsnipe3
Hvitkinngås80
Kanadagås45
Hettemåke4som var snodig lite
Sildemåke4

Geir Fugelsø28.07.2005Stær1700

Odd Bruce Hansen28.07.2005Toppdykker20+
Grågås50+
Kanadagås25+
Hvitkinngås100+
RINGGÅS1ex sammen med 6 kanadagjess i nord, virket ikke spesielt sky
Brunnakke1
Krikkand3+
Stokkand75+
Toppand30+
Kvinand8+
Sivhøne30+
Sothøne150+
Hettemåke200+
Fiskemåke5+
Sildemåke40+
Gråmåke50+
Bydue10+
Ringdue20+
Tårnseiler10+
Låvesvale5
Linerle10+
Rødstrupe1
Svarttrost5+
Gråtrost10+
Løvsanger5+
Blåmeis5+
Kjøttmeis5+
Skjære10+
Kaie2
Kråke10+
Stær1
Pilfink1
Bokfink5+
Grønnfink5+
Stillits10+
Sivspurv5+

Geir Fugelsø27.07.2005Strandsnipe1
Gråtrost80

Audun Brekke Skrindo26.07.2005Grønnstilk1i Langerudbekken

Geir Fugelsø23.07.2005Spurvehauk1

Geir Fugelsø22.07.2005Gråhegre1

Geir Fugelsø21.07.2005Spurvehauk1hann

Tore Nesbakken21.07.2005Brunnakke1hunn i sørenden

Geir Fugelsø18.07.2005Gråmåke1200i samlet gruppe med hettemåker.
Tårnseiler220
Låvesvale2

Geir Fugelsø17.07.2005Spurvehauk1hann

Audun Brekke Skrindo16.07.2005Toppdykker3510 unger og resten voksne
Knoppsvane7paret ha fortsatt 5 unger
Grågås239
Kanadagås121hvorav 5 var hybrider med grågås
Hvitkinngås137
Stokkand300
Toppand18
Kvinand46
Sivhøne5
Sothøne62
Hettemåke28
Fiskemåke31
Sildemåke8
Gråmåke18
Bydue60
Ringdue4
Tårnseiler30
Låvesvale12
Taksvale58
Linerle4
Rødstrupe1
Myrsanger1
Rørsanger2
Tornsanger1
Munk3
Løvsanger7
Kjøttmeis5
Skjære12
Pilfink3
Bokfink2
Grønnfink5
Stillits1
Sivspurv2

Bård Bredesen15.07.2005Skogsnipe1ved Langerudbekken
Enkeltbekkasin1Langerudbekken

Finn Gulbrandsen14.07.2005Gråhegre7fløy over og senket seg ned mot nordenden
Hvitkinngås21

Geir Fugelsø09.07.2005NØTTEKRÅKE1

Geir Fugelsø08.07.2005Spurvehauk1hann

Geir Fugelsø06.07.2005Dvergspett1

Geir Fugelsø05.07.2005Spurvehauk1hunn

Tore Nesbakken03.07.2005TAFFELAND1hann i eklipsdrakt

Audun Brekke Skrindo02.07.2005Toppdykker28få unger ute denne morgenen
Gråhegre2
Knoppsvane7som var et par med 5 unger
Grågås491
Kanadagås88
Hvitkinngås5
Brunnakke3hvorav 2 M og 1 F
Krikkand4hvorav 2 par
Stokkand241
Knekkand2F
Toppand27hvorav 18M og 9F
Kvinand27hvorav 23F og 4M
Sivhøne6
Sothøne55
Strandsnipe2
Hettemåke668
Fiskemåke4
Sildemåke2
Gråmåke1
Bydue32
Ringdue86
Tårnseiler127
Låvesvale1
Taksvale26
Vintererle3
Linerle28
Gjerdesmett6
Rødstrupe2
Svarttrost5
Gråtrost95
Rødvingetrost4
Rørsanger2
Tornsanger2
Hagesanger3
Munk16
Bøksanger1
Løvsanger13
Fuglekonge2
Blåmeis14
Kjøttmeis6
Spettmeis7
Skjære22
Kaie2
Kråke12
Stær65
Gråspurv13
Pilfink5
Bokfink8
Grønnfink6
Stillits3
Grønnsisik2
Sivspurv8

