temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fugleobservasjoner ved Østensjøvannet gjennom 2003

Fugler sett ved Østensjøvannet i Oslo (både faste tellinger (mars-oktober) og tilfeldige observasjoner. STORE bokstaver = årets første observasjon, M=hann og F=hunn. NB: Hos sangfuglene vil tallene som oftest reflektere antall syngende hanner. Noen observasjoner er 2. og 3. håndsopplysninger og må godkjennes av LRSK før de kan siteres andre steder!

Audun Brekke Skrindo 28. desember

Gråtrost 4  

Audun Brekke Skrindo 26. desember

Grågås 2  
Kanadagås 22  
Hvitkinngås 2  
Stokkand 140  
Sothøne 20  
Gråmåke 120  

Jan Olav Nybo 25. desember

Gjerdesmett 1  
Rødstrupe 1  
Gråtrost   flokk

Audun Brekke Skrindo 07. desember

Kanadagås 12  
Grågås 2  
Hvitkinngås 2  
Sothøne 20  
Stokkand 140  
Gråmåke 120  
Sildemåke 1 ungfugl
Bydue 14  
Dompap 7  
Gråtrost 4  
Svarttrost 3  
Kråke 12  
Stokkand 230  
Gråmåke 200  
Fiskemåke 1  
Bydue 40  
Grønnfink 12  
Nøttekråke 1  
Kråke 14  
Skjære 10  
Granmeis 1  
Dompap 2  

Svein Dale 02. desember

Kattugle 1  

Geir Fugelsø 29. november

Grågås 3  
Kanadagås 19  
Hvitkinngås 3  
Stokkand 350  
BERGAND 1 F
Kvinand 2 M/F
Spurvehauk 1 F
Sothøne 10  
Gråmåke 210  
Bydue 20  
Rødstrupe 3  
Gråtrost 20  
Svarttrost 3  
Kjøttmeis 15  
Blåmeis 15  
Spettmeis 3  
Skjære 60  
Kråke 90  
Pilfink 5  
Gråsisik 1  
Grønnsisik 5  
Stillits 3  
Grønnfink 5  
Dompap 1 M

Bård Christensen 16. november

Sothøne 6  

Geir Fugelsø 16. november

Laksand 20  

Rune Olsen 14. november

Toppdykker 4  
Toppand 6  
Laksand 12  
spurvehauk 1 1K-F
gråtrost 200  
stær 1  
rødstrupe 2  
granmeis 20 +
grønnfink 250 +
bjørkefink 100  
stillits 20  
brunsisik 6  
sivspurv 1  

Odd Bruce Hansen 09. november

Sangsvane 8  

Geir Fugelsø 08. november

Hønskehauk 1  

Geoffrey Acklam 04. november

Toppdykker 4  
Kvinand    
Stokkand    
Hvitkinngås 225  
Kanadagås 21  
Grågås 1  
Sothøne 12  
Rødstrupe 4  
Vintrerle 1  

Audun Brekke Skrindo 02. november

Toppdykker 4 1 av dem har fortsatt juvenile striper i hodetegningene
Kanadagås 4  
Hvitkinngås 220  
Toppand 8 2M/6F
Kvinand 2 M
Sothøne 7  
Gråmåke 196  
Svartbak 1  
Bydue 100  
Flaggspett 4  
Vintererle 1  
Gjerdesmett 1  
Rødstrupe 4  
Svarttrost 2  
Gråtrost 32  
Blåmeis 15  
Kjøttmeis 17  
Granmeis 4  
Skjære 37  
Kaie 6  
Kråke 34  
Pilfink 2  
Grønnfink 4  
Stillits 2  
Grønnsisik 3  
Gråsisik 13  
Dompap 3 F

Svein Dale 01. november

Kjernebiter 1  

Finn Gulbrandsen 31. oktober

Toppdykker 2 1 ad og 1 juv
Hvitkinngås 144  
Kvinand 1  
Sothøne 11  
Stillits 10  

Geir Fugelsø 26. oktober

Gråtrost 300  

Audun Brekke Skrindo 24. oktober

Toppdykker 15 minst 5 juv
Kanadagås 4  
Hvitkinngås 182  
Grågås 10  
Gråmåke 60  
Hettemåke 2  
Fiskemåke 7  
Sothøne 25  
Sivhøne 4  
Toppand 12  
Stokkand    
Kvinand 5  
Flaggspett 1  
Spettmeis 2  
Kjøttmeis    
Blåmeis    
Granmeis 3  
Kråke 90  
Skjære 35  
Kaie 2  
Grønnfink 18  

Finn Gulbrandsen 22. oktober

Nøttekråke 2  

Audun Brekke Skrindo 19. oktober

Storskarv 1  
Brunnakke 8 1M/7F
Laksand 6 F
Nøtteskrike    
Granmeis 4  
Dompap 2  

Gudmund Sevåg 15. oktober

Laksand 1 M

Jo Bergene 14. oktober

Storskarv 1  
Trekryper 1  

Geir Fugelsø 13. oktober

Sidensvans 5  

Gudmund Sevåg 12. oktober

Storskarv 2  

Geir Fugelsø 10. oktober

Linerle 1  

Audun Brekke Skrindo 5. oktober (fellestur i den sørlig enden av vannet)

Toppdykker 16 5ad og 11juv
Stripegås 1  
Grågås 250  
Hvitkinngås 120  
Kanadagås 44  
Toppand 30  
Kvinand 17  
Krikkand 3  
Stokkand 330  
Sivhøne 7  
Sothøne 62  
Enkeltbekkasin 1  
Hettemåke 7  
Fiskemåke 2  
Gråmåke 22  
Bydue 14  
Rødstrupe 2  
Gråtrost 34  
Granmeis 4  
Blåmeis 10  
Kjøttmeis 12  
Skjære    
Nøttekråke 1  
Kråke 4  
Bokfink 1  
Bjørkefink 4  
Grønnfink 7  

Geir Fugelsø 5. oktober

Toppdykker 6 (hvorav en juvenil
Grågås 100 (1 med blå halsring. Så bare "BTC".)
Kanadagås 15  
Hvitkinngås 25  
Krikkand 1 F
Hønsehauk 1 M
Sivhøne 5  
Heipiplerke 2  
Granmeis 1  
Stær 1  

Håkan Billing 2. oktober

Toppdykker 35 +
Grågås 250 +
Kanadagås 25 +
Hvitkinngås 318  
Stokkand 350 +
Brunnakke 5  
Krikkand 1 F
Toppand 25 +
Kvinand 25 +
Spurvehauk 1  
Sivhøne 5  
Sothøne 50 +
Enkeltbekkasin 3  
Hettemåke 2  
Fiskemåke 3  
Gråmåke 35 +
Bydue 20 +
Flaggspett 2  
Sanglerke 1  
Heipiplerke 8  
Gjerdesmett 2  
Jernspurv 1  
Rødstrupe 4  
Gråtrost 4  
Svarttrost 6  
Gransanger 1 sy
Fuglekonge 10 +
Kjøttmeis 15 +
Blåmeis 25 +
Granmeis 4  
Spettmeis 5  
Skjære 15+  
Nøtteskrike 5  
Kaie 6  
Kråke 15 +
Pilfink 60 +
Bokfink 2  
Bjørkefink 300 +
Gråsisik 2  
Stillits 4  
Grønnfink 125+  
Grønnsisik 55+  
Kjernebiter 1  
Sivspurv 6  
Gulspurv 20 +

Geir Fugelsø 1. oktober

Vandrefalk 1  

Gudmund Sevåg 28. september

Enkeltbekkasin 1 i vadedammen i nord

Geir Fugelsø 26. september

Tårnseiler 3  

Svein Dale 24. september

Kortnebbgås 1  

Gudmund Sevåg 24. september

Skjeand 2 F

Audun Brekke Skrindo 21. september

Snadderand 1 M
Brunnakke 2 F
Granmeis 2  
Vintererle 1  
Nøtteskrike 3  
Nøttekråke 2  

Finn Gulbrandsen 19. september

Enkeltbekkasin 2  

Audun Brekke Skrindo 13. september

Toppdykker 14  
Grågås 100  
Kanadagås 30  
Hvitkinngås 110  
Brunnakke 2  
Krikkand 5  
Stokkand 222  
Toppand 57 Hekking bekreftet igjen
Kvinand 55  
Spurvehauk 1  
Sivhøne 3  
Sothøne 91  
Hettemåke 1  
Fiskemåke 4  
Sildemåke 2  
Gråmåke 5  
Flaggspett 1  
Skjære 7  
Pilfink 50  

