temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Sædgås

Vitenskapelig navn:

Anser fabalis

FOTO : BJØRN JACOBSEN

Kjennetegn Omtrent på størrelse med grågås, men med mørkere fjærdrakt, slankere hals og mindre hode. Kan derfor virke noe mindre enn grågås. Beina er oransje, ikke rosa som hos grågås
Hva spiser den? Overveiende vegetabilsk føde (gress)
Hvor er den? I Norge hekker sædgåsa vesentlig i Finnmark. I øvrige deler av landet sees den under trekket til og fra overvintringsområdene i V- og Mellom-Europa
Hekkebiologi Hekker på myrer og sumpdammer på tundra og fjellvidder
Når er den her? Mest vanlig å se under vårtrekket fra mars til mai, men mer sjeldent er den også sett på høsttrekket
Annet Enkeltindivider observeres relativt regelmessig i vårt område, men ikke hvert år. Sædgåsa er rødlistet som sårbar (VU)

Tilbake til totallisten