Geir Fugelsø01.07.2005Makrellterne1

Geir Fugelsø29.06.2005Spurvehauk1

Jan Olav Nybo29.06.2005Gråhegre1i nordenden

Geir Fugelsø24.06.2005Spurvehauk1
Makrellterne1
Stillits2

Audun Brekke Skrindo19.06.2005Toppdykker22
Knoppsvane11tre voksne par der ett par hadde 5 unger
Grågås365hvorav en hadde halsring TC (på høykant) og B (horisontalt)
Snøgås1
Kanadagås80hvorav 15 var unger fra i år
Krikkand1M
Stokkand115
Toppand22hvorav 19 M og 3 F
Kvinand9hvorav 2 M og 7 F
Spurvehauk1
Sivhøne3hvorav én voksen med 2 unger
Sothøne53hvorav 18 unger
Hettemåke420
Fiskemåke1
Sildemåke3
Makrellterne1
Bydue4
Ringdue12
Tårnseiler85
Flaggspett2
Låvesvale3
Linerle8
Gjerdesmett7
Jernspurv1
Rødstrupe1
Svarttrost7
Gråtrost91
Rødvingetrost3
Sivsanger1
Rørsanger7
Gulsanger1
Tornsanger4
Hagesanger1
Munk9
Løvsanger14
Fuglekonge2
Gråfluesnapper2på Tallberget
Blåmeis8
Kjøttmeis12
Spettmeis9
Trekryper1
Skjære18
Kaie4
Kråke6
Stær19
Gråspurv9
Pilfink16
Bokfink27syngende hanner
Grønnsisik5
Sivspurv10syngende hanner

Geir Fugelsø17.06.2005Spurvehauk1

Geir Fugelsø16.06.2005Spurvehauk1

Audun Brekke Skrindo15.06.2005Knoppsvane7et par med 5 små ute på vannet

Jan Olav Nybo13.06.2005Gluttsnipe1

Kjetil Johannessen07.06.2005Myrsanger2i sørenden
Snøgås1

Jan Olav Nybo07.06.2005SIVSANGER1nordenden
Gulsanger1

Audun Brekke Skrindo06.06.2005Myrsanger1

Audun Brekke Skrindo06.06.2005Toppdykker60hvorav 12 par i N, 12 par i midtre del og 8 par i S
Knoppsvane4adulte
Kortnebbgås1
Grågås150
Snøgås1
Kanadagås33
Hvitkinngås1
Stokkand135
Toppand18hvorav 13M og 5F
Kvinand5hvorav 3M og 2F
Sivhøne3
Sothøne11
Strandsnipe1
Hettemåke450der mange unger nå er ute av reiret
Fiskemåke2
Sildemåke13
Gråmåke8
Svartbak2
Makrellterne1
Ringdue3
Tårnseiler40
Låvesvale9
Taksvale3
Linerle3
Gjerdesmett1
Svarttrost1
Gråtrost7
Rørsanger2
Gulsanger1
Møller3
Tornsanger2
Hagesanger2
Munk2
Bøksanger2
Gransanger1
Løvsanger7
Fuglekonge2
Blåmeis7
Kjøttmeis4
Spettmeis2
Skjære13
Kråke2
Gråspurv3
Pilfink2
Bokfink14
Grønnfink3
Sivspurv13

Audun Brekke Skrindo04.06.2005Myrsanger1

Kjetil Johannessen03.06.2005Tårnseiler50
Flaggspett1reir med unger i nordvest
Sandsvale1
Låvesvale300
Taksvale100
Vintererle1(nordenden)
Gulsanger1syngende
Bøksanger1sy i nordvest

Audun Brekke Skrindo02.06.2005KORTNEBBGÅS1
Toppdykker25individer observert flyvende 2 ganger på samme dag (litt uvanlig)
Storskarv6
Flaggspett92 hekkinger med hhv 3 og 2 unger, samt én i Bjørnsenskogen
Gjerdesmett2
Sivsanger1
Rørsanger51 ved Sjøli, 3 ved Vadedammen og 1 ved brenneriruinene
Gulsanger1skogen rett V for Vadedammen
Tornsanger2de faste stedene rett N for vadedammen og ved vannet rett Ø for Abildsø gård
Hagesanger2Vadedammen og sørenden av Tallberget
Bøksanger2
Svarthvitfluesnapper1nederst i Skappels vei
Gråspurv2hekking ute på øya som krasjet ved Abildsøfeltet
Sivspurv2
Hettemåke1Bjørnsenskogen
Gråmåke4Bjørnsenskogen, hvorav én ribbet ungfugl (fugleribb)
Ringdue5Bjørnsenskogen
Rødstrupe2Bjørnsenskogen
Svarttrost2Bjørnsenskogen
Gråtrost4Bjørnsenskogen
Løvsanger3Bjørnsenskogen
Fuglekonge1Bjørnsenskogen
Blåmeis2Bjørnsenskogen
Kjøttmeis1Bjørnsenskogen
Skjære2Bjørnsenskogen
Kråke2Bjørnsenskogen
Bokfink5Bjørnsenskogen
Grønnsisik1Bjørnsenskogen

Jan Erik Berglihn30.05.2005Myrsanger1
Bøksanger1
Gulsanger1
Rørsanger6

Geir Fugelsø30.05.2005Spurvehauk1M

Rune Olsen27.05.2005Myrsanger1

Audun Brekke Skrindo27.05.2005Svarttrost6hekking konstatert i Eikelunden/Abellund (to familier med fire unger hver)
Hagesanger2i Eikelunden