Kjetil Johannessen 9. september

Musvåk 1  
Vandrefalk 1  
Spurvehauk 2  
Tårnseiler 30  
Trekryper 1  

Audun Brekke 9. september

Toppdykker 24 7 par og 10 unger
Knoppsvane 5 1 ad og 4 juv
Grågås 70  
Kanadagås 45  
Hvitkinngås 5  
Snadderand 2 1M/1F
Krikkand 1  
Stokkand 150  
Toppand 68  
Kvinand 85  
Sivhøne 3  
Sothøne 120  
Hettemåke 34  
Fiskemåke 17  
Gråmåke 67  
Sildemåke 6  
Bydue 45  
Ringdue 11  
Flaggspett 1  
Linerle 3  
Gråtrost 130  
Løvsanger 2  
Blåmeis 7  
Kjøttmeis 10  
Spettmeis 1  
Skjære 24  
Kråke 14  
Nøttekråke 2  
Stær 78  
Pilfink 67  
Bokfink 17  
Bjørkefink 6  
Grønnfink 90  

Geir Fugelsø 9. september

Tårnseiler 1  

Geir Fugelsø 8. september

Nøtteskrike 1  
Nøttekråke 1  

Geir Fugelsø 6. september

Tårnseiler 50  

Geir Fugelsø 5. september

Toppdykker    
horndykker 1  
gråhegre 1  
knoppsvane 5 (4 juv.)
grågås 25  
kanadagås 8 (lite antall)
hvitkinngås 60  
stokkand    
stjertand 2  
brunakke 2  
krikkand 10  
toppand 80  
kvinand 35  
sivhøne 25 (inkl. juv.)
sothøne    
hettemåke 10  
fiskemåke 5  
gråmåke 40  
sildemåke 1  
svartbak 1  
bydue 40  
ringdue 5  
tårnseiler 50  
flaggspett 2  
låvesvale 2  
taksvale 1  
trepiplerke 3  
linerle 30  
fossekall 2  
rødstrupe 2  
steinskvett 1  
gråtrost 3  
munk 3 (1M/2F)
løvsanger 2  
ubestemt løv/gran 12  
kjøttmeis 10  
blåmeis 60  
spettmeis 2  
skjære 15  
nøtteskrike 1  
nøttekråke 1  
kråke 1  
stær 1  
gråspurv 5  
pilfink 190  
bokfink 100  
bjørkefink 100  
grønnsisik 25  
stillits 4  
grønnfink 20  
sivspurv 5  

Finn Gulbrandsen 5. september

Skjeand 2
Nøttekråke 2  

Audun Brekke Skrindo 4. september

Buskskvett 2 1F/1M
Stær 450  

Geir Fugelsø 3. september

Tårnseiler 1  
Løvsanger 1  
Stær 450  
Nøtteskrike 2  
Nøttekråke 1  

Geir Fugelsø 2. september

Tårnseiler 7  
Nøttekråke 3  

Geir Fugelsø 1. september

Taksvale 5  
Tårnseiler 3  
Musvåk 1  

Finn Gulbrandsen 1. september

Låvesvale 100  

Paul Fekjær 31.august

Kanadagås  
Tårnseiler ca 10  
Grønnfink    

Leif-Dan Birkemoe 30.august

Småspove 1  

Geir Fuglsø 30.august

Tårnseiler 1  
Taksvale 10  
Nøtterkåke 1  

Finn Gulbrandsen og Bård Bredesen 30.august

gråhegre    
grågås 100+  
hvitkinngås 100  
skjeand 2  
snadderand 2  
krikkand 20  
brunnakke 10  
kvinand 100+  
toppand 75+  
vintererle 3  
trepiplerke 3  
jernspurv    
grønnfink 300  
bjørkefink 5  

Geir Fugelsø 29.august

Tårnseiler 3  
Trepiplerke 1  
Nøttekråke 1  

Finn Gulbrandsen 21.august

Hvitkinngås 25  
Snadderand 1  
Skjeand 2  
Brunnakke 2  
Krikkand 1  

Audun Brekke Skrindo 21.august

Toppdykker 18  
Gråhegre 1  
Knoppsvane 5 1 voksen og 4 juv
Grågås 22  
Kanadagås 16  
Hvitkinngås 87  
Brunnakke 12 F
Skjeand 1 F
Krikkand 19
Stokkand 195  
Toppand 128
Kvinand 39 23M/16F
Spurvehauk 1  
Sothøne 103  
Strandsnipe 1  
Hettemåke 24 kun 1 adult
Fiskemåke 1  
Sildemåke 8  
Gråmåke 24  
Bydue 10  
Ringdue 2  
Tårnseiler 100 igang fra 05.00
Sandsvale 7  
Låvesvale 10  
Taksvale 15  
Linerle 3  
Gjerdesmett 1  
Rødstrupe 4  
Svarttrost 2  
Gråtrost 20  
Løvsanger 4  
Blåmeis 2  
Kjøttmeis 6  
Skjære 27  
Kråke 2  
Nøttekråke 2  
Stær 1000 kanskje flere
Pilfink 60  
Grønnfink 307  
Stillits 7  

Eirik Grønningsæter 20. august

Snøgås  
Snadderand 1 M
Kanadagås x Grågås 1  
Skjeand 3  
Tårnseiler 350  

Paul Shimmings 19. august

Grågås 1 med fotring BA16734
Krikkand 3 1 hunn med 2 store unger. De var nettopp blitt flygedyktige.

Finn Gulbrandsen 19. august

Snadderand 1  
Brunnakke 1  
Krikkand 1  

Audun Brekke 8. august

Toppdykker 26  
Knoppsvane 5 1 voksen og 4 juv
Grågås 12  
Kanadagås 28  
Snadderand 1 F
Krikkand 10
Stokkand 288  
Toppand 60
Kvinand 111  
Spurvehauk 1  
Sivhøne 2  
Sothøne 25  
Strandsnipe 1  
Hettemåke 5
Sildemåke 8  
Gråmåke 7  
Makrellterne 1  
Bydue 1  
Ringdue 4  
Tårnseiler 150  
Flaggspett 2  
Linerle 4  
Gjerdesmett 1  
Rødstrupe 2  
Svarttrost 1  
Gråtrost 19  
Gransanger 1  
Løvsanger 6  
Blåmeis 3  
Kjøttmeis 9  
Spettmeis 2  
Skjære 14  
Kråke 5  
Stær 2  
Pilfink 12  
Bokfink 11  
Grønnfink 5  
Stillits 11  

Jonas Langbråten 28. juli

Stripegås 1  
Grågås x Kanadagås 1  
Hvitkinngås 15  

Audun Brekke 23. juli

Toppdykker 27  
Grågås 252  
Kanadagås 136  
Hvitkinngås 15  
Stripegås 1  
Krikkand 6 1M/5F
Stokkand 359  
Toppand 77 en hunn hadde 3 unger som var svært små
Kvinand 120  
Sivhøne 5  
Sothøne 33  
Gluttsnipe 1  
Strandsnipe 4  
Hettemåke 82 flest ungfugler
Fiskemåke 7  
Sildemåke 3  
Gråmåke 5  
Bydue 4  
Ringdue 7  
Tårnseiler 250  
Låvesvale 5  
Linerle 7  
Gjerdesmett 2  
Rødstrupe 1  
Svarttrost 1  
Gråtrost 10  
Rørsanger 3  
Møller 1  
Gransanger 1  
Løvsanger 7  
Blåmeis 7  
Kjøttmeis 3  
Spettmeis 6  
Skjære 31  
NØTTEKRÅKE 2  
Kråke 7  
Stær 12  
Pilfink 60  
Bokfink 3  
Grønnfink 18  
Stillits 26  
Grønnsisik 2  
Sivspurv 5  

Per Roald Valvåg 23. juli

Stripegås 1  

Marius Park Pedersen 12. juli

Knoppsvane 5 4 unger sammen med en voksen
Sivhøne 1
Hvitkinngås 8
|Stripegås 1

Audun Brekke 10. juli

HORNUGLE 1  

Marius Park Pedersen 9. juli

Stripegås 1  

Audun Brekke Skrindo 8. juli

Toppdykker 50 38 ad og resten juv
Knoppsvane 5 1 ad med 4 juv
Grågås 168  
Grågås x Kanadagås 1  
Kanadagås 126  
Hvitkinngås 4  
Krikkand 6 2M / 4F
Stripegås 1  
Stokkand 292  
Toppand 59 15F/44
Kvinand 40  
Sivhøne 6  
Sothøne 64  
Strandsnipe 1  
Hettemåke 500 100 av dem juv
Sildemåke 11  
Gråmåke 3  
Bydue 6  
Ringdue 12  
Tårnseiler 60  
Låvesvale 3  
Linerle 14  
Gjerdesmett 1  
Gråtrost vanlig  
Rørsanger 2  
Tornsanger 3  
Munk 7  
Løvsanger 4  
Blåmeis 9  
Kjøttmeis 16  
Skjære 32  
Kråke 8  
Stær 300 samlet flokk
Pilfink 1  
Bokfink 3  
Grønnfink 16  
Sivspurv 9  

Geir Klaveness 6. juli

Stripegås 1  
Grågås 1 blå halsring H27 (ringmerket som pull 12.06.2001, Hamburg, Tyskland).

Håkan Billing 29. juni

KanadagåsXgrågås 3  
Toppdykker 30+  
Knoppsvane 5 4 pull
Grågås 560+  
Kanadagås 230+  
Hvitkinngås 4  
Stripegås 1  
Stokkand 350+  
Brunnakke 1 par  
Krikkand 1 par  
Toppand 35+  
Kvinand 30+  
Sivhøne 6  
Sothøne 85+  
Hettemåke 800+  
Fiskemåke 5+  
Gråmåke 5+  
Sildemåke 6  
Makrellterne 8  
Bydue 11  
Ringdue 50+  
Tårnseiler 10+  
Sanglerke 1  
Låvesvale 4  
Taksvale 4  
Linerle 9  
Gjerdesmett 1  
Rødstrupe 12  
Måltrost 3  
Rødvingetrost 6  
Gråtrost 60+  
Svarttrost 8  
Hagesanger 2 sy
Munk 8sy  
Tornsanger 2 sy
Rørsanger 7 sy
Løvsanger 16  
Bøksanger 1 sy
Gransanger 1 sy  
Fuglekonge 2  
Kjøttmeis 35+  
Blåmeis 50+  
Spettmeis 8  
Skjære 50+  
Kråke 7  
Stær 55+  
Gråspurv 10+  
Pilfink 40+  
Bokfink 25+  
Grønnfink 15+  
Grønnsisik 1  
Sivspurv 9  
Gulspurv 1  

Håkan Billing 28. juni

Mulig KONGETERNE 1 ...som vil være ny art for vannet

Audun Brekke 26. juni

Toppdykker 30 3 unger
Grågås 517  
Kanadagås 145 39 unger
Hvitkinngås 2  
Brunnakke 1 M
Stokkand 444  
Toppand 30 2F
Kvinand 22 F
Sivhøne 7  
Sothøne 55  
Vipe 2  
Hettemåke 457  
Fiskemåke 1  
Sildemåke 9  
Gråmåke 4  
Makrellterne 2  
Bydue 43  
Ringdue 28  
Tårnseiler 15  
Flaggspett 4  
Låvesvale 3  
Taksvale 1  
Linerle 12  
Svarttrost 1  
Gråtrost vanlig  
Rørsanger 4  
Sivsanger 1  
Hagesanger 2  
Munk 9  
Gransanger 1  
Løvsanger 7  
Fuglekonge 5  
Blåmeis 13  
Kjøttmeis 26  
Spettmeis 3  
Skjære 21  
Kaie 2  
Kråke 8  
Stær 45  
Gråspurv 3  
Pilfink 10  
Bokfink 12  
Grønnfink 7  
Sivspurv 9  

Geir Fugelsø 24. juni

Myrsanger 1  
Spurvehauk 1 F

Geir Fugelsø 22. juni

stokkand    
krikkand 1 M
toppand 10  
kvinand 14  
spurvehauk 1  
sivhøne 2  
sothøne    
hettemåke    
fiskemåke 1  
gråmåke    
sildemåke    
makrellterne 7  
bydue    
ringdue    
tårnseiler 15  
flaggspett 1 F
taksvale 10  
linerle    
rødstrupe 4  
rødvingetrost 2  
gråtrost    
svarttrost 4  
munk 9 M
tornsanger 1 M
rørsanger 2 M
myrsanger 1 M
løvsanger 15 M
bøksanger 2 M
gransanger 1 M
fuglekonge 1  
kjøttmeis    
blåmeis    
spettmeis 2  
skjære    
kråke    
stær 8  
gråspurv    
pilfink    
bokfink    
grønnsisik 2  
stillits 1  
grønnfink    
sivspurv 5  

Torill Vrålstad 20. juni

Stripegås 1  
Hvitkinngås 2  

Nicholas Clarke 19. juni

Stripegås 1  
Gransanger 1  

Knut Waagan 16. juni

Myrsanger 1 muligens 2
Stripegås 1  
Hvitkinngås 2  
Toppdykker   unger er kommet til syne
Gulsanger 1  
Gransanger    
Rørsanger 6-8

Jan Erik Berglihn 16. juni (nattur)

Sivspurv    
Rørsanger 9  
Stripegås 1  
Kanadagås 29 to par hadde hele 25 unger
krikkand   hørt
kvinand hunn med unger

Finn Gulbrandsen 14. juni

Krikkand 1 M
Gulsanger 1  
MYRSANGER 1  

Philippe Lécuyer 13. juni, ny art for vannet!!!!

SVARTRØDSTJERT 1

Paul Fekjær 13. juni

Stripegås 1  
Knoppsvane 6 par med 4 unger
Rørsanger 2  
Grågås    
Kanadagås    
Tårnseiler    
Sothøne   flere med unger
Sivhøne    
Stokkand    
Toppand    
Toppdykker,   et par med 2 unger
Makrellterne    
Hettemåke    

Audun Brekke Skrindo 11. juni (regn)

Toppdykker 31
Knoppsvane 6 par med 4 unger
Grågås 420  
Kanadagås 78 to par med unger
Hvitkinngås 2  
Stripegås 1
Stokkand 100 ca
Toppand 18 11M/7F
Kvinand 4 3M/1F
Sivhøne 6  
Sothøne 25 mange skjulte på reir
TJELD 1 ad
Strandsnipe 3  
Hettemåke 278  
Fiskemåke 4
Sildemåke 16  
Gråmåke 14  
Makrellterne 22  
Ringdue 7  
Tårnseiler 90  
Linerle 2  
Rødstrupe 2  
Svarttrost 4  
Gråtrost meget vanlig
Måltrost 2  
Rørsanger 2  
Møller 1  
Tornsanger 1  
Munk 2  
Løvsanger 4
Blåmeis 9  
Kjøttmeis 14  
Spettmeis 1  
Skjære 6  
Kråke 5  
Stær 41 mange unger
Gråspurv 2  
Pilfink 4  
Bokfink 7  
Sivspurv 3  

Finn Gulbrandsen 10. juni

Stripegås 1

Jostein Vattøy 9. og 10. juni

Horndykker 1
Stripegås 2

Erik Greiner og Gudmund Sevåg 7-9. juni

Horndykker 1

Geir Fugelsø 3. juni

GJØK 1

Finn Gulbrandsen 2. juni

Toppdykker 1 kull
Snøgås 1
Makrellterne 18

Geir Fugelsø 30. mai

Fiskeørn 1

Geir Fugelsø 28. mai

Gråhegre 1

Paul Fekjær 28. mai

Nattergal 1

Torill Vrålstad 27. mai

Tornskate 2
Rødvingetrost på reir
Hvitkinngås 2 en med skadet vinge igjen
Kanadagås par med 11 unger
Hettemåker   unger kommer til syne
Sothøne   unger kommer til syne

Bård Bredesen 27. mai

Gulsanger 1
Hettemåke 1000
Nattergal 1  

Audun Brekke 27. mai

Nattergal 1
Vipe 1 sang på natta, snodig
Strandsnipe 3  
Rørsanger 5  

Jan Olav Nybo 25. mai

Strandsnipe 1
Munk 1
Gransanger 1
Makrelltrne 1  

Jarl Nystrøm 25. mai

Grågås ungekull i nordenden
Nattergal 1  

Finn Gulbrandsen 25. mai

Nattergal 1  
Rørsanger 8  
Tornsanger 4  
Hagesanger 7  
Munk vanlig  
Bøksanger 1  
Gransanger 1  
Vintererle 1  

Audun Brekke Skrindo 24. mai

Toppdykker 38
Knoppsvane 2  
Kortnebbgås 1  
Grågås 320  
Kanadagås 72
Hvitkinngås 5  
Krikkand 6  
Stokkand 118  
Toppand 72  
Kvinand 61
Sivhøne 7  
Sothøne 124  
Strandsnipe 4  
Hettemåke 400   ca
Fiskemåke 16  
Sildemåke 7  
Gråmåke 3  
Makrellterne 5  
Bydue 71  
Ringdue 42  
Tårnseiler 130  
Sanglerke 3  
Sandsvale 2  
Låvesvale 70  
Taksvale 50  
Vintererle 1  
Linerle 26  
Rødstrupe 7  
Svarttrost 2  
Gråtrost 300  
Måltrost 1  
Rødvingetrost 75  
Rørsanger 2  
Sivsanger 1  
Møller 1  
Tornsanger 4  
Hagesanger 2  
Munk 20  
Bøksanger 6  
Gransanger 1  
Løvsanger 47  
Fuglekonge 2  
Gråfluesnapper 7  
Blåmeis 18  
Kjøttmeis 27  
Spettmeis 2  
Trekryper 1  
Skjære 21  
Kråke 18  
Stær 19  
Gråspurv 29  
Pilfink 37  
Bokfink 28  
     