Audun Brekke Skrindo22.05.2005Havelle2F
GULSANGER1

Jan Olav Nybo22.05.2005Laksand1M
Gulerle1

Geir Fugelsø22.05.2005Sivhauk1F

Bård Bredesen21.05.2005Tårnseiler50
Sandsvale10
Låvesvale200
Taksvale800
Gulerle20
ROSENFINK1M på Abildsø

Geir Fugelsø19.05.2005Grågås215
Havelle2FF
Laksand2MF
RØDSTILK1
Skogsnipe1
Sildemåke30
Gråmåke20
Svartbak3
Makrellterne16
Ringdue25
Tårnseiler250
Flaggspett3
Låvesvale60
Taksvale50
Heipiplerke1
Gulerle27
Vintererle3
Linerle30
Gjerdesmett3(sy)
Rødstrupe3(sy)
Steinskvett25
Svarttrost6(2 sy)
Gråtrost50
Tornsanger1(sy)
Munk8(7 sy)
Bøksanger4(sy)
Løvsanger21(sy)
Fuglekonge1
Svarthvitfluesnapper2(sy)
Svartmeis1(sy)
Blåmeis9
Spettmeis3
Kaie1
Kråke9
Pilfink55
Bokfink110
Grønnfink20

Audun Brekke Skrindo19.05.2005Toppdykker32
Knoppsvane2hvorav en på reir som heldigvis ikke er oversvømt ennå
Grågås170
Kanadagås45hvorav 4 kull på hhv. 5, 4, 3 og 1 unge
Hvitkinngås1
Krikkand2hvorav 1F og 1M
Stokkand67
Toppand59
Kvinand7
Sivhøne4
Sothøne31
Strandsnipe4
Hettemåke550
Fiskemåke14
Sildemåke8
Gråmåke7
Makrellterne13
Rødnebbterne1
Bydue20
Ringdue17
Tårnseiler45
Sandsvale3
Låvesvale12
Taksvale28
Gulerle5
Linerle10
Rødstrupe3
Buskskvett2
Steinskvett2
Svarttrost2
Gråtrost40
Rødvingetrost5
Rørsanger3
Møller2
Hagesanger3
Munk6
Gransanger1
Løvsanger7
Fuglekonge2
Gråfluesnapper14
Svarthvitfluesnapper1
Kjøttmeis10
Skjære64
Kråke4
Stær11
Gråspurv7
Pilfink26
Bokfink14
Grønnfink6
Sivspurv13

Odd Bruce Hansen17.05.2005Toppdykker20+
Knoppsvane2
Grågås60+
Kanadagås15+
Hvitkinngås1
Stokkand30+
Toppand25+
Kvinand6+
Sivhøne5+
Sothøne25+
Strandsnipe4
Hettemåke
Fiskemåke1
Sildemåke40+
Gråmåke30
Bydue
Ringdue2
Tårnseiler150+
Flaggspett3
Låvesvale100+
Taksvale100+
Gulerle15
Linerle10
Buskskvett6
Gråtrost10
Rødvingetrost1
Rørsanger2
Munk5+
Løvsanger25+
Svarthvitfluesnapper1F
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis1
Skjære
Kråke
Gråspurv1
Pilfink20+
Bokfink
Grønnfink2
Sivspurv20+

Tore Nesbakken17.05.2005Steinskvett5+, både F og M

Geir Fugelsø16.05.2005Toppdykker15
Knoppsvane2
Grågås175
Kanadagås20(6 dununger)
Hvitkinngås1
Stokkand25
Toppand20
HAVELLE2FF
Kvinand6
Laksand1M
Sivhøne5
Sothøne20
GRØNNSTILK3
Hettemåke300
Fiskemåke6
Sildemåke16
Gråmåke15
Svartbak1
Makrellterne5
RØDNEBBTERNE1
Bydue15
Ringdue8
Tårnseiler25
Flaggspett2
Sandsvale1
Låvesvale125
Taksvale425
Gulerle5
Vintererle3MFF
Linerle10
Gjerdesmett2(sy)
Rødstrupe2(sy)
Steinskvett4(2 par)
Svarttrost7(sy)
Gråtrost18
Rødvingetrost2(sy)
MYRSANGER1(sy)
Rørsanger1(sy)
Hagesanger1(sy)
Munk5(sy)
Bøksanger4(sy)
Løvsanger35(sy)
GRÅFLUESNAPPER2
Blåmeis8
Kjøttmeis5
Skjære8
Kaie2
Kråke4
Stær2
Gråspurv1M
Pilfink30
Bokfink25
Bjørkefink1
Grønnfink4
Stillits1
Sivspurv25(ca. 20 sy)

Geoff Acklam16.05.2005GRAVAND2

Svein Arne Orvik13.05.2005Sivhauk1F

Jan Olav Nybo13.05.2005Knoppsvane4i nordenden av vannet

Odd Bruce Hansen12.05.2005Toppdykker30 +
Grågås30 +
Kanadagås10 +
Stokkand50 +
Toppand30 +
Kvinand6
Sivhøne10 +
Sothøne30 +
Vipe3
Strandsnipe2
Fiskemåke3
Sildemåke5 +
Gråmåke5 +
Ringdue4
Tårnseiler5 +
Låvesvale1
Gulerle1
Linerle15 +
Rødstrupe1
Buskskvett1M
STEINSKVETT1F
Svarttrost1M
Gråtrost50 +
Rødvingetrost2
Rørsanger2(syngende)
Munk2M
Bøksanger2(syngende)
Løvsanger50 +
Blåmeis5 +
Kjøttmeis5 +
TREKRYPER2
Skjære25 +
Kråke5 +
Stær4
Gråspurv8
Pilfink25 +
Bokfink25 +
Grønnfink5
Sivspurv15 +

Jan Olav Nybo11.05.2005Gulerle1rase: "såerle"

Audun Brekke Skrindo11.05.2005Vintererle2foret unger ved utløpet i nord
Gråspurv8som jaktet i nordenden (4 par)
Makrellterne12

Finn Gulbrandsen10.05.2005Gulerle15

Jan Olav Nybo07.05.2005Buskskvett1
RØDSTJERT1F

Jan Olav Nybo05.05.2005RØRSANGER1

Jan Erik Berglihn05.05.2005Enkeltbekkasin1
Låvesvale70
Sandsvale10
Heipiplerke10
Bokfink50

Odd Bruce Hansen05.05.2005Kvinand28
Laksand4
MAKRELLTERNE2
Sandsvale2
Låvesvale50
Taksvale50
TORNSANGER1M
Munk10

Audun Brekke Skrindo05.05.2005Toppdykker48
Grågås67
Snøgås1
Kanadagås31hvorav én var hybrid med grågås
Hvitkinngås1
Krikkand4hvorav 2M og 2F
Stokkand66
Toppand54
Kvinand1
Laksand3hvorav 2M og 1F
Dvergfalk1
Sivhøne14
Sothøne34
Storspove4
Gluttsnipe1
Strandsnipe8
Hettemåke860(reirtelling gav ca 400 reir)
Fiskemåke2
Sildemåke4
Gråmåke9
Bydue19
Ringdue17
Tårnseiler6
Flaggspett1
Låvesvale31
Taksvale17
Trepiplerke1
Heipiplerke6
Gulerle5
Linerle16
Gjerdesmett2
Jernspurv1
Rødstrupe6
BUSKSKVETT12
Svarttrost2
Gråtrost40
Rødvingetrost9
MØLLER1
Munk6
Bøksanger1
Gransanger2
Løvsanger22
Svarthvitfluesnapper1
Blåmeis2
Kjøttmeis22
Spettmeis3
Skjære19
Kråke4
Stær7
Gråspurv2hvorav 1M og 1F
Pilfink7
Bokfink18
Grønnfink3
Sivspurv15

Eyvind Rugland04.05.2005Fiskeørn1
GLUTTSNIPE1
Tårnseiler2
Gulerle2

Audun Brekke Skrindo04.05.2005SIVHAUK1F
Snøgås1
Hvitkinngås1
Låvesvale14
Taksvale28
Enkeltbekkasin2hanner som spilte klokken 01 på natta, myra inntil E6 i vest

Geir Fugelsø04.05.2005Vandrefalk1
TÅRNFALK1

Simon Rix03.05.2005Snøgås1
Krikkand5
Laksand2
Strandsnipe1
TÅRNSEILER1
SANDSVALE1
Låvesvale20
Taksvale15
GULERLE1
Vintererle2
Bøksanger2
Gransanger1
Løvsanger1
SVARTHVIT FLUESNAPPER1

Geir Fugelsø03.05.2005FJELLVÅK1

Finn Gulbrandsen03.05.2005Taksvale2

Jan Erik Berglihn01.05.2005Laksand5
Kvinand40
Låvesvale2

Bård Bredesen01.05.2005TAKSVALE1

Jostein Vattøy01.05.2005LØVSANGER1
BØKSANGER1
Munk1
Krikkand2

Finn Gulbrandsen01.05.2005Gråhegre1
Snøgås2
Strandsnipe3
Gransanger1

Geir Fugelsø28.04.2005Toppdykker40
Knoppsvane2
Snøgås1
Hvitkinngås1
Krikkand3hvorav 1M/2F
Stokkand35
Toppand56
Kvinand7
Laksand9
Spurvehauk1M
Sivhøne11
Sothøne45
Vipe1
Hettemåke400
Fiskemåke3
Sildemåke10
Gråmåke25
Bydue30
Ringdue15
Flaggspett1
Heipiplerke7
Vintererle3
Linerle15
Gjerdesmett2
Rødstrupe17
Svarttrost2
Gråtrost30
Rødvingetrost3
MUNK2syngende
Gransanger2syngende
Fuglekonge3
Stjertmeis1
Svartmeis1syngende
Spettmeis2
NØTTESKRIKE2
Skjære15
Kråke2
Stær2
Pilfink1
Bokfink60
Grønnfink25
Grønnsisik3
Sivspurv4