Grønnfink 18  
Grønnsisik 7  
Gulspurv 4  
Sivspurv 19  

Finn Gulbrandsen 23. mai

NATTERGAL 1

Eyvind Rugland 21. mai

STRIPEGÅS    

Audun Brekke Skrindo 22. mai

Hvitkinngås 5 ett hekkeforsøk, kanskje
Grågås 420

Audun Brekke Skrindo 21. mai

TORNSKATE 1 ad hunn
Sivsanger 1
Gulerle 10
Sandvale 4

Eyvind Rugland 21. mai

STRIPEGÅS 1 voksen

Bård Bredesen 19. mai

Gulerle 70  
Kanadagår 3 kull som er ut å rusler allerede
Kortnebbgås 3  

Finn Gulbrandsen, Paul Fekjær og Hanne Blesvik 18. mai

Toppdykker 44+  
kortnebbgås 1  
hvitkinngås 2 første hekkeforsøk ved Østensjøvannet?
tårnseiler 40+  
låvesvale 30  
taksvale 60+  
sandsvale 1  
rørsanger 4  
møller 1  
tornsanger 4  
gråfluesnapper 1  
gulerle 5+  
bøksanger 4  
stillits 2  

Finn Gulbrandsen og Paul Fekjær 17. mai

Strandsnipe 14
gulerle 6
steinskvett 1
SIVSANGER 1
rørsanger 2
GULSANGER 1
tornsanger 1
hagesanger 3
munk 13
bøksanger 1
løvsanger meget vanlig
gråfluesnapper 1

Odd Bruce Hansen 16. mai

Storskarv 2  
Grønnstilk 1  
Gulerle 30+  
Buskskvett 5  
Rørsanger 5+  
TORNSANGER 2 M
Gransanger 1  
Bøksanger 2  
Gråfluesnapper 14+  

Audun Brekke 16. mai, kun nordenden

GRÅFLUESNAPPER 6
Vintererle 3  
Spurvehauk 1  
Toppdykker 31 bare i nordenden
Trekryper 2 bare i nordenden
Tårnseiler 100 kun nordenden

Fredrik Kræmer 14. mai

LERKEFALK 1

Bård Christensen 14. mai

Vintererle 1 1M/1F

Steinar Kvam 12. mai

Buskskvett 50

Paul Fekjær 11. mai

gulerle 27  
steinskvett 8  
kortnebbgås 1  
munk 1  
buskskvett 5  
bøksanger 1  

Eyvind Rugland 10. mai

Kortnebbgås 50
Gulerle 11

Audun Brekke 10. mai

Toppdykker 33  
STORSKARV 5 4ad/1/juv
Gråhegre 1  
Knoppsvane 2 par
Kortnebbgås 1  
Grågås 80  
GrågåsxKanadagås 1  
Kanadagås 37  
Krikkand 1 hann
Stokkand 50 43M/7F
Toppand 65 41M/24F
Kvinand 6 F
Laksand 1 par
Sivhøne 8  
Sothøne 56  
Enkeltbekkasin 2  
Skogsnipe 1  
Strandsnipe 1  
Hettemåke 450  
Fiskemåke 2  
Sildemåke 7  
Gråmåke 2  
Makrellterne 1  
Bydue 16  
Ringdue 6  
Tårnseiler 7  
Dvergspett 1  
Sanglerke 2  
Låvesvale 53  
Taksvale 110  
Heipiplerke 50  
Gulerle 9  
Linerle 4  
Jernspurv 1  
Rødstrupe 6  
Svarttrost 9  
Gråtrost 200 +
Rødvingetrost 6  
Rørsanger 2  
Munk 13  
Bøksanger 2  
Gransanger 2  
Løvsanger 21  
Fuglekonge 2  
Svarthvittfluesnapper 1  
Blåmeis 12  
Kjøttmeis 7  
Spettmeis 1  
Skjære 24  
Kråke 7  
Stær 7  
Gråspurv 6  
Pilfink 4  
Bokfink 28  
Grønnfink 4  
Grønnsisik 8  
Sivspurv 22 1 har partiell albinisme

Finn Gulbrandsen og Paul Fekjær 9. mai

Knoppsvane par  
Kortnebbgås 1  
Hvitkinngås 4  
Laksand 4  
Gluttsnipe 1  
Strandsnipe 5  
Flaggspett 1  
Sandsvale 1  
Låvesvale 40+  
Taksvale 10  
Trepiplerke 1  
Gulerle 10  
Jernspurv 1  
Buskskvett 3  
Steinskvett 3  
Rørsanger 1  
Munk 5  

Bård Bredesen 8. mai

krikkand 2  
steinskvett 3  
gluttnipe    
strandsnipe 3  
kortnebbgås 2  
laksand 4  
gulerle 20  
rørsanger 1  
buskskvett 3  
munk 2  

Knut Waagan 7. mai

Skjeand 2 par

Håkan Billing 7. mai

Toppdykker 25+  
Gråhegre 4  
Knoppsvane 1 par
Kortnebbgås 1  
Grågås 60+  
Kanadagås 50+  
Hvitkinngås 2  
Stokkand 105+  
Krikkand 1 par
Toppand 80+  
Kvinand 5  
Laksand 2M/1F  
Sivhøne 13  
Sothøne 40+  
Strandsnipe 2  
Enkeltbekkasin 1  
Hettemåke 550+  
Fiskemåke 2  
Gråmåke 8  
Sildemåke 4  
Svartbak 1  
MAKRELLTERNE 2  
Bydue 20+  
Ringdue 7  
Tårnseiler 1  
Sanglerke 2  
Sandsvale 1  
Låvesvale 6  
Taksvale 4  
Heipiplerke 16  
Trepiplerke 1  
Linerle 1  
Svartryggerle 1  
Gulerle 31  
Rødstrupe 11  
Steinskvett 3  
Måltrost 5  
Rødvingetrost 4  
Gråtrost 100+  
Svarttrost 13  
HAGESANGER 1  
Munk 9  
Rørsanger 1  
Løvsanger 33  
BØKSANGER 3  
Gransanger 3  
Fuglekonge 2  
Svarthvit fluesnapper 3  
Kjøttmeis 14  
Svartmeis 1  
Blåmeis 16  
Spettmeis 2  
Trekryper 2  
Skjære 20+  
Kråke 10+  
Stær 6  
Gråspurv 3  
Pilfink 8  
Bokfink 25+  
Bjørkefink 5  
Tornirisk 4  
Stillits 1  
Grønnfink 25+  
Grønnsisik 1  
Sivspurv 18  

Eivind Rugland 7. mai

Gulerle 14
RØRSANGER 1 syngende

Audun Brekke 7. mai

Gluttsnipe 1
Gulerle 9 mange av dem var såerle
Buskskvett 2 1M/1F
Steinskvett 3

Kristin Edwardsen 6. mai

Stillits 2

Anne Sophie Stolp 6. mai

Fiskeørn 1

Bård Bredesen 6. mai

SNADDERAND 5 4M/1F

Geir Fugelsø, Helge og Steinar Kvam 6. mai

Kortnebbgås    
Krikkand 2 par
Laksand 3 M
Strandsnipe    
Jordugle    
Låvesvale    
Taksvale    
Sandsvale    
Gulerle 30 flere såerler
Vintererle    
Heipiplerke 50  
Trepiplerke    
Jernspurv    
Rørsanger?    
Buskskvett 65+  
Møller sy  
Gransanger 2+  
Bjørkefink 30  

Geir Fugelsø 5. mai

Grønnspett 1  
Flaggspett 1
RØDSTJERT 1  
MØLLER 1  
GRANSANGER 1  

Finn Gulbrandsen 4. mai

Krikkand 6  
Skjeand 2 par
Taffeland 1  
Laksand 3  
Spurvehauk 1  
Småspove 1  
Gluttsnipe 2  
TÅRNSEILER 1  
Grønnspett 1  
Sanglerke 2  
Sandsvale 2  
Låvesvale 10+  
Taksvale 20+  
Heipiplerke 100+  
Vintererle 2  
Buskskvett 1  
Måltrost 1  
Svarthvit fluensnapper 1  
Bjørkefink 100+  

Geir Fugelsø 3. mai

Svartspett 1  
Grønnspett 1  

Bård Bredesen og Odd Bruce Hansen 3. mai

skjeand 2  
krikkand    
skogsnipe 6+  
strandsnipe 8  
enkeltbekkasin    
sanglerke 2  
heipiplerke 50  
Buskskvett 3  
ringtrost    
gransanger 3  
løvsanger 10  
svarthvitfluesnapper    
bjørkefink 20  

Jan Olav Nybo 3. mai

Buskskvett    
vipe    
gluttsnipe 12  
strandsnipe    
grønstilk    
hønsehauk    
krikkand    
kortnebbgås 2  
heipiplerke    
bjørkefink    
taksvale    
låvesvale    