Geir Fugelsø27.04.2005Storspove1
Flaggspett1
Stillits1

Geir Fugelsø26.04.2005Spurvehauk1

Bård Bredesen25.04.2005Lappfiskand1M

Geir Fugelsø25.04.2005Snøgås1
Toppand20
Flaggspett1
HAGESANGER1
Gransanger1
Stær2

Audun Brekke Skrindo24.04.2005Toppdykker47
Knoppsvane2
Grågås51
Snøgås2
Kanadagås34
Hvitkinngås1
Krikkand22hvorav 13M og 9F
Stokkand68
Toppand65hvorav 45M og 20F
Kvinand16hvorav 12M og 4F
Laksand32hvorav 23M og 9F
Lappfiskand1M
Vandrefalk1
Sivhøne19
Sothøne38
Enkeltbekkasin3
Hettemåke600
Fiskemåke3
Sildemåke9
Gråmåke6
Bydue16
Ringdue11
Flaggspett3
Vintererle2
Linerle8
Gjerdesmett5
JERNSPURV1
Rødstrupe12
Svarttrost10
Gråtrost13
Måltrost1
Rødvingetrost8
Gransanger3
Fuglekonge1
Blåmeis10
Kjøttmeis10
Spettmeis5
Skjære9
Kråke9
Stær5
Pilfink1
Bokfink9
Grønnfink2
Stillits2
Grønnsisik2
Sivspurv11

Geir Fugelsø24.04.2005Sivspurv11

Geir Fugelsø22.04.2005Snøgås2
Hvitkinngås1F
Laksand20
Skogsnipe1
Flaggspett2som var et par
Gransanger1
Svartmeis2
Linerle40
Heipiplerke70

Finn Gulbrandsen21.04.2005Snøgås1
Skjeand1F
Krikkand3
Linerle150
Heipiplerke70

Audun Brekke Skrindo21.04.2005Lappfiskand1M
Spurvehauk1F
Linerle200
Heipiplerke65
Fiskemåke10F
Sildemåke14

Geir Fugelsø20.04.2005TRANE1

Audun Brekke20.04.2005Lappfiskand1M
SNØGÅS2
Sanglerke1

Geir Fugelsø19.94.2005Toppdykker
Gråhegre1
Knoppsvane2
Grågås30
Kanadagås20
Hvitkinngås1
Krikkand10
Stokkand50
Toppand40
Kvinand45
Laksand30
Lappfiskand1M
Spurvehauk1M
Sivhøne21
Sothøne
Hettemåke550
Fiskemåke2
Sildemåke5
Gråmåke25
Bydue50
Ringdue15
Flaggspett3
Sanglerke1
Heipiplerke60
Vintererle1
Linerle175
Gjerdesmett5
Rødstrupe22(sy)
Svarttrost8
Gråtrost100
Måltrost1
Rødvingetrost25
Gransanger9(sy)
Svartmeis3(sy)
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis7
Skjære15
Kråke8
Stær2
Gråspurv1
Pilfink
Bokfink60
Bjørkefink4
Grønnfink35
Stillits1
Grønnsisik2
Tornirisk1
Sivspurv9

Tore Nesbakken19.04.2005RINGTROST1

Audun Brekke19.04.2005Lappfiskand1M

Finn Gulbrandsen19.04.2005Sangsvane1

Geir Fugelsø18.04.2005Toppdykker
Storskarv1
Knoppsvane2
Grågås
Kanadagås
Hvitkinngås2
Krikkand24
Stokkand50
Toppand40
Kvinand70
Laksand36
Lappfiskand1M
Spurvehauk1
Sivhøne14
Sothøne
Hettemåke600
Fiskemåke5
Sildemåke10
Gråmåke30
Bydue40
Ringdue20
Flaggspett1
Trepiplerke1
Heipiplerke182
Vintererle3
Linerle450
Gjerdesmett5
Rødstrupe12
Svarttrost8
Gråtrost35
Rødvingetrost7
Gransanger5(s)
Fuglekonge1
Stjertmeis2
Blåmeis20
Kjøttmeis15
Spettmeis2
Skjære30
Kaie8
Kråke10
Stær3
Gråspurv2
Pilfink5
Bokfink25
Grønnfink12
Grønnsisik2
Tornirisk1M
Sivspurv12

Jan Kristoffersen18.04.2005Storskarv1
Brunnakke2hvorav 1M og 1F
Krikkand24
Knekkand2hvorav 1M og 1F
Toppand40
Kvinand70
Laksand36
Lappfiskand1M
Spurvehauk1
Sivhøne14
Trepiplerke1
Heipiplerke400
Vintererle3
Linerle1000
Gjerdesmett5
Gransanger5syngende hanner
STJERTMEIS2hvorav 1M og 1F

Amund Kveim17.04.2005Skjeand2hvorav 1M og 1F
Storskarv1
Gråhegre1

Geir Fugelsø17.04.2005Laksand35bare i nordenden
Flaggspett1
Sanglerke1
Heipiplerke3