Ole Skimmeland 2. mai

Kortnebbgås 1
Sivhauk 2K   
Låvesvale
Taksvale 10+
BUSKSKVETT 3
Rørsanger

Håkan Billing, Audun Brekke, Finn Gulbrandsen m.fl. 1. mai

DOBBELTBEKKASIN 1
Skogsnipe 7
Strandsnipe 5
Gluttsnipe 1
Svartspett
SVARTHVIT FLUESNAPPER 1 syngende
TREPIPLERKE 1 syngende
Tornirisk 4
Gjerdesmett 1

Odd Bruce Hansen 1. mai

Laksand 1 M
SIVHAUK 1 ungfugl
Musvåk 1
Sandsvale 1
Låvesvale 50
Taksvale 50
Steinskvett 3
Ringstrost 1 F

Rune Olsen 1. mai

SMÅSPOVE 11  

Bård Bredesen 1. mai

toppdykker ca. 50  
knoppsvane 1 par rugende
hvitknngås 2 par
krikkand 3  
skjeand 2  
kvinand 30+  
sivhøne 20  
skogsnipe 2 flyvende over
GRØNNSTILK 1  
gluttsnipe 2 flyvende over
strandsnipe 5  
sildemåke 6  
ringdue 15  
låvesvale 20  
taksvale 10  
flaggspett 1  
sanglerke 8  
trepiplerke 1  
heipilerke 80  
vintererle 1  
svartryggerle 1  
linerle 25  
jernspurv 1  
STEINSKVETT 1  
måltrost 2  
rødvingetrost 10  
gransanger 2  
løvsanger 10  
MUNK 1
bjørkefink 150  
bokfink 50  
grønnfink 40  
tornirisk 2  
sivspurv 15  

Audun Brekke 30. apr (fellesarrangement NOF/Støyforeningen)artsliste + litt info

Toppdykker
Knoppsvane
Kortnebbgås
Grågås
Kanadagås
Hvitkinngås
Brunnakke 2 1 par
Taffeland 1 hann
Krikkand 2 1 par
Stokkand
Toppand
Kvinand
Spurvehauk
Sivhøne
Sothøne
Enkletbekkasin
Strandsnipe
Hettemåke
Sildemåke
Fiskemåke
Gråmåke
Bydue
Ringdue
Sanglerke
Låvesvale
TAKSVALE 7
Heipiplerke
Linerle
Rødstrupe
Svarttrost
Måltrost
Rødvingetrost
Gransanger
Løvsanger
Blåmeis
Kjøttmeis
Skjære
Kråke
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfinnk
Stillits
Grønnsisik
Gulspurv
Sivspurv

Håkan Billing 30. apr

LAPPIPLERKE 2
GULERLE 1
Stillits 15
Bjørkefink 100+

Rune Olsen 30. apr

Taffeland 1 hann
Kortnebbgås 2  
LÅVESVALE 7  

Finn Gulbrandsen 30. apr

SKJEAND 1  
Brunnakke 2  

Svein Rustad 27. apr

Linerle 1 SVARTRYGGERLE

Odd Bruce Hansen 27. apr

Krikkand 10+  
Taffeland 1 M
Enkeltbekkasin 1  
Flaggspett 1  
Sanglerke 1  
Gråtrost 100+  
Rødvingetrost 5+  
Ringtrost 2  
Grønnsisik 4  

Jan-Erik Berglihn 26. apr

Taffeland 1 hann
Ringtrost. 3  
Enkeltbekkasin 2  
Brunnakker 2  
Krikkender 8  
Strandsnipe 1  
Løvsanger 1  
Gransangere 2  

Odd Bruce Hansen 26. apr

Brunnakke 2 M/F
Krikkand 10+  
Laksand 2 M
Spurvehauk 1  
Enkeltbekkasin 2  
Strandsnipe 2  
Gluttsnipe 1  
Sanglerke 1  
Heipiplerke 5+  
Gransanger 1  
Løvsanger 1  

Audun Brekke og Lajla Skrindo 25. apr

Toppdykker 32  
Knoppsvane 2  
Grågås 35  
Snøgås 2 én blågås
Kanadagås 48  
Hvitkinngås 2  
Brunnakke 2 par
Taffeland 1 hann
Krikkand 14  
Stokkand 150  
Toppand 89 60M
Kvinand 44 12F
Laksand 2 1F/1M
Fiskeørn 1  
Sivhøne 4  
Sothøne 120  
Gluttsnipe 1  
Brushane 1 M
Strandsnipe 2  
Sildemåke 2  
Fiskemåke 3  
Gråmåke 7  
Hettemåke 400  
Bydue 4  
Ringdue 12  
Flaggspett 4  
Sanglerke 2  
Heipiplerke 3  
Linerle 4  
Gjerdesmett 2  
Rødstrupe 11  
Svarttrost 2  
Ringtrost 7  
Gråtrost 300 usikkert, med mye forflytninger og store flokker
Måltrost 2  
Rødvingetrost 140  
Gransanger 3  
Løvsanger 8  
Fuglekonge 3  
Svartmeis 1  
Blåmeis 19  
Kjøttmeis 19  
Spettmeis 5  
Skjære 12  
Kråke 8  
Stær 9  
Gråspurv 7  
Pilfink 1  
Bokfink 5  
Grønnfink 5  
Stillits 2  
Grønnsisik 2  
Sivspurv 11  

Geir Fugelsø 25. apr

Hønsehauk 1  

Odd Bruce Hansen 25. apr

Gråhegre 1  
Kortnebbgås 1  
Enkeltbekkasin 5  
Heipiplerke 40+  
Måltrost 8+  

Odd Bruce Hansen 24. apr

Kortnebbgås 1  
Brunnakke 2 1M/1F
Krikkand 16+  
TAFFELAND 1 M
Laksand 4 1M/3F
Vipe 1  
Enkeltbekkasin 1  
Skogsnipe 2  
STRANDSNIPE 1  
Dvergspett 1  
Heipiplerke 30+  
Gråtrost 100+  
Rødvingetrost 20+  
Måltrost 1  
Løvsanger 3+  
Stillits 11  

Jan Olav Nybo 24. apr

Enkeltbekkasin 4  
Skogsnipe 1  
Kortnebbgås 1  
Brunnakke 2 et par

Rune Olsen og Audun Brekke 24. apr

RINGTROST 5  
Brushane 1  
Snøgås 3  

Eyvind Rugland 24. apr

HORNDYKKER 1  
Krikkand 20  
Løvsanger 1  

Geir Fugelsø 23. apr

toppdykker Ca 48  
knoppsvane 2  
snøgås 1  
kortnebbgås 1  
grågås ca 50  
kanadagås ca 30  
hvitkinngås 2  
stokkand  
krikkand 17  
toppand 63  
kvinand ca 20  
laksand 3 (2M/1F)
sivhøne 10  
sothøne    
vipe 4  
skogsnipe 1  
GLUTTSNIPE 1  
storspove 33  
enkeltbekkasin 4  
hettemåke 300+  
fiskemåke 3  
gråmåke ca 20  
sildemåke 5  
bydue ca 20  
ringdue 24  
flaggspett 2  
dvergspett 1  
sanglerke 2  
heipiplerke ca 85  
linerle 8  
gjerdesmett 1  
rødstrupe 17  
måltrost 1  
gråtrost    
rødvingetrost    
svarttrost 5  
løvsanger 1  
gransanger 3  
fuglekonge 2  
kjøttmeis    
blåmeis    
spettmeis 4  
trekryper 1  
skjære    
kaie 5  
kråke    
stær 14  
gråspurv  
pilfink    
bokfink    
grønnsisik 10  
stillits 4  
grønnfink    
sivspurv 6  

Odd Bruce Hansen 23. apr

Kortnebbgås 1  
Krikkand 24+  
Laksand 3 MMF
Vipe 4  
Enkeltbekkasin 5  
Skogsnipe 1  
BRUSHANE 1 M (hvit krage)
Storspove 33 (2+31)
Sanglerke 2  
Heipiplerke 30+  
Måltrost 3  
Gransanger 2  
Sivspurv 30+  
Kaie 2  

Finn Gulbrandsen 22. apr

Snøgås 3  
Brunnakke 2  
Krikkand 9  
Laksand 8  

Per Gylseth 22. apr

Snøgås 2 hybrid eller blågås i tillegg
Kortnebbgås 1  
Vintererle 2 par

Audun Brekke 22. apr

LØVSANGER 1  

Odd Bruce Hansen 21. apr

Sangsvane 4  
Kortnebbgås 1  
Krikkand 13+  
Vipe 1 (om kvelden)
Enkeltbekkasin 1  
Måltrost 2  
Gransanger 1  