Finn Gulbrandsen17.04.2005Gråhegre1
Krikkand8
Lappfiskand1M
Måltrost2
BERGIRISK2

Audun Brekke Skrindo17.04.2005MÅLTROST1holdt seg sammen med gråtrost
Vintererle2
Bokfink2500
Bjørkefink2000
Heipiplerke3
Linerle200

Paul Fekjær16.04.2005Stokkand5funnet døde i vannkanten

Truls Andersen16.04.2005Dvergdykker1
Storskarv4
Skjeand4hvorav 2M og 2F
Lappfiskand1M
Fiskeørn1
Skogsnipe1
Låvesvale2
Vintererle2
Gransanger1

Geir Fugelsø15.04.2005Vinterle6

Jan Olav Nybo15.04.2005Lappfiskand1

Jens Kristiansen15.04.2005LAPPFISKAND1M
TRELERKE1

Geir Fugelsø15.04.2005Knoppsvane2
Hvitkinngås2
Krikkand1
Laksand30
Flaggspett1
Sanglerke1
Heipiplerke3
Vintererle6
Gjerdesmett2
Spettmeis2
Stær3
Bokfink80
Sivspurv2

Geir Fugelsø14.04.2005Dvergdykker1
Toppdykker38
Knoppsvane1
Grågås50
Kanadagås30
Hvitkinngås2
Krikkand2
Stokkand50
Toppand32
Kvinand20
Laksand35
Sivhøne6
Sothøne55
Hettemåke600
Fiskemåke2
Sildemåke8
Gråmåke40
Bydue50
Ringdue12
Flaggspett1
Vintererle3
Linerle21
Gjerdesmett2
Rødstrupe14
Svarttrost6
Gråtrost11
Rødvingetrost5
Blåmeis30
Kjøttmeis6
Spettmeis4
Skjære35
Kråke4
Stær1
Gråspurv1
Pilfink7
Bokfink60
Bjørkefink8
Grønnfink100
Tornirisk3
Sivspurv4

Audun Brekke Skrindo14.04.2005Gråhegre1fisket i vannkanten under Tallberget

Geir Fugelsø13.04.2005SVARTSPETT1

Audun Brekke Skrindo13.04.2005Dvergdykker1
Toppdykker35
GRÅHEGRE1
Knoppsvane2
Sangsvane6
Grågås23
Kanadagås11
Hvitkinngås2
Stokkand100+
Toppand14hvorav 12M og 2F
Kvinand17hvorav 11M og 6F
Laksand3426M og 8F
Spurvehauk1
Sivhøne3
Sothøne70
Hettemåke400
Fiskemåke5
Sildemåke18
Gråmåke7
Bydue2
Ringdue23
Sanglerke1
Linerle4
Rødstrupe3
Svarttrost2
Gråtrost60
Rødvingetrost14
Blåmeis4
Kjøttmeis6
Skjære60
Kaie4
Kråke4
Stær8
Pilfink10
Bokfink70
Bjørkefink24
Grønnfink10
Stillits3
Grønnsisik2
TORNIRISK3hvorav 2M og 1F
Sivspurv3

Geir Fugelsø12.04.2005DVERGFALK1

Audun Brekke Skrindo12.04.2005Dvergdykker1
Toppdykker20hvorav en fortsatt var i vinterdrakt (ettåring?!)
Laksand28

Christian Hylland11.04.2005DVERGDYKKER1

Bård Bredesen11.04.2005Laksand30

Geir Fugelsø11.04.2005Hønsehauk1M

Geir Fugelsø10.04.2005Spurvehauk1M

Finn Gulbrandsen og Audun Brekke Skrindo10.04.2005Bjørkefink150
Bokfink50
Gråtrost50hvorav én hadde store hvite områder på vinger og kropp
Grønnsisik50

Audun Brekke Skrindo09.04.2005Toppdykker23
Knoppsvane2
Grågås23
Kanadagås28hvorav én var hybrid med grågås
Hvitkinngås2
KRIKKAND3hvorav 2M og 1F
Stokkand250
Toppand25hvorav 19M og 6F
Kvinand16hvorav 11M og 5F
Laksand10hvorav 5M og 5F
Sivhøne1
Sothøne55
Vipe7
Fiskemåke3
Sildemåke20
Gråmåke23
Bydue14
SKOGDUE2
Ringdue6
Flaggspett1
Vintererle1
Linerle1
Rødstrupe4
Svarttrost1
Gråtrost5
Rødvingetrost1
GRANSANGER1
Fuglekonge2
Svartmeis1
Blåmeis2
Kjøttmeis1
Spettmeis4
Skjære15
Kaie2
Kråke4
Pilfink5
Bokfink6
Grønnfink2
Stillits4
Sivspurv10

Audun Brekke Skrindo08.04.2005TOPPDYKKER4
Laksand6hvorav 1F og 5M
Kvinand5hvorav 1F og 4M

Hans Petter Kristoffersen07.04.2005Toppdykker13
Gråhegre1
Kanadagås2
Krikkand11
Stokkand27
Toppand3
Kvinand13
Sothøne1
Vipe5
SKOGSNIPE2
Sanglerke1
Sivspurv3

Geir Fugelsø04.04.2005RØDVINGETROST1
Flaggspett1
Gråtrost70

Audun Brekke Skrindo04.04.2005Enkeltbekkasin1på myra ut mot bomstasjonen på E6, vest for vannet

Audun Brekke Skrindo03.04.2005Grågås50
Kanadagås22
Hvitkinngås2
Toppand4hvorav 3M og 1F
Kvinand17hvorav 12M og 5F
Sothøne160
Vipe1
Fiskemåke7
Sildemåke19
Gråmåke40
Bydue52
Ringdue6
GRØNNSPETT1
Rødstrupe3
Svarttrost2
Gråtrost2
Fuglekonge3
Blåmeis4
Kjøttmeis3
Spettmeis3
Skjære6
Kråke3
Bokfink5
Grønnfink20
Stillits5
Grønnsisik3

Audun Brekke Skrindo02.04.2005Knoppsvane2
Grågås18
Kanadagås12
Hvitkinngås2
Toppand4hvorav 3M og 1F
Kvinand5hvorav 3M og 2F
Laksand2hvorav 1M og 1F
SIVHØNE2
Sothøne21
Vipe6
Fiskemåke2
Sildemåke6
Bydue35
Ringdue8
Linerle1
Kaie6
Sivspurv1

Geir Fugelsø31.03.2005Knoppsvane2
Grågås71
Kanadagås22
Hvitkinngås2
Stokkand400
Toppand6hvorav 5M og 1F
Kvinand8
Sothøne50
Hettemåke300
Fiskemåke5
Sildemåke2
Gråmåke15
Bydue20
Ringdue6
Flaggspett4
Sanglerke1
Vintererle4
Gjerdesmett1
Rødstrupe4
Svarttrost4
Gråtrost1
Svartmeis2
Blåmeis45
Kjøttmeis20
Spettmeis8
Skjære45
Kråke15
Pilfink10
Bokfink35
Grønnfink110
Stillits4
Grønnsisik5
Dompap1
Gulspurv1
Sivspurv1

Geir Fugelsø30.03.2005Vandrefalk1

Audun Brekke Skrindo30.03.2005Knoppsvane2
Grågås87én med halsring B-TC
Kanadagås48
Hvitkinngås2
Toppand7hvorav 5M og 2F
Kvinand10hvorav 5F og 5M
Spurvehauk1M
Sothøne86
Hettemåke600
Fiskemåke1
Sildemåke6
Gråmåke31
Bydue12
Ringdue3
Sanglerke1
Vintererle2
Svarttrost1
Gråtrost4
Blåmeis7
Kjøttmeis12
Spettmeis1
Skjære15
Kaie4
Kråke20
Pilfink9
Bokfink19
Bjørkefink2
Grønnfink5
Sivspurv1

Ketil Knutsen29.03.2005Knoppsvane8
Toppand1
Kvinand6
Sothøne20
Hettemåke400
Sildemåke1
Vintererle1
Stillits4

Audun Brekke Skrindo28.03.2005Knoppsvane2
Sangsvane7Forsvant nordover
Grågås4
Hvitkinngås2
Hønsehauk1
Hettemåke500
Gråmåke22
Ringdue6
Sanglerke1
HEIPIPLERKE2
Gjerdesmett3
Rødstrupe4
Kjøttmeis7
Spettmeis3
Skjære7
Bokfink4
Sivspurv5

Bård Bredesen28.03.2005Knoppsvane2
Sangsvane1
Toppand2
Kvinand10
Laksand3
Hønsehauk1som var en 2K fugl
Vipe2
Hettemåke400
Sildemåke4
Sanglerke1
Vintererle5
LINERLE1
Sidensvans2
Stær5

Geir Fugelsø28.03.2005Knoppsvane2
Grågås30
Sildemåke1
Ringdue13
Flaggspett2hvorav 1M og 1F
Gjerdesmett2
Spettmeis2

Geir Fugelsø27.03.2005Hønsehauk1F
Spurvehauk1F
Flaggspett1
Kaie1

Geir Fugelsø25.03.2005Grågås14
Kanadagås8
Hvitkinngås2
Stokkand400
Kvinand4
Spurvehauk1
Sothøne56
VIPE1
STORSPOVE1
Hettemåke40
Gråmåke20
Bydue15
Ringdue2
FLAGGSPETT2
Gjerdesmett3
Rødstrupe1
Svarttrost7
Gråtrost8
Fuglekonge2
Blåmeis20
Kjøttmeis20
Spettmeis1
Skjære15
Kaie1
Kråke30
Stær25
Pilfink15
Bokfink3
Grønnfink35
Gulspurv3