Jørn Gustad 20. apr

Snøgås 2  
Kortnebbgås 1  
Stjertand 1 F

Odd Bruce Hansen 20. apr

Storspove 3  

Odd Bruce Hansen og Finn Gulbrandsen 19. apr

Gråhegre 2  
Knoppsvane 4  
Sangsvane 14  
Kortnebbgås 1  
Snøgås 1  
Krikkand 12  
Stjertand 1 F
Laksand 2 M
Enkeltbekkasin 3  
Grønnspett 1  
Sanglerke 1  
Heipiplerke 3  
Gråtrost 30+  
Rødvingetrost 10+  
Måltrost 1  
Gransanger 3  
Kaie 2  

Audun Brekke 19. apr

Toppdykker 24  
Snøgås 3 én blågås
Laksand 2 M
Gransanger 1  
Sangsvane 1  
Krikkand 9  
Grønnsisik 4  
Flaggspett 1  
Svartmeis 1  
Gjerdesmett 1  
Sanglerke 16  
Vintererle 1  
Musvåk 1  
Kaie 2  
Spurvehauk 1  

Geir Fuglesø 19. apr

Toppdykker    
Knoppsvane 6  
Sangsvane 14  
Snøgås 2  
Kortnebbgås 1  
Grågås    
kanadagås    
Hvitkinngås 2  
stokkand    
stjertand 1 F
Krikkand 4  
toppand    
Kvinand    
Vandrefalk 1 M
Sivhøne 13  
sothøne    
Skogsnipe 1  
Storspove 1  
Enkeltbekkasin 1  
hettemåke    
gråmåke    
fiskemåke    
sildemåke    
Svartbak 1  
bydue    
ringdue    
Grønnspett 1  
Flaggspett 2  
Sanglerke 4  
heipiplerke    
linerle    
Gjerdesmett 2  
rødstrupe    
Rødvingetrost 100  
gråtrost    
Svarttrost 7  
Gransanger 2  
Fuglekonge 1  
kjøttmeis    
blåmeis    
Spettmeis 2  
skjære    
Kaie 1  
kråke    
Stær 3  
Gråspurv 1  
Pilfink 2  
bokfink    
Bergirisk 10  
grønnsisik    
Stillits 2  
grønnfink    
Kjernebiter 1  
sivspurv    

Finn Gulbrandsen og Odd Bruce Hansen 18. apr

Gråhegre 1  
Enkeltbekkasin 4  
Skogsnipe 4  
Flaggspett 1  
Sanglerke 1  
Heipilerke 4  
Måltrost 1  
Gransanger 1  

Geir Fugelsø 18. apr

MUSVÅK 1  
FISKEØRN 1  
Grønnspett 1  
Kaie 1  

Odd Bruce Hansen 17. apr

SVARTBAK 1  

Geir Fugelsø 17. apr

TRANE 4  
Gransanger 3  

Hanne Blesvik, Audun Brekke, Paul Fekjær, Finn Gulbrandsen 17. apr

Toppdykker 24  
Snøgås 2 én blågås
Kortnebbgås 1  
Krikkand 9 7M/2F
BRUNNAKKE 2  
Laksand 2 1M/1F
STORSPOVE 82  
Fiskemåke 6
Sildemåke 4  
Skogdue 4
Sanglerke 3  
Heipiplerke 2  
Vintererle 2  

Finn Gulbrandsen 16. apr

Toppdykker 17  
Knoppsvane 2  
Kortnebbgås 1  
Grågås vanlig  
Snøgås 2 (1blå variant)
Kanadagås vanlig  
Krikkand 11  
Stokkand vanlig  
Stjertand 1 F
Toppand 40++  
Kvinand 50  
Sivhøne 6  
Sothøne vanlig  
Fiskemåke 10  
Sildemåke 5  
Gråmåke 5++  
Bydue vanlig  
Ringdue 12  
Grønnspett 1  
Flaggspett 1  
Sanglerke 1  
Heipiplerke 2  
Linerle 2  
Jernspurv 1  
Rødstrupe 11  
Svarttrost 11  
Gråtrost 40  
Måltrost 1  
Rødvingetrost 9  
Fuglekonge 2  
Blåmeis vanlig  
Kjøttmeis vanlig  
Spettmeis 5  
Skjære vanlig  
Kråke vanlig  
Stær 6  
Gråspurv 1  
Pilfink 2  
Grønnfink 6  
Grønnsisik 6  
BERGIRISK 5  
Sivspurv 9  

Håkan Billing 16. apr

KanadagåsXgrågås 2  
Toppdykker 20+  
Knoppsvane 1 par
Snøgås 3  
Kortnebbgås 1  
Grågås 50+  
Kanadagås 50+  
Hvitkinngås 2  
Stokkand 250+  
Krikkand 10  
Toppand 60+  
Kvinand 30+  
Laksand 3 M
Sivhøne 4  
Sothøne 50+  
Vipe 1  
Hettemåke 200+  
Fiskemåke 2  
Gråmåke 20+  
Sildemåke 10+  
Bydue 2  
Ringdue 15+  
Grønnspett 1  
Flaggspett 4  
Sanglerke 8  
Heipiplerke 4  
Linerle 7  
Jernspurv 2  
Rødstrupe 15+  
Rødvingetrost 25+;  
Duetrost 1  
Gråtrost 25+  
Svarttrost 10+  
Fuglekonge 5  
Kjøttmeis 25+;  
Blåmeis 20+  
Spettmeis 2  
Trekryper 2  
Skjære 20+  
Kaie 2  
Kråke 30+  
Stær 10  
Pilfink 3  
Bokfink 20+  
Bjørkefink 1 F
Grønnfink 20+  
Grønnsisik 4  
Sivspurv 11  
Gulspurv 3  

Bård Bredesen 16. apr

Skogsnipe 1  
krikkand 1  
linerle 3  
vintererle 1  
jernspurv 1  
rødvingetrost 1  
grankorsnebb 1  

Audun Brekke 15. apr

Toppdykker 15  
SNØGÅS 3 ett individ var "blågås" (variant av snøgås)
Tornirisk 5 2M/3F
Linerle 1
Krikkand 2 et par

Bård Bredesen 14. apr

toppdykker 10  
knoppsvane 3  
kvinand 50  
toppand 30  
SKOGSNIPE 1-2  
linerle 1  
vintererle 1  
tornirisk 2  

Audun Brekke 13. apr

Knoppsvane 2  
Sangsvane 10 2 juv
Sivspurv 5  
Sothøne 82  
Rødstrupe 8  
Hettemåke 500  
Fiskemåke 10  
Kanadagås 27  
Kanadagås x Grågås 1  
Rødvingetrost 5  
Kjøttmeis 45  
Blåmeis 50  
Bokfink 22  
Svarttrost 3  
Skjære 35  
Kråke 17  
Stokkand 400  
Ringdue 8  
Pilfink 5  
Gråhegre 1  
Spettmeis 3  
Grønnfink 7  
JERNSPURV 1  
Bydue 50  
Flaggspett 2  
Gråmåke 20  
Fuglekonge 2  
Grågås 77  
Sildemåke 10  
Kvinand 50 26M/24F
Toppdykker 11  
Sivhøne 5  
Toppand 38 24M/14F
Gråspurv 1  
Stær 25  
Hvitkinngås 2  
Vintererle 1  
Kaie 1  

Svein Dale 13. apr

MÅLTROST 1  

Finn Gulbrandsen 12. apr

Toppdykker 1  
Kortnebbgås 1  
Laksand 2  

Bård Bredesen 12. apr

Toppdykker 10  
Knoppsvane 3  
Kvinand 50  
Toppand 30  
Sivhøne 3  
Sildemåke 8  
Heipiplerke 1  

Rune Olsen 10. apr

Toppdykker  
Laksand M  

Audun Brekke 10. apr

Toppdykker 3  
LAKSAND 2 M
Knoppsvane 2  
Kattugle    
Heipiplerke 2  
Tornirisk    
Bjørkefink 1  

Audun Brekke 9. apr

Bydue 20  
Spettmeis 4
Bokfink 45  
Skjære 11  
Kråke 14  
Hettemåke 700  
Vintererle 1  
Blåmeis 5  
Kjøttmeis 6  
Svarttrost 4  
Pilfink 13  
Stær 12  
Grågås 28  
JERNSPURV 1  
Fuglekonge 2  
Rødstrupe 2  
Rødvingetrost 4  
Kjernebiter 4  
Kattugle    
Kanadagås 45  
Knoppsvane 2  
Stokkand 400  
Sothøne 54  
Sivspurv 3  
Toppand 32  
Kvinand 36  
Sivhøne 2  
Gråmåke 2  
Sildemåke 3  
Fiskemåke 3  
Hvitkinngås 2  
Ringdue 1  
Flaggspett 1  
Sanglerke 3  

Jan Wesenberg 8. apr

TOPPDYKKER  

Bård Bredesen 7. apr

Kortnebbgås 1  
Hønsehauk 1  

Jon Solberg 6. apr

LINERLE 2  
Vipe 1  
Kortnebbgås 1  
SILAND 1  

Hanne Stensrud 6. apr

KORTNEBBGÅS

Rune Olsen 5. apr

TRELERKE 1
Vintererle 1
Kjernebiter 1

Odd Bruce Hansen 4. apr

Kvinand 19  
Spurvehauk 1  
Sivhøne 3  
Sildemåke 3  
Flaggspett 2  
Heipiplerke 2  
GRANSANGER 1  
Fuglekonge 4  
Kaie 8  
Tornirisk 5+  

Jan Olav Nybo 3. apr

Knoppsvane 2 1M/1F
Hvitkinngås 2  
Stillits    
Sivspurv    
Dvergspett    

Odd Bruce Hansen 3. apr

Krikkand 2 1M/1F
Enkeltbekkasin 1  
Fuglekonge 1  

Odd Bruce Hansen 2. apr

GRÅHEGRE 2  
Knoppsvane 4  
Grågås tallrik  
Kanadagås tallrik  
Stokkand tallrik  
Toppand 20+  
Kvinand 22  
Sothøne tallrik  
Sivhøne 1  
Enkeltbekkasin 1  
Hettemåke meget tallrik  
Fiskemåke fåtallig  
Gråmåke tallrik  
Sildemåke 3+  
Bydue fåtallig  
Ringdue 30+  
Grønnspett 1  
Flaggspett 2  
Dvergspett 1 M
Sanglerke 20+  
Rødstrupe 2  
Rødvingetrost 5  
Gråtrost 25+  
Svarttrost 3  
Fuglekonge 2  
Kjøttmeis tallrik  
Blåmeis tallrik  
Spettmeis 1  
Skjære tallrik  
NØTTESKRIKE 1  
Kaie 5  
Kråke tallrik  
Stær 25+  
Gråspurv fåtallig  
Pilfink fåtallig  
Bokfink 50+  
Bjørkefink 1 M
Tornirisk 2  
Stillits 3  
Grønnfink tallrik  
Grønnsisik 20+  
Dompap 1  
Kjernebiter fåtallig  
GRANKORSNEBB 1 M
Sivspurv 10+  
Gulspurv 1  

Finn Gulbrandsen 31. mar

Knoppsvane 2  
Toppand 10  
Kvinand 7  
Sivhøne 2  
Sothøne 130+  
Sildemåke 10  
Stær 15  
Fuglekonge 1  
Tornirisk 6  

Odd Bruce Hansen 31. mar

BJØRKEFINK 3  
Grønnfink 50+  
Grønnsisik 20+  
Gråsisik 2+  
Gulspurv 10+  

Bård Bredesen 30. mar

Vintererle 2  
Kjernebiter 2  
Bokfink 75  
Sanglerke 8  
Ringdue 20  

Odd Bruce Hansen 30. mar

Sivhøne 3  
Vipe 5  
Kaie 14  

Odd Bruce Hansen 29. mar

Knoppsvane 2  
Grågås vanlig  
Kanadagås vanlig  
Hvitkinngås 2  
Stokkand   meget vanlig
Toppand 18  
Kvinand 14  
Sivhøne 1  
Sothøne 150 +
Vipe 1  
Hettemåke   meget vanlig
Fiskemåke 10 +
Gråmåke 50 +
Sildemåke 6  
Bydue   fåtallig
SKOGDUE 23  
Ringdue 12  
Dvergspett 1  
Sanglerke 40  
Rødstrupe   fåtallig
Rødvingetrost 3  
DUETROST 1  
Gråtrost 40  
Svarttrost 6  
Kjøttmeis   vanlig
Blåmeis   vanlig
Skjære   vanlig
Kråke   vanlig
Stær 70  
Pilfink   fåtallig
Gråspurv   fåtallig
Bokfink 80  
Tornirisk 3  
Stillits 2  
Grønnfink 50  
Grønnsisik 40  
Dompap 1  
Kjernebiter   fåtallig
Sivspurv 15  

Odd Bruce Hansen 27. mar

Kvinand 15  
Sivhøne 1  
Vipe 2  
Heipiplerke 1  
Bokfink 50  
Stillits 2  

Odd Bruce Hansen 26. mar

Fiskemåke 5  
Gråmåke 125  
Sildemåke 4  
Sivhøne 1  
Vipe  
Ringdue 10  
Sanglerke 40  
Gråtrost 10  
Svarttrost 5  
Stillits 2  
Gråsisik 5  
Kaie 4  

Odd Bruce Hansen 25. mar

Toppand 9+  
Kvinand 10+  
Grønnspett 1  
Flaggspett 1  
Gråtrost 20+  
Svarttrost 5+  
Rødstrupe 1+  
Stær 20+  
Pilfink 15  
Bokfink 5+  
Tornirisk 3 2M/1F
Grønnfink 25+  
Grønnsisik 1  
Kjernebiter 11+  

Finn Gulbrandsen 24. mar

Knoppsvane 2  
Stjertand 1 F
Toppand 8  
Kvinand 9  
Sothøne 101  

Håkan Billing 24. mar

Knoppsvane 1par
Grågås 100+  
Kanadagås vanlig;  
Hvitkinngås 1par
Stokkand mgtvanlig
Stjertand 1 F
Toppand 6  
Kvinand 7;  
Sothøne 100+  
Vipe 7  
Hettemåke 15+  
Fiskemåke fåtallig  
Gråmåke vanlig;  
Bydue fåtallig  
Ringdue fåtallig  
Flaggspett 1  
Dvergspett 1
Sanglerke 50+  
HEIPIPLERKE 1  
Rødstrupe fåtallig  
Rødvingetrost 2  
Gråtrost 1  
Svarttrost fåtallig  
Fuglekonge fåtallig  
Kjøttmeis vanlig  
Blåmeis vanlig;  
Spettmeis 2  
Skjære vanlig  
Kaie fåtallig  
Kråke vanlig  
Stær 7  
Pilfink fåtallig  
Bokfink g.vanlig
Tornirisk 2  
Stillits fåtallig  
Grønnfink vanlig  
Grønnsisik fåtallig  
Dompap 1  
Kjernebiter 2  
Sivspurv fåtallig  

Odd Bruce Hansen 23. mar

Knoppsvane 2  
Kvinand 8  
Toppand 8  
Sothøne 100  
Vipe 3  
Hettemåke 95  
Gråmåke 30  
Fiskemåke 5  
SILDEMÅKE 2  
Ringdue 8  
Flaggspett 3  
Grønnspett 1  
Sanglerke 20  
Gråtrost 10  
Svarttrost 3  
Rødstrupe 1  
Kaie 2  
Stær 15  
Kjernebiter 5  
Gråsisik 10  
Bokfink 2  
Gulspurv 1  
Sivspurv 5  

Finn Gulbrandsen 23. mar

Sothøne 91  
Vintererle 1  

Odd Bruce Hansen 20. mar

knoppsvane 2  
toppand 6 4M/2F
kvinand 5 4M/1F
ringdue 3  
grønnspett 1  
flaggspett 2  
sanglerke 61  
gråtrost 5  
rødstrupe 1  
svartmeis 1  
spettmeis 3  
grønnsisik 20  
sivspurv 3 M

Audun Brekke 20. mar

Survehauk 1
Kjernebiter 6  

Odd Bruce Hansen 19. mar

Toppand 4 1F/3M
Kvinand 5 1F/4M
Hettemåke 4  
Sanglerke 20+  
Gråtrost 10  
Svarttorst 3  
Granmeis 1  
Spettmeis 1  
Trekryper 2  
Bokfink 1 F
Grønnsisik 10+  
Dompap 5  
Kjernebiter 11  
Snøspurv 1 M
Sivspurv 2 M

Geir Fugelsø 19. mar

Survehauk 2 1F, 1M
Gråmåke 150
Sanglerke 4
GJERDESMETT 1
Ravn 2
Gråspurv 18

Håkan Billing 19. mar

KanadagåsXgrågås 4  
Knoppsvane 2
Grågås 28  
Kanadagås 35+  
Hvitkinngås 2  
Stokkand 400+  
Stjertand 1 F
Toppand 4  
Kvinand 8  
Sothøne 55+  
Vipe 2  
Hettemåke 5  
Gråmåke 35+  
Bydue 10+  
Ringdue 7  
Grønnspett 1  
Flaggspett 2 M
Dvergspett 1  
Sanglerke 1  
Rødstrupe 1  
RØDVINGETROST 1  
Svarttrost 5  
Fuglekonge 4  
Kjøttmeis 50+  
Svartmeis 2  
Blåmeis 60+  
Spettmeis 8  
Trekryper 3  
Skjære 30+  
Kaie 4  
Kråke 40+  
Stær 6  
Pilfink 3  
Bokfink 4  
Gråsisik 3  
Stillits 5  
Grønnfink 50+  
Grønnsisik 20+  
Dompap 1 M
Kjernebiter 16  
Sivspurv 2  