Geir Fugelsø24.03.2005Hettemåke75

Audun Brekke Skrindo24.03.2005Stær2
BOKFINK8
Rødstrupe2
Gjerdesmett4

Bård Bredesen23.03.2005Sildemåke2
KJERNEBITER1

Ellinor Grønset23.03.2005STÆR2

Audun Brekke Skrindo22.03.2005Grågås6
Kanadagås10
Hvitkinngås2
Stokkand400
Toppand2M
Kvinand4fordelt på 3M og 1F
Sothøne15
HETTEMÅKE1
Fiskemåke1
Gråmåke60
Bydue70
Ringdue2
SANGLERKE2
VINTERERLE3
Gjerdesmett1
Gråtrost8
Svartmeis1
Blåmeis3
Kjøttmeis12
Skjære21
Kaie1
Kråke30
GRÅSPURV3
Bjørkefink3
Grønnfink7
Dompap2
GULSPURV4

Rune Olsen20.03.2005SANGSVANE11fløy videre nordøst

Audun Brekke Skrindo20.03.2005Toppand2M
SILDEMÅKE2
Gråmåke80
Spettmeis3

Audun Brekke Skrindo18.03.2005Stokkand450
Toppand2M
Sothøne15
Gråmåke120
Bydue70
Ringdue4
Svarttrost2
Gråtrost4
Blåmeis12
Kjøttmeis7
Kråke24
Stillits4


Audun Brekke Skrindo15.03.2005Stokkand400
Toppand1M
Gråmåke75
Rødstrupe1
Svarttrost2
SVARTMEIS1
Blåmeis10
Kjøttmeis5
Spettmeis3
Stillits3
Dompap6
Audun Brekke Skrindo14.03.2005Toppand1M
Gråmåke20
Bydue70
Dompap6

Audun Brekke Skrindo10.03.2005VARSLER1

Geir Fugelsø07.03.2005VANDREFALK1

Audun Brekke Skrindo07.03.2005RINGDUE1spillflukt

Audun Brekke Skrindo27.02.2005Kanadagås15

Rune Olsen27.02.2005DVERGSPETT1

Audun Brekke Skrindo13.02.2005Kanadagås4
Hvitkinngås2
Stokkand500
Toppand1M
Sothøne16
Gråmåke400
Bydue24
Skjære12
Grønnfink10

Rune Olsen10.02.2005Kanadagås1hybrid med grågås
Toppand1M
Kvinand1F
Gråtrost150+

Finn Gulbrandsen28.01.2005Svarttrost1
Bjørkefink2

Audun Brekke Skrindo19.01.2005SPURVEHAUK1

Erling Hobøl19.01.2005Kanadagås1med halsringen F45
Hvitkinngås2
Toppand2
Gjerdesmett2
SIDENSVANS70

Audun Brekke Skrindo17.01.2005Grågås3
Kanadagås123 hybrider med grågås
Hvitkinngås2
Stokkand350
Kvinand1F
Hønsehauk1
Sothøne14
Gråmåke450
Bydue47
Fuglekonge2
GRANMEIS3
Blåmeis6
Kjøttmeis12
Spettmeis1
Skjære37
Kråke46
BJØRKEFINK1ungfugl
Grønnfink70
Stillits14
Grønnsisik7
GRÅSISIK7
Dompap2

Audun Brekke Skrindo15.01.2005KATTUGLE1hørt

Jan Olav Nybo15.01.2005FISKEMÅKE1

Håkan Billing15.01.2005Grågås1
Kanadagås23
Hvitkinngås2
Stokkand400+
Toppand1M
HØNSEHAUK1
Sothøne10+
Gråmåke250+
Bydue30+
RØDSTRUPE1
GRÅTROST3
FUGLEKONGE1
BLÅMEIS14
Kjøttmeis10
Spettmeis2
Skjære25
Kråke10
Pilfink10+
Grønnfink10+
Stillits2
Dompap2

Bård Bredesen12.01.2005LAKSAND1
KVINAND2der 1 var M og 1 var F
Stillits15

Rune Olsen10.01.2005Stokkand1spesielt mørk
Kanadagås1hybrid med grågås
Gråmåke1som var mulig krysning med polarmåke eller nordlig gråmåke

Finn Gulbrandsen09.01.2005Toppand1
Gråmåke120
PILFINK4
Dompap8

Odd Bruce Hansen01.01.2005GRÅGÅS1
KANADAGÅS5
HVITKINNGÅS2
TOPPAND1M
STOKKAND1M
SOTHØNE11
BYDUE40
GJERDESMETT1
Blåmeis5
Kjøttmeis5
SKJÆRE10
KAIE5
KRÅKE50
GRØNNFINK1
STILLITS1
GRØNNSISIK1
Dompap10

Audun Brekke Skrindo01.01.2005SVARTTROST1
GRÅMÅKE100
KJØTTMEIS1
SPETTMEIS1
DOMPAP1

Du er velkommen til å melde observasjoner til naturtips @ ostensjovannet.no