Rune Olsen 17. mar

Dvergspett 1 M
Sanglerke 60  
Stær 25  
Bokfink 3  
TORNIRISK 2  
Sivspurv 1  
Toppand 2 1M og 1 F
Kvinand 3 2M og 1F

Audun Brekke 17. mar

Kattugle 1  
Sanglerke 80  
SNØSPURV 2  
Kjernebiter 11  
Sivspurv 4  

Odd Bruce Hansen 16. mar

Sothøe 45  
Kvinand 1 M
Gråmåke 30  
Fiskemåe 5  
Grønspett 1  
Flaggspett 1  
Sanglerke 42+  
Stær 10+  
Svarttrost 3+  
Grårost 15+  
Fuglekonge 3  
Grønnsisik 20+  

Bård Bredesen 16. mar

DVERGSPETT 1  
Kjernebiter 5  
SIVSPURV 1  

Odd Bruce Hansen 15. mar

knoppsvane 2  
sothøne 25+  
stjertand 1 hunn 
kvinand 1 hann 
fiskemåke 3  
gråmåke 50+  
ringdue 4  
sanglerke 25+  
svarttorst 4+  
stær 8+  
pilfink 1  
gråspurv 2  
vintererle 1 hunn
spettmeis 4+  
gråtrost 12+  
fuglekonge 3  
trekryper 2  
kjernebiter 7+  

Bård Bredesen 15. mar

Kjernebiter 2  
Toppand 2 M
Stjertand 1 F

Audun Brekke 15. mar

Pilfink 5  
Kjøttmeis 4  
Grønnfink 50  
Skjære 44  
Spettmeis 13  
Blåmeis 19  
Gråsisik 64  
Ringdue 4  
Dompap 16  
Flaggspett 10  
Svarttrost 8  
Trekryper 1  
Grønnspett 1  
Kråke 35  
BOKFINK 3  
Grønnsisik 5  
SPURVEHAUK 1  
KATTUGLE 1
Gulspurv 24  
ENKELTBEKKASIN 1
Stær 37
Stillits 5
Stokkand 692
Kaie 9
Grønnspett 1
Gråspurv 4  
Kvinand 1 M
Toppand 3 1F, 2M
Grågås 6  
Kanadagås 5  
Sothøne 28  
Stjertand 1 F
Gråmåke 100  
Bydue 46  
Granmeis 2  
Gråtrost 17  
Knoppsvane 4  
Sanglerke 75  
VINTERERLE 1  

Geir fugelsø 14. mar

SVARTSPETT 1

Hanne Blesvik 13. mar

Knoppsvane 2

Håkan Billing og Ketil Knutsen 12. mar.

KanadagåsXgrågås 4  
Grågås 3  
Kanadagås 31  
Hvitkinngås 2  
Stokkand 600+  
Stjertand 1 F
Toppand 2 M
KVINAND 1 M
Hønsehauk 1  
Sothøne 20+  
HETTEMÅKE 1  
Fiskemåke 1  
Gråmåke 30+  
Bydue 40+;  
RINGDUE 1  
Flaggspett 1  
Sanglerke 2  
Rødstrupe 2 sy
Gråtrost 40+;  
Fuglekonge 5  
Kjøttmeis vanlig  
Svartmeis 1 sy
Blåmeis vanlig  
Spettmeis 3;  
TREKRYPER 2  
Skjære 25+  
Kråke 50+  
Stær 3  
Pilfink 5  
Gråsisik 100+;  
Stillits 25+  
Grønnfink 50+  
Dompap 15+  
Kjernebiter 5  
Gulspurv 9  

Rune Olsen 11. mar.

grå x kanadagås 4
stjertand 1 F
toppand 1 M
hønsehauk 1 2k F
sothøne 20+
VIPE 13
KORNKRÅKE 1
STÆR 5
stillits 8
gråtrost 40+

Rune Olsen 10. mar

SANGLERKE 2

Audun Brekke 09. mar

Dompap 7  
Kjernebiter 1  
Kjøttmeis 6  
Blåmeis 8  
Kråke 57  
Skjære 12  
Grønnsisik 2  
Grønnfink 4  
Spettmeis 2  
Pilfink 3  
Flaggspett 1  
Gråmåke 200  
Hvitkinngås 2  
Sothøne 17  
Grågås 9  
Kanadagås 32  
Stokkand 280  
Toppand 1 hann
Bydue 30  
Kaie 12  
Stjertand 1 hunn

Håkan Billing 28. feb

Sangsvane 2
Grågås 5
Grågås X Kanadagås 3
Kanadagås 27
Hvitkinngås 2
Stokkand 600
Stjertand 1 F
Toppand 1 M
Sothøne 20
Sivhøne 1
RAVN 8
Kjernebiter 12

Paul Fekjær og Hanne Blesvik 27. feb

Gråtrost 2
Rødstrupe 1

Resultater fra Audun Brekke, Knut Waagan og Svein Dale 22. feb

Sangsvane 2
Grågås 4
Grågås X Kanadagås 3
Kanadagås 29
Hvitkinngås 2
Stokkand 470
Stjertand 1 F
Toppand 1 M
Sothøne 19
Sivhøne 1
Gråmåke 180
Gråtrost 5
Kaie 1

Rune Olsen 20. feb

Sangsvane 2  
GrågåsXkanadagås 2  
Hvitkinngås 3  
Grågås 3  
Kanadagås 25  
Stjertand 1 F
Toppand 1 M
Sivhøne 1 2K
Sothøne 15  
TOPPMEIS 1  

Paul Fekjær og Finn Gulbrandsen 19. feb

Sangsvane 2  

Per Grandalen 17. feb

SANGSVANE 2  

Audun Brekke 15. feb

Gråmåke 150  
FISKEMÅKE 2  
Kråke 23  
GRÅSISIK 11  
Dompap 3  
Stillits 2  
Sivhøne 1  
Sothøne 17  
STOKKAND 200  
Grønnfink 14  
Grønnspett 2  
Kaie 17  
Toppand 1  
Svarttrost 1  
Gulspurv 2  
Spettmeis 4  
GRANMEIS 3  

Audun Brekke 27. jan (Oppsalskrenten)

Sidensvans 108  

Geir Fugelsø 26. jan

Gråmåke 300
GRØNNSPETT 1

Jan Olav Nybo 26. jan

Stjertand 1 (F)
Toppand 1 (M)
KANADAGÅS 1
Grågås 4
KanadaxGrågås 4
Dompap 10
Gråtrost 30 +
VANDREFALK 1

Trond Aspelund og Kirsten Krogstad 25. jan

Hvitkinngås 2
Kanadagås 4 Hybrid med Grågås
Stjertand 1 F
Toppand 1 M
Sivhøne

Ketil Knutsen 23. jan

Sothøne 10 +
Stjertand 1 F
Sidensvans 50

Geir Sverre Andersen og Tollef Helleren 19. jan

Hvitkinngås 2
Stjertand 1 F
TOPPAND 1 M
Sothøne 13

Audun Brekke 19. jan, Tallberget rundt

BYDUE 2
FLAGGSPETT 1
SVARTTROST 1
Gråtrost 3
FUGLEKONGE 4
SVARTMEIS 1
BLÅMEIS 24
KJØTTMEIS 35
SPETTMEIS 3
Skjære 37
Kråke 18
GRÅSPURV 11
PILFINK 2
GRØNNFINK 25
GRØNNSISIK 1
Gråsisik 1 Brunsisik
DOMPAP 1 F
GULSPURV 12

Audun Brekke 14. jan

Sidensvans 67

Ulla-Brit Andersen og Finn Gulbrandsen 11. jan

Sivhøne 1
Kaie 2

Trond Aspelund 10. jan

Hvitkinngås 3
Kanadagås 4 Hybrid med Grågås
Sivhøne 1

Trond Aspelund og Tollef Helleren 08. jan

Grågås 2
Hvitkinngås 2
Stjertand 1
Sivhøne 1 2K

Audun Brekke 05. jan

Kaie 7

Rune Olsen 03. jan

Rødstrupe 1
KJERNEBITER 1

Audun Brekke 03. jan

SIVHØNE 1
GRÅMÅKE 25
SKJÆRE 60
KRÅKE 80

Finn Gulbrandsen 02. jan

KAIE 2

Audun Brekke, Svein Dale, Rune Olsen, Geir Sverre Andersen 01. jan

STJERTAND
GRÅGÅS 4
HVITKINNGÅS 4
KANADAxGRÅGÅShybrid 4
HØNSEHAUK 1
SOTHØNE 18
SIDENSVANS 2
RØDSTRUPE 1
GRÅTROST 20
STILLITS 5